fbpx
kies regio:

Zorg dragen voor zorg

Memorandum 2019: kwaliteit van leven is veel waard

België kent een sterk uitgebouwde welzijnssector die een belangrijk puzzelstuk vormt in de uitbouw van de welvaartsstaat. Naast de zorginstellingen bieden ook vele organisaties hulp en ondersteuning aan mensen in hun thuismilieu bij hun dagelijkse activiteiten. Hierdoor kunnen ze langer thuis blijven wonen.

20190405 actieplanDe Vlaamse minister van welzijn, volksgezondheid en gezin licht Actieplan 4.0 toe, met reacties vanuit het werkveld van Dirk Van Laethem (Familiehulp), Nadja Vananroye (Wit-Gele Kruis Limburg) en Wouter Ruyseveldt (Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg)

De welzijnssector evolueert van aanbodgestuurde naar vraag- en behoeftegestuurde zorg, waarbij meer rekening gehouden wordt met de wensen van de patiënt en zijn omgeving. Dit vraagt om een andere houding van de professionals. Daarnaast zijn er nog andere uitdagingen: de toename van de zorgvraag opvangen, de zoektocht naar voldoende personeel en de vermaatschappelijking van de zorg goed invullen.

Vermaatschappelijking van de zorg

Vermaatschappelijking van de zorg betekent dat de ondersteuning aan de zorgbehoevende zoveel mogelijk in de eigen omgeving gebeurt, zo gewoon mogelijk en enkel waar het nodig is. Zelfzorg en zorg door de familie en de buurt worden gestimuleerd. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn dus noodzakelijk. Zij vormen een belangeloze, maar zeer belangrijke, bijdrage aan de samenleving.

Zorg besteden aan specifieke noden

Ook voor Familiehulp is dit een belangrijk aandachtspunt. Deze thuisorganisatie zet meer in op extra opleidingen voor hun verzorgenden zodat die gerichte zorg kunnen verlenen aan personen met dementie, met een psychische kwetsbaarheid, met een handicap of in een palliatieve situatie. Door zorg te besteden aan de specifieke noden van deze mensen behouden dezen de regie over hun eigen situatie. Familiehulp motiveert hen om opnieuw deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Meer beroepskrachten nodig

Om alle uitdagingen te realiseren zijn bijkomende middelen nodig vanuit de Vlaamse overheid. Meer middelen voor extra plaatsen in woonzorgcentra, gezinszorg en kinderopvang, maar ook voor meer personeel om de kwaliteit van de zorg te garanderen.

Om het tekort aan beroepskrachten aan te pakken werd het Actieplan 4.0 ontwikkeld. Hierin worden concrete acties besproken om de tewerkstelling in de sector te bevorderen.

De Vlaamse minister van welzijn, volksgezondheid en gezin kwam zijn actieplan toelichten bij beweging.net Limburg: “Actieplan 4.0 bestaat uit drie belangrijke assen. Ten eerste moet de instroom hoger, zowel door jongeren te motiveren om voor een zorgberoep te kiezen als door het stimuleren van mensen die op latere leeftijd van job willen veranderen en voor deze sector kiezen. Daarnaast moet de uitstroom verminderen door de bepalende factoren die hiervan de oorzaak zijn aan te pakken. En tenslotte is er het onderwijs. Door ervaringen en vaardigheden in andere sectoren te erkennen en via nieuwe kortlopende opleidingen wordt een job in de zorg- of welzijnssector voor meer mensen een mogelijkheid. Voor alle actiepunten is het belangrijk om in te zetten op de aantrekkelijkheid van zorgberoepen.”

 Het volledige memorandum ...

Dit artikel verschijnt in Visie.
Lees meer uit Visie ...

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.