fbpx
kies regio:

Eerlijker fiscaliteit rond digitale transacties: nu of wachten op Godot?

België staat voor grote budgettaire uitdagingen. De kiezers in de onderscheiden landsdelen hebben bij de federale verkiezingen beslist dat er geen linkse noch een rechtse regering kan worden gevormd. De sleutel ligt zo in het centrum waar links en rechts elkaar moeten vinden. Het begrotingstekort voor 2020 loopt nu al op tot eenmalig 7% BBP (30 miljard EUR), wat de schuldenberg laat aangroeien tot maar liefst 491 miljard EUR. Dit zonder de kost van het doorstarten van de economie via massale overheidsinvesteringen. En dan zijn er nog de structurele financieringsbehoeften van de Green Deal, de niet volledig gefinancierde taks shift, de snel vergrijzende bevolking, Brexit, het verdampen van het vredesdividend, ... Ofwel kan men daarbij achteroverleunen en de armen in de lucht gooien ofwel kan men de mouwen opstropen en na een status quaestionis met een visie voor de dag komen.

Besparingen? Op federaal vlak zitten de overheidsdiensten op het tandvlees. Enkel de zorgverlening en de sociale zekerheid kunnen verder krimpen maar ten koste van de kwetsbaarsten in onze samenleving. Beproevingen zoals Corona herinneren eraan dat kwalitatieve collectieve gezondheidszorg in eenieders belang is. Als men geen sociale afbraak wil, moet men durven kijken naar de inkomstenzijde. En daar zijn beslist nog mogelijkheden. Zeker in de wetenschap dat een groot aantal belangrijke economische spelers nauwelijks bijdragen in de financiële lasten maar wel profiteren van de koopkracht die door de sociale zekerheid wordt in stand gehouden. Zij doen dit door hun activiteiten zo te organiseren dat ze geen of bijna geen belastingen betalen op Belgische inkomsten. Het nieuwe fenomeen van de digitale economie leent zich daar bij uitstek toe.

Buitenlandse groepen vermijden belastingen terwijl binnenlandse vennootschappen wél belastingen betalen en zich bovendien moeten weren tegen concurrenten die tegen lagere prijzen kunnen verkopen omdat ze geen of te weinig belastingen betalen op hun winsten. Dit wordt terecht ervaren als oneerlijk. Mag van sterkere schouders worden gevraagd om grotere lasten te dragen om de zwakkere schouders deels te ontzien? Een herijking is ook meer dan noodzakelijk om de concurrentie van de e-commerce met de klassieke (vaak duurzamere) lokaal ingeplante distributie op een gelijker speelveld te krijgen.

Meer info op www.jus-tax.be

 GMG - digitax


DOWNLOAD

pdfEerlijker fiscaliteit rond digitale transacties


DE GIDS OP MAATSCHAPPELIJK GEBIED -
APRIL 2020

Heb je interesse in een gratis proefabonnement?

Klik hier!

Roel Deseyn
Roel Deseyn
ere-volksvertegenwoordiger

Paul Verhaeghe
Paul Verhaeghe
fiscaal advocaat

 

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.