fbpx
kies regio:

Beweging.net ondertekent klimaatplan Sint-Niklaas

Dat het met ons klimaat de verkeerde kant opgaat is voor ieder weldenkend mens ondertussen duidelijk. Door de uitstoot van broeikasgassen stijgt de gemiddelde temperatuur op onze aarde al decennia lang. Poolkappen smelten af, de zeespiegel stijgt, landbouwgronden worden onvruchtbaar, de lucht die we inademen wordt vuiler, … Zelf de handen uit de mouwen steken om er iets aan te doen, is echter nog iets anders. Als we onze buurt, stad, regio, kortom onze samenleving, leefbaar willen maken is gezamenlijke actie nochtans broodnodig. Lokale en andere besturen, verenigingen, bedrijven, burgers: iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. Recent werden in regio Waas en Dender daarom enkele concrete initiatieven genomen. Ook beweging.net en haar partnerorganisaties blijven niet aan de zijlijn staan.

16 WenD Klimaatplan

Klimaatpioniers in Sint-Nikaas

Op 8 mei ondertekenden een dertigtal bedrijven en verenigingen het klimaatplan van de stad Sint-Niklaas. Deze ‘klimaatpioniers’ engageren zich om de doelstellingen van het plan mee te realiseren. De ambitie is niet min: tegen 2020 wil Sint-Niklaas 20,7 % minder CO2 uitstoten en tegen 2050 wil het een volledig klimaatneutrale stad zijn. Dit betekent dat de stad tegen dan geen negatieve impact meer heeft op het klimaat. Ook beweging.net is één van de ondertekenaars. Samen met haar partnerorganisaties wil beweging.net een aantal van de 71 acties uit het plan uitvoeren. Tom Van Lierde, stafmedewerker van beweging.net Waas en Dender, legt uit: ‘Als netwerk van middenveldsorganisaties willen we mee de transitie naar een leefbare samenleving vormgeven. Door het goede voorbeeld te geven en de uitstoot van broeikasgassen bij alles wat we doen te verminderen, maar ook door onze achterban te informeren en aan te zetten tot actie en gedragsverandering. Voor ons is dit bovendien niet enkel een ecologische transitie. We kunnen ons dolgedraaid economisch systeem een halt toeroepen en de kloof tussen arm en rijk verkleinen door zwakkere groepen uit onze samenleving te betrekken bij dit proces.’

Wat zullen de partners van beweging.net in Sint-Niklaas concreet ondernemen? Tom Van Lierde: ‘Een aantal organisaties in ons netwerk hebben vrij grote kantoorgebouwen in Sint-Niklaas, denken we maar aan de campus van ACV en CM aan het Hendrik Heymanplein en de Castrodreef. Zij leveren al inspanningen op het vlak van duurzaamheid, maar we bekijken nu hoe we bijvoorbeeld nog spaarzamer kunnen omspringen met verwarming en elektriciteit. In die gebouwen werken ook heel wat mensen. Sommigen komen al met de fiets naar het werk, maar we willen die groep nog groter maken. Er zit ook een idee in de pijplijn om, samen met enkele organisaties die met maatschappelijk kwetsbare groepen werken, een project op te zetten om de huizen van mensen uit die doelgroep energiezuiniger te maken. De eerste contacten zijn gelegd, maar er moet nog flink wat voorbereidend werk gedaan worden. Tot slot willen we ook de actief meewerken aan de pioniersessies van de stad en de klimaatacties ruim bekend maken.’

Waasland klimaatland

Sint-Niklaas ondertekende in 2014 al het ‘Burgemeesterconvenant’ (een project van de Europese commissie) en engageerde zich toen al om tegen 2020 hun CO2-uitstoot met 20 % te verminderen. Ook Kruibeke deed dit. In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen wil het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas de zeven andere Wase gemeenten stimuleren en ondersteunen om gezamenlijk een Wase klimaatvisie uit te werken. Streefdoel is om de levenskwaliteit van al wie in het Waasland woont, werkt of verblijft te verhogen. ‘Een uitstekend plan’, vindt Tom Van Lierde. ‘Het zou jammer zijn mochten enkel Sint-Niklaas en Kruibeke hiermee aan de slag gaan. Sommige mobiliteits- en energievraagstukken beperken zich immers niet tot de gemeentegrenzen en pak je best regionaal aan.’

Gerelateerde artikelen

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.