fbpx
kies regio:

Teksten RN 2021

RERUM NOVARUM

2021 Teksten viering 100 jaar Beweging.net

Goedemorgen beste mensen,

 

Martina

ik heet u welkom

in naam van alle jongeren en christenen met een diverse achtergrond.

Ik zelf ben een Koptisch orthodoxe

en het is voor mij een eer om hier aanwezig te kunnen zijn.

 

Ik heet u ook welkom vanuit onze groep, KAJ de MUG,

een Brusselse groep van jongeren met een vluchtverleden.

Zij komen uit kwetsbare gebieden,

hebben in hun jeugd oorlog en armoede meegemaakt.

Nu bouwen ze – in het spoor van hun stichter Cardijn-

aan een waardige toekomst

en trachten op hun beurt gastvrij open te staan

voor andere jonge mensen,

die hun steun nodig hebben.

 

Als jongere vind ik in de kerk en het geloof de basis van het leven,

ik vind daar mijn rust en geluk.

Het geloof geeft mij ook hoop.

‘Een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek’ staat in Spreuken 17:22.

En mijn hart is altijd blij doordat God zich in mijn hart bevindt.

 

Het is vandaag ook een speciale dag

voor alle moeders in en buiten de kerk.

Mama, moeders van overal, we houden van jullie!

Zonder jullie waren wij nergens,

jullie zijn de bron van onze liefde en geluk.

Graag wil ik elke moeder uit de grond van mijn hart bedanken.

Bedankt dat jullie er ons altijd bovenop helpen als het even tegen valt.

 

18.Voorbeden 

Inleiding door bisschop Lode aan sedes:

Zusters en broeders,

laat ons in deze blije dagen van de Paastijd vurig tot God bidden

en Hem vragen dat Hij ook op ons zijn liefde en aandacht laat rusten.

 

Wij bidden voor de kinderen en de jongeren, die ook wij ooit zijn geweest.

Dat ze aanknopingspunten vinden

om al wat in hen aan goeds en moois beweegt

tot leven te wekken.

Dat zij medestanders vinden op hun weg

die hun creativiteit en passie aanscherpen en levend houden…

 

allen:

God, Gij die ons adem geeft

Leef in onze harten

 

Wij bidden dat ook wij niet blijven stilstaan of vanop een afstand gadeslaan. 

Dat we worden als een boom,

vervlochten met de aarde waaruit we zijn ontstaan,

niet bang om bladeren te verliezen omdat wij al groeien mochten.

Dat we zijn als een boom, zo vol van beweging…

 

allen:

God, Gij die grond onder onze voeten zijt

Leef in onze harten

 

Wij bidden dat de liefde iedereen doordringt.

Dat ze onze tengere takken doet trillen.

Dat ze doordringt tot onze diepste wortels om ons door elkaar te schudden.

Dat zij ons roert op de momenten

wanneer we denken veilig en vast in de grond te staan,

onze eigen plek te hebben veroverd.

Dat onze liefde naar alle mensen toe mag waaien.

Kwetsbare mensen:

te weinig geteld, te weinig gezien, te weinig gehoord…

 

allen:

God, Gij die onze harten doet ontvlammen voor de ander

God, Gij die het licht in onze ogen zijt

Leef in onze harten

 

Wij bidden voor mensen en organisaties die liefde moeilijk vinden.

Wij bidden voor mensen en organisaties die van liefde verstoken zijn.

Wij bidden voor mensen en organisaties die, ondanks tij en tegenwind,

doorgaan met het geloof van een kind…

 

allen:

God, Gij die vader en moeder zijt

Leef in onze harten

Leer ons wat liefde is

 

17.Geloofsbelijdenis

Bisschop Lode aan sedes:

Belijden we nu samen ons geloof

Allen:

Ik geloof in God de Vader, onze Vader, onze Heer.

Die de hemel en de aarde, die ook mij geschapen heeft.

Ik geloof in God de Vader, Hem zij glorie, lof en eer.

 

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God en Mensenzoon.

Die verrezen uit de doden, ons bevrijdt uit alle dood.

Ik geloof in Jezus Christus: levend Woord en levend Brood.

 

Ik geloof dat God door Jezus ons zijn Geest gezonden heeft,

die ons vreugde, licht en warmte, die ons kracht en liefde geeft.

Ik geloof in God de Helper: Geest die levend in mij leeft.

 

Ik geloof dat God zijn liefde voort laat leven in zijn Kerk.

Wereldwijd werkt zijn genade in elk dienend mensenwerk.

Ik geloof dat ik ook Kerk ben, door de doop daartoe gemerkt.

 

Luisteren we nu naar een boodschap van Naïma Lafrarchi bij ons jubileum.

 

Naïma:

 

Bismillah Rahmani Rahiem, Al-Wadoed

In Naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle, de Liefdevolle.

 

Liefdevolle is een van de 99 Namen van God in de Islam.

Vandaag, op deze speciale viering komen we samen in het Huis van God

om de Liefde te vieren.

“Liefde is mijn fundament” zijn de woorden van de profeet Mohamed (vzmh). Liefde speelt een ontzettend belangrijke rol in de islam.

Liefde van, voor en omwille van God (MV).

De ontmoeting van paus Franciscus met de imam Al-Tayyeb

is hierin betekenisvol. Maar, vergis uw niet.

De interreligieuze dialoog en ontmoeting

gaat tot ver terug in het verleden.

800 jaar.

800 jaar geleden kwamen Franciscus van Assisi en Sultan Malik Al-Kamil samen.

Franciscus van Assisi handelde volgens het ondenkbare:

hij reikte een hand toe naar de ‘vreemde’,

hij zocht toenadering in bescheiden ornaat.

Hij wilde de sultan spreken als ‘broeder’.

Meer dan ooit is er nood aan positieve verhalen, positieve ontmoetingen.

Meer dan ooit is er behoefte aan liefde

in een wereld waar aanslagen, angst, oorlog

lijken de overhand te nemen.

Meer dan ooit zijn nabijheid, genegenheid en liefde,

een basisbehoeften gebleken de voorbije maanden en jaar.

Zijn we niet uit één schoot voortgekomen?

Zijn we niet als één mensheid geschapen?

De mens heeft het vermogen om lief te hebben,

om verbinding te maken met de andere.

“Liefde zet ons in beweging.”

om het goede te doen voor de ander.

Vandaag vieren we 100 jaar “Beweging.net”.

Laten we dit moment aangrijpen

om liefde concreet ‘handen en voeten’ te geven,

door samen te komen zoals vandaag.

Om omwille van de liefde voor God naar en met elkaar in dialoog te gaan.

Komende week vieren moslims het Ied-feest

– beter gekend als het Suikerfeest.

Het is niet enkel een dag waarop de vastenmaand wordt gevierd.

Het is de facto een dag waar liefde en verbinding centraal staan.

Dit jaar valt dit feest op Hemelvaartdag.

De dag waarop Jezus, °Isa, zoon van Maria, ten hemel is opgenomen

(K4/V158 + Handelingen 1:9).

Dit is ook de week van sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum,

kan niet zonder liefde en empathie voor de medemens.

« Zij die geloven en de deugdelijke daden doen,

aan hen zal de Erbarmer liefde doen toekomen. » (K 19/V96)

Als laatste:

« Niemand onder jullie zal geloven

tot wanneer hij voor zijn broeder wil wat hij voor zichzelf graag heeft. » (Bukhari)

Hiermee wordt meteen duidelijk dat ‘enkel’ geloven niet volstaat.

Men dient er naar handelen. Het voor te leven.

Hier en nu nodig ik iedereen uit om liefdevolle daden te verrichten.

 

 

KAJ brengt bloemen naar graf + korte duidingstekst

 

Priester Tony aan ambo cour:

Op het einde van deze viering willen we ook nog even aandacht vragen

voor de figuur van Jozef Cardijn die hier in Laken onderpastoor was

en ook hier in deze kerk begraven ligt.

Kardinaal Cardijn (1882-1967)

kennen we allereerst als de stichter en bezieler van de KAJ,

zeg maar de jeugdbeweging voor christelijke arbeidersjongeren.

Onder de naam van ‘Young Christian Workers’ ging zijn beweging wereldwijd.

Jozef Cardijn is tot op vandaag één van de bekendste Belgen in de wereld.

 

Met een mooie ruiker bloemen brengen we hulde aan deze inspirerende mens.

 

Jozef Cardijn had een groot vertrouwen in de capaciteiten van elke mens.

Of om het met zijn woorden te zeggen:

‘Ieder mensenleven is meer waard dan al het goud van de wereld’.

Iedereen is immers geroepen om mee te werken

aan het plan van God met de wereld.

Zo zetten ook wij ons vandaag in voor rechtvaardigheid en solidariteit,

voor vrede, voor menswaardigheid, voor respect,

vooral voor de arme, de miskende, de uitgestotene.

‘Met, door en voor mekaar’, zei Cardijn,

‘Samen, niet als enkeling maar in een beweging’.

Een beweging die beweegt maar vooral ‘in beweging zet’,

die mensen aanzet tot engagement.

 

.Zending door priester Tony aan ambo cour 

Dankjewel om mee te vieren hier en in de huiskamer.

Naar aanleiding van deze feestviering

hebben we 100 kleurrijke doosjes laten ontwerpen.

Honderd doosjes om uit te delen aan medewerkers en vrijwilligers.

Elk doosje bevat twee magneetjes met ‘JA’ erop

en een accordeonboekje met oproepen:

om ‘JA’ te zeggen op de liefde, ja op engagement, ja op de toekomst…

Twee ‘JA’ – magneetjes:

één om bij te houden en één om weg te geven, om te delen.

En zo verspreid onze liefde en ons engagement

zich vol hoop voor een solidaire en menswaardige toekomst.

Laten we samen beleven wat we hier gevierd hebben

 

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.