fbpx
kies regio:

Huis voor jongeren start in Gent

bank


Gentse hulpverleners verenigen krachten voor warm aanbod naar jongeren

Huis voor Jongeren Gent staat klaar om gelanceerd te worden. Huis voor Jongeren wordt een toegankelijk inloophuis waar jongeren van 12 tot 25 jaar met allerlei vragen rond welzijn en geestelijke gezondheidzorg terecht zullen kunnen. Het is een initiatief van meerdere organisaties waaronder CAW (JAC), CLB (TOPunt), RCGG, CGG Eclips, UZ psychiatrie en de stad Gent.*

Projectcoördinator Elke Fontaine: ‘De kern van Huis voor Jongeren Gent is de stem en de mening van de jongere. In Huis voor Jongeren krijgen jongeren de mogelijkheid om samen met professionals mee te bouwen aan de nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor hen en hun leeftijdsgenoten. Ze krijgen hierdoor niet alleen een stem in hun eigen verhaal, maar kunnen mee uittekenen hoe we ons huis en ons aanbod rond jongeren organiseren.
We gaan hiermee van start tijdens een kick-off op 9 februari, waarbij we hen op een heel actieve wijze betrekken om die stem te uiten.’

Er zijn in Gent al heel wat organisaties werkzaam in de sector van geestelijke gezondheidszorg en jongerenwelzijn. Waarom dan dit initiatief?

Elke: ‘De directies van de verschillende organisaties koesterden al lang de droom om de verschillende diensten meer als een team te doen samenwerken, want voor jongeren is het hulpverleningslandschap heel onduidelijk, bovendien hebben zij daar ook geen boodschap aan. Voor hen is het belangrijk dat als ze ergens binnen stappen, ze metéén juist zijn voor de vragen die ze hebben. Want we willen bovenal in Gent met ons aanbod inspelen op een aantal pijnpunten die we op dit ogenblik ervaren in het aanbod van geestelijke gezondheidszorg naar jongeren.’

Zichtbaarheid en bereikbaarheid

‘Jongeren tussen de 12 en 25 jaar vallen vaak uit de boot, ze vinden de weg veel te weinig naar geestelijke gezondheidszorg of wachten te lang. Huis van Jongeren zal dus een zeer zichtbare plek in Gent moeten worden. Jongeren die het Huis binnenkomen, hoeven geen afspraak te maken en kunnen hun kleine en grote zorgen hier delen. Ze kunnen nadien ook de gespecialiseerde zorg krijgen die ze nodig hebben.
We zijn nog op zoek naar een huis en hopen hiervoor voldoende financiën te vinden om in 2017 te kunnen openen. Het team staat alvast klaar. Samen met de jongeren zorgen we er voor dat dit huis een zeer toegankelijke plaats wordt. Misschien wordt het ook wel een plaats voor warme jongerenevents, een hulpverleningscafé, ...’

Lange wachtlijsten

‘Tegelijkertijd willen we ook ingaan op het probleem van de overbruggingstijd die lange wachtlijsten met zich meebrengen. En ook het breekpunt dat vele jongeren ervaren wanneer ze doorverwezen worden, is een aandachtspunt. Daarom is het zo belangrijk dat we in het Huis voor Jongeren de expertise bundelen van mensen uit het jeugdwerk, maar ook vanuit CAW Oost-Vlaanderen, CLB’s Gent, CGG’s Gent, Kinder&Jongerenpsychiatrie UGent en Stad Gent. Ons doel is om via het Huis vlot te kunnen doorstromen naar gespecialiseerde zorg indien nodig. Maar evengoed dat je vlot kan terugstromen. Want even belangrijk is het om je terug goed te voelen buiten al die hulpverlening en gewoon op school, in je hobby, thuis, ... weer je plek te vinden. Want het is niet omdat je ééns een moeilijke periode hebt gehad, of omdat je worstelt met een aantal kwetsuren, dat je daarvoor niet een gewone jongen of meisje kan zijn.’

18 jaar als scharniermoment

‘Een derde pijnpunt waar we met Huis voor Jongeren een antwoord op willen bieden, is: de moeilijkheden die jongeren op de drempel naar de volwassenheid ervaren. Op 18 jaar verandert alles: de school, voor sommigen het thuis wonen, je moet gaan werken, je wordt plots als volwassen gezien en dan wijzigt de hulpverlening ook nog eens. We merkten dat jongeren op deze cruciale leeftijd ook de weg niet meer vonden naar de hulpverlening. De breuk tussen jongerenhulpverlening en volwassenhulpverlening is te groot. Daarom trekken we binnen ons huis de leeftijd op naar 25 jaar. Binnen hetzelfde nest met dezelfde gekende mensen je overstap naar volwassenheid kunnen maken, is wat we hiermee beogen.’


Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat ongeveer 30 % van de jongeren met psychische problemen te kampen heeft, waarvan slechts een klein deel naar de hulpverlening stapt. Tijdens de adolescentie kunnen niet enkel reeds langer bestaande psychische problematieken verergeren of van verschijningsvorm veranderen, maar ontstaan er ook vaak ernstige psychische problemen voor het eerst (bv. eetstoornissen, psychoses, suïcidaliteit, dwangstoornissen, middelengebruik, ed.). Het overgrote deel van de geestelijke gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd vindt trouwens zijn oorsprong in de leeftijd tussen 10 en 20 jaar. Vandaar dat het zo belangrijk is om jongeren tijdig te kunnen bereiken en plaats te bieden waar ze hiermee terecht kunnen.

 

Wie meer info wil, kan terecht bij de projectcoördinatoren Elke Fontaine, 0498 51 05 32 of Sam Werthen, 0499 14 49 94.

 

CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk
CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding
CGGZ: Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.