fbpx
kies regio:

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil beter inburgeringsbeleid

‘Integratie moet van twee kanten komen’

We moeten migranten dringend beter begeleiden en structurele obstakels zoals racisme en discriminatie aanpakken. Die boodschap wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen meegeven aan de Vlaamse regering, die volgens de organisatie een gebrekkig integratiebeleid voert.

In tijden van radicalisering en polarisering staat de inburgering van migranten meer dan ooit hoog op de politieke agenda. Onze samenleving is door de jaren heen steeds diverser geworden. Hoe we daarmee moeten omgaan en hoe we nieuwkomers moeten ontvangen, daarover bestaat heel wat discussie. Het huidige integratiebeleid volstaat volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen alvast niet. ‘De regering neemt beslissingen zonder naar het middenveld te luisteren en maakt de situatie voor asielzoekers vaak nog moeilijker dan ze al is’, zegt Charlotte Vandycke, directrice van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘Maar structurele problemen zoals racisme en discriminatie krijgen nauwelijks aandacht. We moeten die problemen dringend aanpakken als we nieuwkomers beter willen integreren. Integratie moet immers van twee kanten komen.’Visie - integratie moet van 2 kanten komen

Besparingen

Meer middelen vrijmaken voor begeleiding lijkt voorlopig evenwel niet aan de orde. Vorige maand raakte bekend dat er 170 banen op de helling staan bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Onbegrijpelijk, zegt Charlotte Vandycke: ‘Omdat de asielcrisis volgens de regering achter de rug is, zou het agentschap het met minder middelen kunnen redden. Maar deze maatregel illustreert het gebrek aan een duidelijke visie bij onze beleidsmakers. Ze hebben nieuwkomers een eerste integratiebad gegeven, maar er gaat veel te weinig aandacht naar het verdere inburgeringstraject. Onder meer een woning of werk vinden is vaak heel moeilijk. We moeten hen daar beter bij helpen, door bijvoorbeeld discriminatie op de private woningmarkt aan te pakken.’

Strengere asielprocedure

De regering buigt zich momenteel ook over een hervorming van de Vreemdelingenwet. Om te voldoen aan Europese wetgeving zijn een aantal wetswijzigingen nodig, maar het middenveld werd amper betrokken bij de uitwerking van ervan. ‘Het gevolg is dat er een aantal maatregelen op tafel liggen die voor sommige asielzoekers nefaste gevolgen kunnen hebben. Zo wordt de termijn om beroep aan te tekenen tegen een uitwijzing aanzienlijk ingekort, in sommige gevallen tot amper vijf dagen. Advocaten hebben dan geen tijd om een fatsoenlijk dossier voor te bereiden, waardoor het risico op uitwijzing voor veel asielzoekers vergroot.

Bovendien kunnen ze worden uitgewezen terwijl hun procedure nog loopt, en dat is in strijd met de Europese grondrechten’, zegt Charlotte Vandycke. Ook over de privacy van asielzoekers maakt Vluchtelingenwerk zich zorgen: ‘Ze worden verondersteld mee te werken aan het onderzoek naar hun aanvraag, wat logisch is. Maar de hervorming die nu op tafel ligt, verplicht hen hun gsm, laptop en andere persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen. Dat vormt een grondige inbreuk op hun privacy en is dus onaanvaardbaar.’


De stemming over de wetswijzigingen is al een aantal keer uitgesteld. Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt verder uitstel en wil dat beleidsmakers eerst de tijd nemen om te luisteren naar de bekommernissen van het middenveld. ‘De regering moet samen met het middenveld een integratiebeleid uitwerken met een duidelijke visie dat ook tegemoetkomt aan de noden van migranten.’

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.