fbpx
kies regio:

Zonder papieren. Maar niet zonder rechten, niet zonder gezondheidszorgen, niet zonder onze solidariteit

Sinds enkele dagen kent Europa een nooit geziene gezondheids- en sociale crisis. De bevolking kreeg bijna een compleet uitgaansverbod om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De inperkingsmaatregelen zijn gericht op de bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen waarvoor de blootstelling aan het virus dramatisch kan zijn. Onder hen de ouderen, de zieken, de kwetsbaren...

Maar in het licht van deze pandemie worden sommigen van de meest kwetsbaren momenteel door de autoriteiten vergeten. Het zijn vooral de migranten die onder deze inperking lijden. Ze buiten de rechtsstaat laten is een misdaad tegen de menselijkheid. Een misdaad die we -door de invloed van onze organisaties -niet meer verder mogen laten gebeuren.

sans papier

Het MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien) en beweging.net roepen de politieke wereld dan ook op om haar verantwoordelijkheid te nemen. Om, onmiddellijk en snel, te zorgen voor degenen die aan de rand van de maatschappij blijven staan. Het enige effectieve antwoord op deze sociale en gezondheidscrisis die ons allen aangaat, is de eisen van de Nationale Coördinatie van Migranten zonder papieren op de politieke agenda te zetten.

We roepen de Eerste Minister en alle leden van de verschillende regeringen op federaal, gewest- en gemeenschapsniveau, en alle gemeenten dan ook op om effectieve maatregelen te nemen om zonder onderscheid het coronavirus tegen te gaan, zonder de migranten te vergeten die vandaag te weinig aan bod komen.

 

We vragen en we zullen ons inzetten voor:


Toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. Dit houdt in dat de procedure voor het verkrijgen van de medische kaart (attest Dringende Medische Hulp) voortaan wordt vereenvoudigd om een versnelde toegang mogelijk te maken. Zij moet voor mensen zonder papieren geldig zijn voor de gehele duur van de coronacrisis.


Een geharmoniseerde procedure in alle OCMW's, met duidelijke communicatie en een specifiek noodloket zijn onmiddellijke vereisten.


Iedereen die dringende zorg nodig heeft, moet vanaf nu alle noodzakelijke zorg kunnen krijgen in de ziekenhuizen.


Een automatische verlenging en een eenvoudige procedure voor het verkrijgen of het verlengen van de verblijfsvergunning voor alle personen op het Belgische grondgebied tijdens deze gezondheidscrisis.


De sluiting van gesloten centra. Dit zijn plaatsen waar het virus zich snel verspreidt. We eisen de onmiddellijke vrijlating van migranten zonder papieren omdat vandaag de individuele gezondheid meer dan ooit een probleem van volksgezondheid is.


In het verlengde daarvan vragen we dat de opvangcentra, Fedasil of het Rode Kruis, meer middelen krijgen om de nodige maatregelen voor de veiligheid van de aanwezigen (de bewoners en de werknemers) te kunnen respecteren. En om maatregelen te treffen wanneer iemand besmet geraakt met het coronavirus.


Een moratorium op de uitzetting van migranten zonder papieren.


De garantie dat ieder persoon die zich op het Belgische grondgebied bevindt, een asielaanvraag kan indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. België kan niet in een juridisch niemandsland blijven steken in een sociaal-medische situatie, die meer dan ooit de zorg voor de meest kwetsbaren vereist. DVZ moet zijn deuren terug openen.


Het opvorderen van lege gebouwen volgens de Wet Onkelinx zodat alle mensen zonder papieren een veilig onderdak vinden, inclusief de oproep aan hotels om vrouwen zonder papieren met of zonder kinderen op te vangen.


Een verhoging van het aantal plaatsen in opvangcentra voor vrouwen zonder papieren met mogelijkheid tot regularisatie die slachtoffer zijn van geweld.


Deze crisissituatie heeft de reeds bestaande problemen nog verergerd. Het resultaat van dit onmenselijke migratiebeleid, gevoerd door de verschillende regeringen, is nu rampzalig gebleken. Meer dan 150.000 mensen verblijven in het land zonder rechten, te midden van een gezondheidscrisis. Dat vormt een gevaar voor de hele gemeenschap en voor het hele land.

 

De overheid moet nu zo snel mogelijk werk maken van de oprichting van een onafhankelijke commissie met duidelijke en permanente criteria .

De UNHCR zegt het luid en duidelijk: ‘De gezondheid van iedereen is gelinkt aan de gezondheid van de meest achtergestelden in de maatschappij. Om de verspreiding van dit virus te voorkomen, moet iedereen worden bereikt en moet een gelijke toegang tot de behandeling worden gegarandeerd.’

Het antwoord van de autoriteiten op de ernstige crisis die we vandaag meemaken, zal ongetwijfeld beslissend zijn voor de beoordeling van de beginselen en waarden van onze samenleving.


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.