fbpx
kies regio:

Europa voor de burger

Het ‘non’ van de Waalse regering tegen de ondertekening van het handelsakkoord tussen Europa en Canada is niemand ontgaan. Niet minder dan 70 % van de Walen stond achter hun minister-president. Dat enkel het kleine Wallonië zich verzette tegen dit verdrag, zoals sommigen opperden, is een leugen. Het verzet werd gedragen door een brede waaier van middenveldorganisaties, burgers en politieke partijen uit heel de EU. De tegenstanders zetten vraagtekens bij de democratische legitimiteit van het verdrag. Die argwaan heeft Europa zelf gezaaid. Rond de handelsverdragen hing jarenlang een zweem van geheimzinnigheid en achterkamerpolitiek. Het maatschappelijk draagvlak voor dergelijke verdragen is dan ook weggezakt.

20161107 europa

De Vlaamse regering stelt in haar nieuwe visienota op de toekomst van de EU terecht dat de Unie erover moet waken de band met de burgers te behouden. Desinformatie over de meerwaarde van de EU, een vertrouwensbreuk en een algemeen aanvoelen te weinig democratische impact op belangrijke beslissingen te hebben, leidden al tot de uitstap van een lidstaat.

Nochtans heeft de EU een eigen instrument om de kloof met de burger te verkleinen: ‘Europe for Citizens - Civil Society Projects’. Het gaat echter om een beschamend schamel subsidiepotje van iets meer dan 3 miljoen euro voor het middenveld van de 28 EU-lidstaten. In 2016 dienden maar liefst 541 middenveldorganisaties een project in om Europa dichter bij hun achterban te brengen. Slechts vijf procent werd geselecteerd. Over welke projecten het gaat doet, als we naar de twee geselecteerde Belgische projecten kijken, toch de wenkbrauwen fronsen. De twee draaien rond Europese organisaties, waaronder een Europese denktank die, gepatroneerd door Europese leiders als Etienne Davignon en Herman Van Rompuy, seminaries en lezingen geeft voor 1.600 (ngo’s) tot 6.000 euro (bedrijven).

Hoe dicht deze twee Belgische ‘middenveldorganisaties’ bij de gewone burger staan, is zelfs de vraag niet waard. Gezien de woelige Europese wateren is het geen overbodige luxe om van de Europese subsidiegever te eisen om deze schamele investering te verhogen en voor de gewone Europeaan in te zetten. Niet voor Herman en Etienne.

Carien Neven
Secretaris beweging.net Limburg

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.