fbpx
kies regio:

Gemeenten strijden voor een gezond klimaat

We zijn nog steeds enorm afhankelijk van het buitenland voor de energiebevoorrading en fossiele brandstoffen raken stilaan uitgeput. Daarbovenop komt nog dat de verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor een hoge uitstoot van CO2. De gevolgen? Meer hittedagen, droogte, intensere regenbuien en stormen, een stijgende zeespiegel en de landbouwsector die onder druk komt. Een onrustwekkende evolutie, dus. Tijdens de internationale Klimaatconferentie in Parijs bereikten wereldleiders een akkoord om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Een belangrijk moment in de strijd tegen klimaatopwarming. Maar ook op lokaal niveau onderneemt men concrete stappen. Twee mooie regionale voorbeelden: Waasland Klimaatland en het klimaatplan van de stad Dendermonde.

16 WenD Klimaat in de regio

Waasland Klimaatland wil krachten bundelen

‘Burgers willen in een leefbare en gezonde omgeving wonen’, vertelt Kristof Van Gansen, coördinator van Waasland Klimaatland. ‘Dit betekent dat ze hun huis op een betaalbare manier willen verwarmen en comfortabele temperaturen tijdens zomer en winter door goede isolatie meer en meer vanzelfsprekend vinden. We merken ook dat bedrijven efficiënter met energie wensen om te springen en innoveren in groene economische diensten of producten. Ook burgers en organisaties wekken vaker hun eigen stroom op. De komende jaren worden huisbatterijen en zelfrijdende elektrische wagens onderdeel van onze leefwereld.’

We voorzien een 50-tal inspraakmomenten voor burgers, lokale overheden, bedrijven en organisaties. 

De negen Wase gemeenten willen op deze evolutie inspelen en ondertekenden daarom in juni gezamenlijk het Europees Burgemeestersconvenant. Kristof: ‘Hiermee engageerden ze zich om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Dit betekent een reductie van meer dan 200.000 ton CO2 per jaar. Interwaas en de provincie Oost-Vlaanderen zijn territoriale coördinatoren van het Burgemeestersconvenant en engageerden zich samen met Eandis om de negen Wase gemeenten hierbij te ondersteunen.’
Om de ambitieuze doelstelling te halen was er een duidelijk plan en mankracht nodig. Het project Waasland Klimaatland werd opgestart en er werd een projectteam aangeworven. Kristof Van Gansen: ’Sint-Niklaas en Kruibeke hebben reeds een klimaatplan. Daarom is het belangrijk dat de andere 7 Wase gemeenten eerst een gezamenlijk klimaatplan hebben. Een draagvlak bij burgers, bedrijven en beleidsmakers vinden we cruciaal. Zo zullen er een 50-tal inspraakmomenten voorzien worden voor burgers, lokale overheden, bedrijven en organisaties.’

Om de uitstoot van broeikasgassen in het Waasland in kaart te brengen voerde het projectteam een CO2-nulmeting uit en tot maart 2016 kunnen alle Waaslanders hun advies geven over CO2-reductieacties in het klimaatplan. Kristof: ‘Samen willen we doelen stellen waar de we dan helemaal voor gaan. Enkele voorbeelden : hoeveel (tien)duizenden huizen moeten extra worden geïsoleerd, hoeveel bedrijven kunnen energie besparen via energie-audits, hoeveel verplaatsingskilometers kunnen we omzetten in duurzaam vervoer en hoeveel Wase duurzame energie kunnen we extra opwekken door zonnepanelen of windenergie?’

Stad Dendermonde maakt klimaatplan op

De stad Dendermonde ondertekende ook de Burgemeestersconvenant en wil dus net als de Wase gemeenten haar CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 % verminderen. In Dendermonde betekent dit een reductie van 39 136,4 ton. Daarom werkte de stad een Klimaatplan uit. ‘Samen met inwoners en bedrijven werkten we creatieve oplossingen uit die we nu samen willen realiseren’ staat er te lezen.
De stad wil zelf vooral het energieverbruik in haar gebouwen inperken. Burgemeester Piet Buyse: ‘We zullen de thermostaat op maximaal 20 graden zetten. We plaatsen ook energiezuinige verwarmingsinstallaties en laten screenings uitvoeren om te kijken waar we nog energiewinsten kunnen boeken. Ook de dienstverplaatsingen van ons personeel willen we bekijken. We voorzien een elektrische scooter en elektrische fietsen. Daarnaast willen we ook de inwoners aanmoedigen om hun huizen beter te isoleren en zonneboilers te installeren. En als iedereen iets vaker de fiets in plaats van de auto neemt, zal er sowieso minder vervuiling zijn.’

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.