fbpx
kies regio:

Aan de slag met de gemeentelijke mobiliteitsbevraging

autobus

In januari en februari stuurden we de gemeentelijke mobiliteitsenquête uit. Deze peilde naar hoe deelnemers zich voornamelijk verplaatsen, welke vervoersmiddelen ze hiervoor gebruiken en waarom. In totaal vulden zo'n 850 deelnemers de enquête in, de resultaten zijn per gemeente te raadplegen. Deze kan je voor jouw gemeente opvragen door een mailtje te sturen naar  . Maar hoe kan je hier mee aan de slag?

Aan de slag met mobiliteit.

Daar is vandaag hét uitgelezen moment voor. De vervoerregioraad is in jouw regio volop bezig met het uitwerken en ondertussen ook bijna afronden van een regionaal mobiliteitsplan. Dit plan bepaalt waar in jouw regio prioritair op zal worden ingezet de komende jaren.

Alle info over het vervoerregioplan in jouw regio kan je hier vinden: Vervoerregio's | Vlaanderen.be

Het vervoerregioplan is een kader voor de regio. Deze zal vertaald moeten worden naar het gemeentelijke niveau. En hier kunnen we zeker een rol in spelen door de stem van alle inwoners van de gemeente te laten horen!

Breng een werkgroep mobiliteit samen.

Ga op zoek naar mensen die graag mee na willen denken over het grotere geheel. Je gaat dus op zoek naar mensen die vanuit hun vrijwilligerswerk of expertise mee willen nadenken over de toekomst. Ga hier heel breed en probeer zoveel mogelijk verschillende doelgroepen hierbij te betrekken. Denk hierbij aan socio-culturele verenigingen, maar vergeet ook zeker niet de jeugdverenigingen, sportverenigingen, armoedeverenigingen, handelsverenigingen,... Kortom, iedere vereniging die actief is in je gemeente. 

Start met de cijfers uit de enquête. 

De enquête is geen wetenschappelijk onderbouwde bevraging, maar is een goed startpunt om het gesprek aan te vatten. Welke resultaten vallen op? Waar wil je meer over weten? Wat zijn belangrijke aandachtspunten?

Thema's die hier aan bod kunnen komen:

- Openbaar vervoer. Een vernieuwde kijk op het openbaar vervoer is de spil van de vervoerregio's. Ga zeker een kijkje nemen op de website van de vervoerregio's om te kijken wat de plannen zijn in jouw gemeente. Zijn er hiaten? Hoe kunnen die opgevangen worden? Hou hier ook zeker rekening met de zwaksten. Niet iedereen kan een taxi betalen, niet iedereen kan met de fiets of de auto rijden,...

- Vervoer op maat. Als we vandaag aan vervoer op maat denken, dan denken we vooral aan de belbussen. In het nieuwe plan krijgen een heleboel andere vormen van mobiliteit hier ook een plaats. Denk maar deelfietsen en deelauto's. Maar ook flexbussen en openbare vervoertaxi's zullen hier deel van uitmaken. 

- Doorstroming van het verkeer. Dit wordt vaak eenzijdig bekeken als de doorstroming van auto's. Maar doorstroming is natuurlijk veel meer dan dan! Ook het openbaar vervoer, fietsers, voetgangers hebben baat bij een betere doorstroming van het verkeer.

- Modal shift. Staat koning auto nog steeds op de eerste plaats? Of wordt er geïnvesteerd in andere infrastructuur die de modal shift kan waarmaken? Betere fiets- en voetpaden die de veiligheid verhogen zullen er ook voor zorgen dat meer mensen hiervan gebruik zullen maken. Ook goed toegankelijk openbaar vervoer is hier heel belangrijk!

- Verkeersveiligheid. Iedereen met zich veilig in het verkeer kunnen begeven. En hoe veiliger het is om te fietsen of te wandelen, hoe meer mensen hiervan gebruik zullen maken. Noodzakelijk voor de modal shift dus. 

- Aandacht voor iedereen. Voor jong en oud. Voor personen met een beperkt budget. Voor mensen met een verminderde mobiliteit. Hou met iedereen rekening bij het bespreken van de problemen en de oplossingen. Luister hiervoor naar de mensen zelf die met de problemen geconfronteerd worden. Elke doelgroep heeft andere noden. Laat je hier zeker niet door afschrikken. Verbetering voor een bepaalde doelgroep is vaak een verbetering voor iedereen.  

Ga in gesprek met het gemeentebestuur.

Bespreek met het gemeentebestuur jullie bevindingen. Welke hiaten zijn er? Aan welke zaken zou er extra aandacht moeten besteed worden? Die info kan een ruggesteun worden voor de schepen van mobiliteit op gemeentelijk niveau, maar evengoed in de vervoerregioraad. 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.