fbpx
kies regio:

Extra werktafel sociaal weefsel in SALKturbo

Oproep aan gouverneur Michel Carlier, minister van Welzijn Wouter Beke en algemeen directeur van POM Limburg Noël Slangen

Geachte heren

Dat deze periode de economie geen goed doet, is een eufemisme. Die zal echter vroeg of laat herstellen, zoals elke recessie of crisis van tijdelijk aard is. Dat SALKturbo met haar 5 werktafels, die binnenkort aan de slag gaan, hier een belangrijke rol voor Limburg in kan spelen staat buiten kijf.

20200408 people

Maar niet alleen het economisch weefsel krijgt harde klappen ook het sociaal maatschappelijke weefsel is ontwricht door de coronacrisis, Meer dan ooit blijkt hoe cruciaal de zorg- en sociale sector zijn. Talloze innovatieve initiatieven worden opgezet om oplossingsgericht de vele noden van onderuit te beantwoorden. Vooral kwetsbare groepen die onderbeschermd zijn, zijn onderwerp van een nieuwe sociale strijd. We zien bijv. een reorganisatie van bestaande actoren in nieuwe netwerken waar de som meer is dan de delen. Nieuwe instrumenten worden ingezet om aan sociaal werk te doen. De huidige crisis dwingt tot aanpassingen die raken in het centrum van wat hulpverlening is. Wat ooit vanzelfsprekend was of normaal, is dat vandaag niet meer.
Een indirect gevolg van de coronacrisis is dat de participatiesamenleving serieuze vormen begint te krijgen, zonder dat hier sturing op was. Zorgtaken worden overgenomen door netwerken, mantelzorgers en vele vrijwilligers. Maar er zijn ook verontrustende signalen over zorgmijders.

Het mag misschien nog te vroeg zijn om lessen te trekken uit wat er gebeurt op het zorg- en welzijnsveld, maar het loont om tijdig de ontstane participatiesamenleving, aangepaste werkvormen, nieuwe noden en behoeften, hogere zorgkosten te analyseren. Om ons in Limburg goed onderbouwd te kunnen aanpassen aan de nieuwe post-coronatijd.

Daarom willen wij, vanuit beweging.net Limburg, een oproep doen om naast de 5 “economische” werktafels ook een werktafel “sociaal weefsel” op te starten in Limburg, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gezondheidszorg, thuiszorg, opbouw/buurtwerk, OCMW’s, CAW, socio-culturele middenveld, GGZ, kinderopvang, integratiesector,… Ook al is Welzijn geen beleidsbevoegdheid meer van de provincie, en worden deze sectoren steevast doorverwezen naar Vlaanderen, toch zijn wij ervan overtuigd het welzijn van alle Limburgers een intrinsieke opdracht is van ons provinciebestuur.

Sinds medio maart geldt in België eens te meer dat nood wet breekt. Maar maak ook van de nood een deugd en zet welzijn terug op de kaart in Limburg. Wij zijn er van overtuigd dat zo’n 6de werktafel “sociaal weefsel” een even belangrijke rol zal spelen in zowel de sociale, maar ook de economische ontwikkeling van Limburg.

Wij hopen dat jullie deze oproep mee kunnen ondersteunen. Wij zijn graag bereid om hier aan mee te werken.

Met vriendelijke groeten,

namens beweging.net Limburg

Carien Neven, secretaris

Lees ook: Sociale stoel extra aan elke tafel van SALKturbo dankzij beweging.net Limburg

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.