fbpx
kies regio:

Betaalbaar wonen voor iedereen

Lokale besturen en woonactoren denken na over alternatieven

Inspiratiedag 13 maart 2017 - Provinciehuis Limburg, Hasselt

Het recht op een behoorlijke huisvesting staat in de Belgische grondwet. Ook de Vlaamse Wooncode bepaalt dat we allemaal recht hebben op menswaardig wonen. Maar in de praktijk stellen we vast dat niet iedereen een kwaliteitsvolle en betaalbare woning vindt.
Heel wat middenveldorganisaties en armoedeverenigingen vonden elkaar rond deze bezorgdheid en richtten het ‘Platform Betaalbaar Wonen Limburg’ op. De organisatie van een inspiratiedag op 13 maart in het provinciehuis was met meer dan 120 aanwezigen alvast een schot in de roos.

20170322 wonen

Erwin De Bruyn (Stebo): “De druk op de woningmarkt neemt toe. Dat wordt veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een stijgend inwonersaantal, de afname van het aantal mensen per woning, de komst van vluchtelingen uit conflictgebieden en de toename van het aantal arbeidsmigranten. Het aanbod uitbreiden is niet altijd mogelijk door de impact ervan op onze beschikbare ruimte. We moeten een evenwicht proberen te vinden.”

Carien Neven (beweging.net) vult aan: “We staan in Limburg voor een grote uitdaging. Er worden bijkomende sociale woningen gebouwd, maar het tempo is niet hoog genoeg om de vraag op korte termijn op te vangen. Vandaar dat we met ons platform naar alternatieven gezocht hebben die we hier vandaag voorstellen. Hiermee willen we lokale besturen en woonactoren inspireren om betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te voorzien, in het bijzonder voor kwetsbare mensen.”
Die verschillende alternatieven werden voorgesteld in vier workshops: kwaliteitsvolle woningopsplitsing en zorgwonen, gereguleerd kamerwonen, activerend leegstandsbeleid en alternatief kleinschalig wonen.

Jos Gorssen (Agentschap Wonen-Vlaanderen) lichtte enkele mogelijkheden voor een actief lokaal woonbeleid toe.

Deze inspiratiedag werd ondersteund door het provinciebestuur van Limburg. Frank Smeets (gedeputeerde van wonen) vond het initiatief zeer waardevol. Onder zijn impuls zal onderzocht worden hoe de provincie met dit platform kan samenwerken om tot structurele oplossingen te komen als het over wonen voor iedereen gaat.


Teksten en presentaties van de sprekers

 

Inleiding van Carien Neven, secretaris beweging.net Limburg

 

Download deze inleiding: pdfInleiding van Carien Neven106.11 KB

 

De speech van gedeputeerde Frank Smeets

 

Download de speech: pdfSpeech gedeputeerde Frank Smeets257.41 KB

 

Beleidsinstrumenten voor een actief lokaal woonbeleid

Jos Gorssen (Agentschap Wonen-Vlaanderen)

 

Download deze presentatie: pdfBeleidsinstrumenten actief lokaal woonbeleid1.24 MB


Workshops

1: Kwaliteitsvolle Woningopsplitsing en Zorgwonen

Een aanzienlijk deel van het Vlaamse woningpatrimonium is te groot voor haar huidige behoefte. Een woningopsplitsing kan een oplossing zijn om relatief eenvoudig bijkomende woongelegenheden te creëren. Ook tijdelijke invullingen als ondergeschikte wooneenheden in het kader van zorgwonen voor precaire doelgroepen, kunnen soelaas bieden. Maar dan moeten er zeker een aantal kwaliteitsvoorwaarden in acht genomen worden. Stebo stelt een leidraad voor zo’n kwalitatieve opsplitsing voor en we luisteren naar de prille ervaringen van het Netwerk Coöperatief Wonen.

Hilde Van Ransbeke (Stebo) en Frouwke Bormans (Stebo)

 

 Download deze presentatie: pdfKwaliteitsvolle woningopsplitsing en zorgwonen1.43 MB

2: Gereguleerd Kamerwonen

Het wonen op kamers is een laagdrempelige manier om het zelfstandig wonen met een beperkte beurs mogelijk te maken. Het kamerwonen beantwoordt een blijvende behoefte van veel alleenstaanden. CAW Limburg toont met goede voorbeelden uit Genk en Maasmechelen aan dat een regulerend kwaliteitskader voor kamerwonen en een begeleiding van deze kwetsbare bewoners een goed resultaat kunnen opleveren voor de huurders en verhuurders van deze woonvorm.

Johan Huygen (CAW Limburg) en Tim Vanbrabant (stad Genk)

 

 Download deze presentatie: pdfWonen op kamers2.65 MB

3: Activerend Leegstandsbeleid

Ondanks de hoge druk op de woningmarkt, en zeker voor bescheiden woningen, is er ook in Limburg nog een behoorlijke reserve aan onbenutte leegstaande woningen. Vaak hebben de eigenaars van deze panden geen goed zicht op de mogelijkheden om die woningen terug op de markt te brengen. Stebo geeft een aantal hefbomen mee voor een lokaal activerend leegstandsbeleid en we luisteren naar de resultaten van een actie van Stad/OCMW Hasselt om eigenaars van leegstaande panden te informeren over diverse mogelijkheden.

Mieke Maes (Stebo) en Erna Poesmans (OCMW Hasselt)

 

 Download deze presentatie: pdfActiverend leegstandsbeleid894.69 KB

4: Alternatief Kleinschalig Wonen

De provincie Vlaams-Brabant schreef een oproep uit naar architecten: "Ontwerp een woning, vast of verplaatsbaar, die met alle regels in orde is én dit tegen een betaalbare prijs." Een deskundig jury toetste de ingediende voorstellen af op de prijs, de kwaliteit en het energieverbruik van de woning. Het resultaat werd gepubliceerd in de catalogus 'Kleinschalig wonen'. Het illustreert dat ook kleine woningen voldoende woonkwaliteit kunnen bieden. Kleinschalige woningen zijn kleine energiezuinige woningen met alle comfort en ingericht met keuken, badkamer en toilet tegen een betaalbare prijs.Tegelijk ontwikkelt de provincie een aantal projecten van groepswoningbouw uit de catalogus voor sociale verhuring. Kleinschalig wonen biedt zo ook een antwoord op het maatschappelijk vraagstuk van betaalbaar wonen.

Tom Raes (diensthoofd Wonen provincie Vlaams-Brabant)

 

 Download deze presentatie: pdfKleinschalig wonen7.59 MB


Fotoalbum

Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Betaalbaar wonen voor iedereen 2017
 • Foto's: Luc Gijbels, Stebo


  Initiatiefnemers: Provincie Limburg, beweging.net Limburg, Huurderssyndicaat, RIMO Limburg, Stebo, Vormingplus Limburg, CAW, Limburgs Platform voor Vluchtelingen, Orbit, Welzijnszorg, Limburg Gastvrij, Vluchtelingenwerk Vlaanderen

  20170217 logos web

    Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
  Belfius Bank VDK bank Logo DVV

  Wij gebruiken cookies

  Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.