fbpx
kies regio:

Partnerorganisaties

thumb ACV

ACV


Meer op:www.acv-online.be 


thumb cm

CM

Meer dan 4,5 miljoen leden schenken hun vertrouwen aan de Christelijke Mutualiteit (CM). CM ijvert voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg, en behartigt de solidariteit die daarvoor nodig is. Om haar doelstellingen te bereiken geeft CM mee vorm aan het gezondheids- en welzijnsbeleid, biedt ze een professionele dienstverlening aan haar leden, en zet ze mensen aan tot gezond leven.

Gezond leven

CM is niet alleen een ziekenfonds, maar ook een gezondheidsfonds, bekommerd om je gezondheid. Voldoende bewegen, evenwichtige voeding, voldoende slaap en niet roken zetten je alvast op het goede spoor.

Diensten en voordelen 

Verschillende instanties bieden diensten en voordelen aan om je te helpen gezond te blijven of om je te steunen in geval je gezondheid je in de steek laat. Als CM-lid heb je een streepje voor en kun je rekenen op een uitgebreid pakket diensten en voordelen.

Sociale beweging 

CM is ook een dynamische sociale beweging, gedragen door meer dan 70 000 vrijwilligers. Zij reiken een helpende hand, brengen menselijke warmte en zijn de polsslag van de organisatie. Zo draagt CM haar steentje bij op breder maatschappelijk vlak.

Meer op: www.cm.be


thumb familiehulp

Familiehulp

De vzw Familiehulp is een dienst voor thuiszorg actief in Vlaanderen en Brussel. De organisatie biedt een uitgebreid gamma van thuiszorgdiensten aan zoals gezinszorg, ouderenzorg, kraamzorg, opvang van zieke kinderen, zorg voor psychisch zieke cliënten, poetshulp en karweihulp. Onder de naam NOAH beheert het ook verschillende kleinschalige dagverzorgingshuizen. Daarnaast baat Familiehulp 4 kinderdagverblijven uit en organiseert het opleidingen voor verzorgenden in 5 provinciale opleidingscentra. Sinds 2003 biedt Familiehulp ook huishoudelijke hulp aan in het kader van de dienstencheques (PIT). De organisatie telt meer dan 12.000 medewerkers en is daarmee een van de grootste werkgevers in Vlaanderen.

Iedereen kan met zijn vraag naar thuisondersteuning bij Familiehulp terecht. De organisatie beschikt over 18 regionale kantoren gespreid over heel Vlaanderen en Brussel.

Voor meer informatie zie www.familiehulp.be


thumb femma

Femma

Femma is een vrouwenvereniging met 65 000 leden in 800 groepen in Vlaanderen en Brussel. Jaarlijks organiseert Femma met haar vrijwilligers 16 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten. Ook in jouw buurt.

Femma geeft zin, is rechtvaardig en solidair. We koken af en toe vegetarisch en gebruiken gezonde en duurzame materialen. We pleiten voor meer vrouwen in de politiek en ijveren voor een haalbare combinatie van werk, gezin, zorg en ontspanning voor alle vrouwen en mannen. www.femma.be

De Praktische School

De Praktische School is Femma’s bevoorrechte partner voor het uitwerken van een divers aanbod workshops, cursussen en activiteiten. Met publicaties zoals Het Grote Naaiboek, Koken voor elke dag, Cadeautjes uit de keuken… deelt De Praktische School haar expertise op een laagdrempelige manier met een breder publiek. Ook wie het maatschappelijk moeilijker heeft, kan bij ons terecht.

Felies

Felies, de kinderopvangdienst van Femma, overkoepelt verschillend initiatieven voor buitenschoolse opvang, crèches en meer dan 600 onthaalouders in Vlaanderen en Brussel. Zo’n 12 000 ouders vertrouwen hun kinderen toe aan hun goede zorgen. www.felies.be


thumb IC

Internationaal Comité vzw

De etnisch –culturele samenstelling van onze samenleving is ondertussen “superdivers”. Dit zal in de toekomst nog méér het geval zijn. Dit feit stelt ons allemaal voor heel wat uitdagingen, maar creëert ook opportuniteiten. Aan ons om daar een positief verhaal van te maken, zeker ook binnen Beweging.net. Het Internationaal Comité (kort: IC) zet hier alvast voluit op in.

Het IC is een groeiende sociaal –culturele organisatie die bestaat uit ruim 300 lidverenigingen in Vlaanderen en Brussel. Die lidverenigingen verschillen onderling qua nationaliteit, etnie, taal, godsdienst, leeftijd, interesse, noden, sterktes enz. Toch vinden zij zich in een gezamenlijke identiteit en visie op samenleven. Als multiculturele federatie werkt het IC aan de verankering van mensen en gemeenschappen met een migratieachtergrond in onze samenleving.

Het IC bouwt bruggen en sloopt drempels waar nodig. Om dit concreet te maken, staan belangrijke maatschappelijke thema’s als onderwijs en ouderondersteuning, tewerkstelling en actief burgerschap centraal in onze werking. We streven naar een toekomst waarin solidariteit een basisprincipe blijft en waarin iedereen méé kan. Daaraan willen we binnen Beweging.net samen werken.


thumb kwb

kwb

Kwb doet jouw buurt bruisen. Week na week valt er van alles te doen, dankzij zo’n 70.000 leden in bijna 700 afdelingen in heel Vlaanderen en Brussel. Kwb zorgt met zijn duizenden vrijwilligers voor even boeiende als verrassende activiteiten voor het hele gezin. Wil je kooklessen volgen, uitstappen maken naar bijzondere plekken, je kinderen met reuzenspellen laten spelen, quizzen, films bekijken, toneel spelen, fietsen of joggen? Je beleeft het dankzij kwb.

Kwb organiseert activiteiten die mensen samenbrengen en zich thuis doen voelen, maar ook activiteiten die mensen doen praten en doen nadenken. Want we zijn in kwb ook bezig met wat ons wakker houdt: kinderen opvoeden, omgaan met stress, werken aan onze gezondheid en die van het leefmilieu, en nog veel meer.

Bij kwb zit je dus goed voor ontspanning, sociaal contact, debat, vorming, sport en uitstappen voor jong en oud. Er is vast een afdeling in jouw buurt.

Ontdek het op www.kwb.be


Pasar 2019

Pasar

Pasar is een bruisende vereniging die jaarlijks meer dan 2800 activiteiten organiseert. De Pasar-vrijwilligers zijn echte kenners van eigen streek. Samen met hen op pad gaan is gegarandeerd een fijne ontdekking. Als lid van Pasar heb je heel wat voordelen en extra kortingen. 
 
Pasar is ook een magazine. Het Pasar-magazine is hét blad voor dicht-bij-huis-toerisme in Vlaanderen. Wandelen, fietsen en kamperen staan als grote Pasar-thema’s voorop. Verder vind je in het magazine 101 tips voor interessante uitstapjes en dicht-bij-huis vakanties.  
 
Via mijnroute.be, de online community van Pasar voor wandelaars en fietsers, ontdek je de mooiste wandel- en fietstochten van Vlaanderen en stippel je zelf heel eenvoudig routes uit.  
 
Kampeerders kunnen bij Pasar dan weer terecht voor georganiseerde kampeertrips, kortingen en heel wat praktische informatie. Die vind je terug op www.pasar.be/kamperen.

 
Daarnaast heeft Pasar een mooi aanbod vakanties en trips in binnen- en buitenland, waarbij je kan aansluiten.

www.pasar.be


thumb ws

WSM

Overal ter wereld werken mensen keihard voor een beter leven voor zichzelf en hun gezin. Maar in het Zuiden worden die inspanningen heel wat minder beloond dan hier bij ons. Arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moeten vaak in zeer slechte omstandigheden werken, kennen bittere armoede en hebben geen toegang tot gezondheidszorg of sociale zekerheid.

 
Hoe werkt WSM?

Aan dit onrecht wil WSM structureel iets veranderen, met duurzame oplossingen. Hoe? Door de mensen in het Zuiden alle kansen te geven om zich te organiseren, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. In een vakbond. Een vrouwenorganisatie. Een jongeren- en ouderenbeweging. Een mutualiteit. Een coöperatieve. Werken aan sociale ontwikkeling, wereldwijd. Gericht op menswaardig werk en sociale bescherming voor iedereen. Daar is het WSM om te doen.  
WSM ondersteunt langetermijnplannen van 80 sociale bewegingen in 20 landen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika.

Campagnes in België versterken hun werk. Altijd rond een arbeidsthema. Met vrijwilligers. Doel: politieke resultaten boeken, verandering teweeg brengen. Want de prioriteiten van het Zuiden moeten op de agenda van politici en bedrijven.

En actievoeren werkt: buitenlands huispersoneel heeft nu een erkend en beter statuut. Schone Kleren zijn een begrip bij consumenten én kledingbedrijven.

De kracht van mensen samen

WSM is de ngo van beweging.net. Dankzij de samenwerking met 11 partnerorganisaties en vele vrijwilligers kunnen mensen in het Zuiden rekenen op de steun van een uitgebreid internationaal netwerk waar solidariteit écht telt. Want samen sta je sterker. En daar wordt iedereen beter van!

Meer info: www.wsm.be


OKRA logo 2019

OKRA, trefpunt 55+

OKRA is een beweging voor, door en met mensen wiens beroepsloopbaan ten einde is. Deze seniorenorganisaties heeft  200 000 leden in Vlaanderen en Brussel. OKRA is een letterwoord en staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Meteen ook de kernwaarden van OKRA. OKRA heeft 1160 plaatselijke groepen waar vrijwilligers activiteiten allerhande organiseren.

Bij OKRA kan je de wereld veraf en dichtbij ontdekken. Heb je wat meer zorg nodig, dan kan je deelnemen aan activiteiten op jouw maat. Of je krijgt een extra bezoekje van een vrijwilliger. Wie een gebruiker is van zorg en daar vragen over heeft of advies kan gebruiken, kan terecht op het telefoonnummer 02 246 57 72. Mensen die wat ouder zijn, vinden soms de weg niet tussen alle mogelijke premies, subsidies, uitkeringen... OKRA helpt hen op weg. Daarnaast verdedigt OKRA ook de belangen van de ouderen: voor betere pensioenen, goede mobiliteit, betaalbare woningen…

OKRA sport

Bij OKRA-SPORT kan je sporten op maat van de 55-plussers. Op meer dan negenhonderd plaatsen in Vlaanderen en Brussel komen ouderen wekelijks samen om hun favoriete sporttak te beoefenen: dansen, wandelen, petanque, zwemmen, kubb spelen en fietsen. 

www.okra.be


Samana

Samana

Inzetten op de kracht van mensen.

Dagelijks worden er mensen ernstig en chronisch ziek, ook in jouw buurt.  Leven met een chronische ziekte vergt bijzonder veel energie en inspanningen.  Chronisch zieke mensen hebben nood een  helpende hand, aan een bondgenoot die prettige en moeilijke momenten deelt. Dankzij de inzet van ruim 25 000 vrijwilligers biedt Samana dit bondgenootschap aan vele chronisch zieke mensen en hun omgeving.

Chronisch ziek of zorgbehoevend zijn isoleert.  En eenzaamheid wordt in onze samenleving een alsmaar een groter en nijpender probleem.  Met onze werking willen we daartegen een krachtig en bestendig front vormen, de 1 198 plaatselijke groepen maken dagelijks werk in het doorbreken van eenzaamheid.  Centraal in het aanbod staat de deelname aan het maatschappelijke leven door chronisch zieke of zorgbehoevende mensen.

Geloof in de kracht van mensen staat centraal in de werking van Samana.  Met een gevarieerd aanbod maken we chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers weerbaarder en geven steun in de uitbouw van een kwaliteitsvol leven.  Tevens versterken we de stem van chronisch zieke mensen om vanuit hun ervaringen en visie te wegen op het beleid en bewaken samen dat solidaire keuzes worden gemaakt.

De inzet van vele mensen, elk volgens zijn eigen mogelijkheden, maakt van Samana een krachtige beweging waarop iedereen kan rekenen.


thumb kaj

KAJ

Jongeren van KAJ veranderen de maatschappij. In dat proces worden jongeren al doende zelfbewuste en kritische mensen, die voor de rest van hun leven anderen meetrekken in hun strijd tegen onrechtvaardigheid en sociale onderdrukking. En dit via 'zien-oordelen-handelen', vorming en actie. Het vertrekpunt is altijd het persoonlijk verhaal, de realiteit van het eigen leven.

De volgende jaren werkt KAJ concreet aan 2 campagnes. KAJ werd expert in de samenleving over ‘Jongeren en interim’ met haar Zwartboek Interim ‘Is dit nu de moderne arbeidsmarkt?’ Jongeren willen zekerheid en stabiliteit om een toekomst uit te bouwen, een normaal sociaal leven te hebben, dagelijkse bezigheden te kunnen plannen, zich te kunnen ontwikkelen in het werk... Gezien ook de recente maatschappelijke ontwikkelingen zetten wij onze strijd onverminderd voort.

KAJ heeft niet alleen een vinger aan de pols bij werkende jongeren, ook bij de schoolgaande jeugd en in haar afdelingen. KAJ voert met hen de volgende jaren actie voor 'Mogen jongeren nog jong zijn?' waarin zij kozen voor drie belangrijke thema's 'echtscheiding', 'school' en 'repressie en controle'.

www.kaj.be – 'zwartboek' – 'gevolgen van echtscheiding voor jongeren'


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.