fbpx
kies regio:

Mantelzorgpremie in alle Antwerpse districten

nahima lanjri

Drie op de vier lokale besturen kennen een mantelzorgpremie toe. Slechts één op de vijf mantelzorgers maakt gebruik van deze premie en bovendien blijken de bedragen van die premies te variëren van 0 euro in de ene gemeente tot bijna 900 euro in een andere gemeente. “Diezelfde verschillen zien we ook binnen de stad Antwerpen. Slechts vier van de negen districten hebben vandaag een mantelzorgpremie. Maar ook tussen die premies bestaan verschillen. Wij zien deze mantelzorgpremie graag in élk district terugkomen, ook daar waar ze vandaag nog niet bestaat”, zegt Nahima Lanjri, beweginsmandataris.

Met 16,5% 65-plussers van de Antwerpse bevolking – waarvan vaak vooral de 70+’ers hulpbehoevend zijn – is het vanzelfsprekend dat ook onze stad heel wat mantelzorgers telt. Het is dan ook van belang om onze Antwerpse senioren en hun zorgnetwerk voldoende te ondersteunen. De districten zijn terecht bevoegd voor het seniorenbeleid. In de districten Deurne, Berchem, Hoboken en Wilrijk hebben ze vandaag al mantelzorgpremies voor hulpbehoevende ouderen. Die gaan van 120 euro per jaar in Deurne, 150 euro in Berchem en Hoboken en 175 euro per jaar in Wilrijk. Niet toevallig zijn dit allemaal districten waar CD&V in het districtsbestuur zetelt. Voor hen is de ondersteuning van mantelzorgers namelijk van groot belang.

“We weten allemaal dat we professionelen nodig hebben, zoals dokters, verplegers en andere zorgverleners, en dat die er ook zijn. Maar mensen hebben vaak ook nood aan opvang en begeleiding buiten de professionele zorg. Daarom is mantelzorg zo belangrijk”, aldus Lanjri. Die hulp is langdurig, onbetaald en persoonlijk. Het gaat bijvoorbeeld om de buur die naar de winkel gaat voor de hulpbehoevende buurvrouw, de dochter of zoon die eten geeft aan de ouder en de betalingen in orde brengt of de kleindochter die haar grootouders helpt bij het wassen en hen gezelschap houdt. 

“Mantelzorgers offeren vrijwillig heel wat tijd op om zorg te kunnen dragen voor een familielid, goede buur of kennis. Ze zullen hun inzet niet laten afhangen van het al dan niet krijgen van een mantelzorgpremie. Zo’n premie is trouwens erg beperkt en dekt vaak zelfs de (verplaatsings)kosten niet. Toch is zo’n premie symbolisch belangrijk: ze geeft als overheid het signaal dat je waardering hebt voor de onbaatzuchtige inzet van mensen voor anderen die hulp nodig hebben. Daarom pleiten wij resoluut voor een mantelzorgpremie in alle districten van onze stad. Dit staat hoog op ons prioriteitenlijstje voor de districten voor de komende verkiezingen”, zegt Nahima Lanjri. “Een premie in het leven roepen is één element. Daarnaast moeten we natuurlijk de Antwerpenaar voldoende informeren over het bestaan van de mantelzorgpremie en er tegelijk voor zorgen dat de procedure om ze aan te vragen eenvoudig blijft. Niemand is gebaat met administratieve rompslomp. En we kunnen ook inzetten op andere initiatieven om hen te ondersteunen, bijvoorbeeld mantelzorgers jaarlijks in de bloemetjes zetten of een contactpunt inrichten in elk district waar een mantelzorger terechtkan met zijn of haar vragen.”

Net omdat dit voor CD&V Antwerpen zo belangrijk is, diende Nahima Lanjri vorig jaar nog een motie in in de districtsraad van Borgerhout (31 januari 2017) om ook in dat district een mantelzorgpremie in te voeren. Groot was haar verbazing dat de meerderheid ervoor koos deze motie te verwerpen, omdat deze maatregel te duur zou zijn en niet tot de bevoegdheid van het district zou behoren.

Een lokale aanpak is één zaak, maar mantelzorg verdient op alle niveaus de nodige aandacht. Daarom diende Nahima Lanjri in het federaal parlement een resolutie in met o.m. de vraag om de combinatie mantelzorg en werk te verbeteren, na te gaan hoe de mantelzorger optimaal verzekerd kan zijn voor mogelijke schade tijdens de zorgtaak en hen te betrekken bij de opmaak van zorg- en ondersteuningsplannen.

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.