fbpx
kies regio:

Verkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen

SAMEN VOOR EEN SOCIAAL RECHTVAARDIGE
EN ECOLOGISCH DUURZAME GEMEENTEUITDAGINGEN

Langetermijnvisie

De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat. Geen ver-van-mijn-bed-show. Gemeentelijk beleid is direct zichtbaar en voelbaar. Elke beleidsploeg moet aan het begin van de bestuursperiode bepalen wat ze gaat doen. Dat betekent keuzes maken, keuzes die het liefst passen in een langetermijnvisie en binnen de budgettaire mogelijkheden. Die langetermijnvisie kan nogal verschillen van partij tot partij. Voor beweging.net is ze duidelijk : elke gemeente moet resoluut gaan voor een sociaal rechtvaardige en een ecologisch duurzame samenleving.

Daarmee schakelen we ons mee in in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Eind 2016 heeft de VN 17 doelstellingen geformuleerd om van de wereld een betere plek te maken. Zij vormen voortaan de leidraad voor elke overheid om zijn beleid op af te stemmen. In de fiches geven we aan hoe de voorstellen van beweging.net hier aan bijdragen.

alle SDGsSustainable Development Goals (SDGs)

Het brede plaatje

Elke verkiezing opnieuw presenteren verschillende middenveldorganisaties hun visie en voorstellen voor de volgende bestuursploeg. De fietsersbond presenteert voorstellen rond het fietsbeleid, de milieubeweging rond natuur en klimaat, de kinderrechtencommissaris pleit voor gezinsvriendelijke gemeenten en de vrouwenbewegingen voor vrouwvriendelijke gemeenten.

En beweging.net ? Wij presenteren graag een geheel, het brede plaatje. We zijn geen één-thema-organisatie, maar juist een van de weinige organisaties die het brede plaatje ziet . We streven vooruitgang na voor iedereen en zorgen er met onze voorstellen voor dat er rekening wordt gehouden met kwetsbare mensen. Daar waar mogelijk zoeken we een win- win met slimme combinaties.

Gemeentelijke prioriteiten worden lokaal bepaald

Welke voorstellen hier het best aan tegemoet komen, ligt in elke gemeente anders. Elke lokale afdeling van beweging.net maakt zelf een selectie op basis van de lokale noden en uitdagingen. De fiches kunnen daarbij helpen. Ze geven de visie van beweging.net op het lokaal beleid weer en kunnen dienen ter inspiratie voor lokale afdelingen.

Ook op www.iedereenburgemeester.be vind je interessante ideeën. Uiteraard mag iedereen deze fiches gebruiken. Daarom zetten we ze online. Onze voorstellen kunnen rekenen op een breed draagvlak. Dat is goed om weten voor lokale mandatarissen.

 

 

Provincieraadverkiezingen

DE PROVINCIE VERBINDT

Langetermijnvisie

De provincie is het democratisch verkozen bestuur, dat de noden van mensen kan verbinden op een hoger, bovenlokaal niveau. Antwoorden worden gezocht in de samenwerking met en tussen gemeenten en steden. Kansen en uitdagingen stoppen meestal niet aan de gemeentegrenzen. Vaak gaat het om een complexe combinatie van meerdere thema’s of beleidsdomeinen. Gebiedsgericht werken, dicht bij de burger, is het instrument waarmee provincies aan de slag kunnen.

Een provinciale beleidsploeg staat vandaag voor een bijzondere uitdaging: de gebiedsgerichte werking, die in het DNA van de provincies zit, kan vanaf 2019 volledig ontplooid worden. De hertekening van de provincies zorgt immers voor een duidelijke focus op gebiedsgerichte taken die verschillende thema’s zoals duurzaamheid, sociale economie, plattelands- en dorpsontwikkeling, recreatie, erfgoed, landbouw, grensoverschrijdende samenwerking, … doorkruisen.

De provincie werkt hiervoor samen met lokale actoren en andere overheden. Het middenveld is voor de provincie de actor om verbinding te maken tussen mensen en overheden. Het verbinden van mensen en gemeenten via die gebiedsgerichte werking biedt daarenboven kansen voor een sociale invulling. Een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving is voor beweging.net het brandpunt van deze verscherpte focus.

 

Sociale vooruitgang en aandacht voor kwetsbare mensen

alle SDGsSustainable Development Goals (SDGs)


Daarmee schakelen we ons in in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Eind 2016 heeft de VN 17 doelstellingen geformuleerd om van de wereld een betere plek te maken. Zij vormen voortaan de leidraad voor elke overheid om haar beleid op af te stemmen. De provincies kunnen met hun gebiedsgerichte werking mee bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen. Doelstelling 11 ‘duurzame steden en gemeenschappen’ wordt door de provincies vorm en inhoud gegeven door haar gebiedsgerichte werking. In de fiches geven we aan hoe de voorstellen van beweging.net hieraan kunnen bijdragen. Wij streven vooral naar sociale vooruitgang voor iedereen en we willen dat er ook rekening wordt gehouden met kwetsbare mensen.

Provinciale prioriteiten worden lokaal bepaald

Welke voorstellen hier het best aan tegemoet komen, ligt in elke provincie en in elke regio binnen de provincie anders. Kenmerkend voor de provincie is de verbinding die ze legt tussen noden van mensen en gebieden. Solidariteit tussen en binnen die gebieden is de sleutel. Elke lokale afdeling van beweging.net maakt zelf een selectie van beleidsvoorstellen op basis van de lokale en bovenlokale noden en uitdagingen en het zoeken naar verbanden. De volgende fiches kunnen daarbij helpen. Ze geven de visie van beweging.net op het provinciaal beleid weer en kunnen ter inspiratie dienen.

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.