fbpx
kies regio:

Burgerparticipatie grens­overschrijdend promoten in West-Vlaanderen, Wallonië Picardië en Noord-Frankrijk

Zeven projectpartners uit drie grensregio’s (West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk) werken samen aan een Interreg-project om de kloof tussen de politiek en de burger te verkleinen, aan de hand van heel concrete pilootacties en opleidingen in de drie regio’s. Onder de projectnaam “Eureka” willen de projectpartners een dynamiek creëren die de maatschappelijke betrokkenheid van kwetsbare groepen in de samenleving bevordert.

“Eureka is een samenwerkingsverband tussen drie West-Vlaamse organisaties (beweging.net, Groep INTRO en Hogeschool VIVES), twee Waalse organisaties (Femmes Prévoyantes Socialistes en Centre d’Information et d’Education Populaire) en twee Franse organisaties (La Ligue de l’enseignement en European Internet Broadcasting Service). Het werkingsgebied is de regio Tielt-Roeselare-Kortrijk-Ieper, regio Moeskroen en Ath (voornamelijk in Doornik en Moeskroen) en departement Nord (voornamelijk de regio rond Rijsel)”, vertelt Jasminka Poppe (beweging.net), projectleider van Eureka.

“Sinds juli 2019 is het project van start gegaan met een duurtijd van drie jaar, tot september 2022. Door de projectpartners worden 10 verschillende pilootacties ontwikkeld specifiek gericht op kwetsbare doelgroepen (vb. jongeren met een migratie-achtergrond, alleenstaande vrouwen die zich in een armoede-situatie bevinden…).”

“De laagdrempelige acties vertrekken steeds vanuit een probleem of uitdaging die de deelnemers zelf ervaren in het dagelijkse (samen)leven. Tijdens de eerste fase van het project - het ontwikkelen van de pilootacties - zorgden we voor maandelijkse projectvergaderingen, zodat er een rode draad is tussen de 10 pilootacties. Tijdens de tweede fase van het project worden de 10 pilootacties bezocht door de projectpartners en zijn/haar doelgroepen om te kunnen uitwisselen rond elkaars methodieken, maar ook de verschillende doelgroepen over de regio’s heen te laten ontmoeten. Dit is een uniek aspect van het project!"

“Bij het uitwerken van de pilootacties in de eerste fase worden de betrokken doelgroepen en externe organisaties bewust gemaakt dat ze deel uit maken van een grensoverschrijdend Interreg-project en worden ze voorbereid op de tweede fase van het project, namelijk de grensoverschrijdende bezoeken, ontmoetingen en uitwisselingen.”

 MicrosoftTeams image 4

Foto genomen voor de coronamaatregelen

 

“Door een voortdurende gezondheidscrisis over de landsgrenzen heen wordt het project geconfronteerd met vertragingen. We werden gedwongen om op een andere manier aan de slag te gaan dan oorspronkelijk voorzien was. Dit zorg voor heel wat onverwachte uitdagingen maar ook mogelijke kansen binnen het project. Via digitale weg is het bijvoorbeeld makkelijk om elkaar te ontmoeten en acties te bespreken van het project, natuurlijk missen we vooral het fysieke contact met elkaar en onze doelgroepen”, vertelt de communicatieverantwoordelijke van Eureka, David Herent (EIBS).

“Op dit moment staan de grensoverschrijdende bezoeken on hold doordat de landgrenzen gesloten werden. Ondertussen zijn we gestart met het ontwikkelen van vormingen die in het najaar zullen plaatsvinden. Via die vormingen willen we methodieken die we gebruikten voor onze pilootacties delen met andere organisaties, professionals, geïnteresseerde burgers, vrijwilligers. We zullen ook een platform aanbieden waar we de tools en methodieken aanreiken aan het grote publiek. Ons doelstelling is transversaliteit in onze acties te brengen (uitvoering van specifieke acties in één regio implementeren in een andere regio), maar ook impuls geven aan een grensoverschrijdende dynamiek door andere organisaties te motiveren om over de nationale grenzen heen samen te werken!”

 

Pilootprojecten 

Beweging.net - In Menen is er een uitleensysteem voor volwassen fietsen ontwikkeld onder de naam Free Wielie, omdat men er geconfronteerd wordt met mobiliteitsarmoede. Mensen die geen job vinden of niet op het werk geraken in omliggende gemeenten omdat er onvoldoende aanbod is vanuit het openbaar vervoer. Naast het uitleensysteem voor fietsen, is er ook een herstelpunt aan verbonden. 

Beweging.net - In Harelbeke zal men een uitleensysteem voor rollators, rolwagens en ander orthopedisch materiaal op poten zetten. Men wil daarnaast een grotere betrokkenheid van senioren creëren om mee te participeren in het beleid. Er wordt op dit moment gefocust op burgerparticipatietrajecten ontwikkelen voor senioren, met behulp van VIVES-studenten uit de richting Sociaal Werk.

GROEP INTRO - In Roeselare is er een buurtwerking opgestart in Krottegem om de buurt te kunnen verbinden.

GROEP INTRO - In Kortrijk werkt men met OKAN-jongeren rond toegang krijgen tot cultuur.

Femmes Prévoyantes Socialistes WAPi - In Moeskroen is er een groep burgers, al dan niet slachtoffer van geweld, die op donderdag om de twee weken via videoconferentie bijeenkomt. Deze uitwisselingsgroep maakt het mogelijk informatie uit te wisselen, de bewustwording te bevorderen en eisen op dit gebied te formuleren. Uit deze uitwisselingen is ook een werkgroep voortgekomen die voor andere burgers bewustmakings- en preventiecampagnes over geweld opzet.

CIEP WAPi - In Doornik werd er een groep huurders uit hun gebouw gezet na een brand. Ze hadden drie dagen om het pand te verlaten, zonder een echte oplossing. Er werd een groep opgericht om hun rechten op te eisen en individuele oplossingen te vinden. Alle deelnemers zijn momenteel opnieuw gehuisvest. Nu wil de groep een collectief verhaal maken om sporen te bewaren, zich de fouten te herinneren en een politiek pleidooi te houden.

CIEP WAPi - In Ath en Mouscron is er een heroverweging van de burgerschapsvorming met vreemdelingen die een verplicht inburgeringstraject moeten volgen. Op individuele en collectieve wijze wordt er nagedacht over het begrip burgerschap om opnieuw in contact te komen met de ervaring van het burgerschap. En om zich samen uit te drukken over het onderwerp door middel van een culturele productie. 

CIEP WAPi - In Moeskroen en Doornik: Sociale re-mobilisatie van NEET-jongeren door middel van culturele participatie: het doel is dat elke jongere zijn/haar eigen traject opnieuw kan toe-eigenen en een individueel project kan vaststellen dat hij of zij wil uitvoeren. Het project wordt opgezet volgens de behoeften en verwachtingen van elke deelnemer.. 

La Ligue - In Armentières werkt men in de wijk ‘Salengro’ samen met jongeren rond mobiliteit en het belang van bewegen.

La Ligue - In Marly zal men werken rond de strijd tegen discriminatie samen met jongeren.

 

Contact Eureka:

 

Gegroepeerde logos Eureka

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.