fbpx
kies regio:

Samen een huis zoeken, een thuis maken

Provincie ondersteunt Limburgs Platform Vluchtelingen

Honderden Limburgers helpen vluchtelingen in opvangcentra, bij OCMW’s, in scholen, in hun eigen buurt en ook via de ‘Gastvrij-comités’ zoals Gastvrij Tongeren, Gastvrij Diepenbeek. Die zijn verenigd in het Limburgs Platform Vluchtelingen. “Zij doen schitterend werk, vanaf het eerste onthaal van vluchtelingen tot het zoeken van een huis. De provincie gaat hen steunen, via het project ‘Housing First voor Vluchtelingen’, zegt gedeputeerde Frank Smeets.

20160113 willyenfrankGedeputeerde Frank Smeets, op de foto met Willy Schildermans, actief in het LOI in Neerpelt: “Woonbegeleiding, opvang en onthaal van vluchtelingen door vrijwilligers is heel belangrijk.”

Begin maar

Vluchtelingen die hier arriveren hebben een heel moeilijke periode achter de rug. Ze komen uit een oorlogssituatie, hebben vaak familie en vrienden verloren, een traumatische reis achter de rug. Ze worden opgevangen in grote asielcentra of in Lokale Opvang-initiatieven (LOI) in de gemeenten. Vaak weten ze al na een 3-tal maanden of ze erkend worden. Dan krijgen ze amper twee maanden de tijd om een eigen huis te vinden. Daarna moeten ze het opvangcentrum of LOI verlaten.

Gedeputeerde Frank Smeets: “Asielzoekers moeten dus op zeer korte tijd een eigen woning vinden en leren om zelfstandig hun leven in ons land uit te bouwen. Ze weten niet hoe het hier werkt. Ze kennen niemand. Hun inkomen is beperkt. Begin dan maar een huurcontract vast te krijgen.”

Handen

OCMW’s, gemeentebesturen en sociale organisaties zoals het CAW doen hun best. Maar ze hebben handen te kort. Gelukkig springen ook veel vrijwilligers in de bres, bv. vanuit de Gastvrij-comités en het Limburgs Platform Vluchtelingen. Maar omdat er nu meer vluchtelingen zijn, krijgen ze veel meer vragen. Ook van andere sociale organisaties of scholen die iets willen doen voor vluchtelingen, of die bv. iemand zoeken om vorming te geven over migratie.

Frank: “We verwachten dat in 2016 en de komende jaren in Limburg jaarlijks ongeveer 8500 vluchtelingen een woning nodig hebben. Terwijl in Limburg nu al is een tekort aan betaalbare, degelijke woningen.” Daarom financiert de provincie Limburg sinds vorig jaar het project ‘Housing First’.

Frank: “De filosofie is dat je eerst moet zoeken naar een geschikte woning. Als mensen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben, kan je hen beginnen te begeleiden in hun manier van wonen en leven. Als dat huis een thuis geworden is, dan pas kan integratie starten.”

Gezel

Vluchtelingen en organisaties stoten op vele drempels die de toegang tot de huisvestingsmarkt bemoeilijken. Dankzij dit project kan CAW Limburg de zoektocht naar woningen coördineren en helpen zoeken. Daarnaast wordt de werking van het Limburgs Platform Vluchtelingen ondersteund.

Frank: “Woonbegeleiding, opvang en onthaal door vrijwilligers is heel belangrijk. De buddy’s (gezellen) uit de Gastvrij-comités staan vluchtelingen in hun gemeente of stad bij. Ze helpen hen o.a. met het zoeken naar huisvesting en met de organisatie van het dagelijks leven. CAW Limburg zal die vrijwilligers mee ondersteunen en coachen. Ze hebben hun jarenlange ervaring, hun eigen contacten met bv. huiseigenaars en scholen. Ze kunnen helpen woningen zoeken of helpen met verhuizen. Vanuit hun engagement bedenken ze soms andere oplossingen dan de professionele organisaties. Het project moet zorgen voor een goede afstemming tussen de vele initiatieven die vrijwilligersorganisaties, CAW Limburg en de OCMW’s ondernemen in het zoeken naar bijkomende woningen.”

Voor & met

Frank: “We willen die beweging op gang krijgen dat nog meer mensen helpen woningen zoeken en ter beschikking stellen, gezinnen begeleiden, werken aan een thuis. Vrijwilligers en professionelen moeten daarbij creatief denken, zoeken naar tijdelijke en definitieve, misschien ongewone oplossingen.”

Carien Neven, beweging.net Limburg: “Wij willen niet alleen versterking van vrijwilligerswerk voor, maar ook mét vluchtelingen. Als vluchtelingen deelnemen aan ons verenigingsleven, dan zorgt dat voor rijke ontmoetingen. Integratie, de taal leren, naar school gaan, een huis of werk vinden, verlopen vlotter. Maar dat vraagt soms een aangepaste aanpak, bv. omgaan met andere culturen, met mensen die een trauma meedragen. Scholen, sportclubs en verenigingen hebben daarom informatie nodig om vluchtelingen mee op te nemen in hun gewone werking, als lid of als vrijwilliger. Zo bouwen we aan een draagvlak in de samenleving en een thuisgevoel bij vluchtelingen.”

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.