fbpx
kies regio:

Nieuwjaarsboodschap 2023 van Rik Bloemen, voorzitter

Na twee jaren van afwezigheid omwille van corona kon op 10 januari 2023 de traditie van de nieuwjaarsreceptie weer opgepikt worden. Rik Bloemen, voorzitter van beweging.net Limburg, hield bij deze live ontmoeting en netwerkmoment zijn nieuwjaarsspeech die u hieronder integraal kan nalezen.

nieuwjaar2023 website rik

Goede vrienden en vriendinnen
De voorbije 2 jaren, 2021 en 2022, konden we elkaar niet ontmoeten: Covid hield ons tegen, nieuwjaarspeeches gingen online. Vandaag, het nieuwe jaar 2023 is al tien dagen onderweg, mogen we elkaar op deze nieuwjaarsreceptie terug ontmoeten, elkaar de hand geven, elkaar knuffelen.
Als ik de ziekenhuizen en de huisartsen hoor, blijven we best voorzichtig: de omikronvarianten en de RSV- en griepvirussen circuleren lustig, ja zelfs de vogelgriep is dodelijker dan ooit tevoren en dan kunnen de Chinezen nog komen!
Hoe dan ook, iedereen bijzonder welkom in ons Bewegingshuis. Het doet goed elkaar terug te zien. Voor de zoveelste keer mag ik u toespreken bij het begin van het nieuwe jaar.
Ik wil dat doen in een drietal deeltjes: een korte terugblik op 2022, een vooruitblik op 2023 en uiteraard een nieuwjaarwens, of -boodschap zoals u wil.

2022 is wat mij betreft een jaar om vlug in het archief te plaatsen.

Centraal stonden: onzekerheid, angst, geweld, en vooral veel twijfels. Vorig jaar rond deze tijd worstelden we nog met de vijfde covidgolf, we werden voor de vierde keer geboosterd, de vaccins zouden ons beschermen tegen verder onheil.
En dan kwam 24 februari: iedereen twijfelde over de manoeuvres van het Russische leger. Toch sloeg Poetin met ongekende kracht, in wat toen heette ‘een speciale militaire operatie’, in het oosten en noorden van Oekraïne keihard toe. Wij noemen dat oorlog: 100.000-en Oekraïners vluchtten naar Polen en verder naar het Westen, ook naar ons land. Het onthaal en de opvang werden warm geregeld, hetgeen in schril contrast stond met het onthaal en de opvang van tienduizenden vluchtelingen en asielzoekers, die in weer en wind aanschoven – en nog steeds – aan het Klein Kasteeltje, op zoek naar een warm en veilig dak boven hun hoofd.
Ook wij zouden de oorlog voelen: de gas- en elektriciteitsprijzen rezen de pan uit, de energiemaatschappijen roken winst, de mensen twijfelden of ze nog voldoende geld hadden om die duurdere voorschotten te betalen, twijfelden of ze in een gepast huis woonden, twijfelden of ze nog eten konden kopen.

Gelukkig kwam er de hete zomer, alhoewel, zou er nog voldoende betaalbaar water uit de kraan lopen? Niettemin werd er voluit gefeest: festivals, concerten, sportwedstrijden, … de pret kon niet op!
We twijfelden even: is dit het nieuwe normaal of doen we weer als vanouds en proberen we in te halen wat we gemist hebben? Zijn we goed bezig? De MeToo-verhalen zijn nauwelijks te tellen. Het geweld en de agressie in sport- en uitgangsleven kenden geen grenzen.
Ik was oprecht blij dat de ‘vrede op aarde’-award in het gelijknamige tv-programma toegekend werd aan de kinderbegeleiders in de kinderopvang, zij verdienen die …

Wat mij in het bijzonder doet twijfelen, vrienden en vriendinnen, is: waarvoor is er onze samenleving nog draagvlak? De kloof tussen (de traditionele) politiek en burger wordt alsmaar groter, de kracht van ons middenveld zwakt af, de rijken worden rijker, de armoede neemt toe, ook in onze zogeheten middenklasse. Iedereen wordt meer en meer verantwoordelijk voor zichzelf.
Het klinkt wat pessimistisch, het doet mij twijfelen. Om het met de woorden van Al Gore, de voormalige vicepresident van de VS, te zeggen: “De groeiende macht en vaart van de BV Aarde, de groeiende en destructieve snelheid waarmee rijkdommen worden opgeslokt, de afwezigheid van wereldwijd leiderschap en de gebrekkige leiding over de internationale gemeenschap veroorzaken een enorme vervuiling die het klimaatevenwicht op onze planeet ernstig schaadt. En dat evenwicht is essentieel voor de overleving van onze beschaving.”
“Durf twijfelen”, zegt Knack. Twijfel roept vragen op, twijfel doet ons nadenken, doet ons zoeken. Daarvoor krijgen we een nieuw jaar om antwoorden te vinden, oplossingen te maken.

2023 zal voor vele mensen niet gemakkelijk worden: de impact van de inflatie, zeg maar de stijgende levensduurte, zullen we voelen. Misschien kan ons dat aanzetten tot minder consumeren en tot zorgvuldiger omgaan met de goederen der aarde. Groei is goed, maar kan toch niet oneindig zijn.

2023 zal voor veel mensen heel wat uitdagingen, heel wat twijfels, inhouden.

- Geraken we met de toenemende mobiliteit nog op de plaatsen die we willen bereiken?
Toch wil ik hier mijn bewondering uitdrukken voor de wegenwerkers, die in weer en wind de ophoging van de bruggen over het Albertkanaal, ook op het drukste Limburgse knelpunt, realiseerden. We bleven toch maar rijden!
- Vinden we geëngageerde mensen die onze organisaties nog zullen dragen, zullen besturen? Ook hier een pluim voor alle vrijwilligers die niet opgeven of beter, de draad terug opnamen.
- Kunnen we gepaste huisvesting vinden voor de toenemende groep jongeren zonder dak boven hun hoofd? Chapeau voor vzw Homie, met de enthousiaste Musti, die deze jongeren de hand reiken.
- Zal de gefusioneerde sociale huisvesting voldoende aanbod kunnen scheppen voor de duizenden wachtenden? We rekenen op de nieuwe voorzitter, Raf Drieskens.
- Zullen de nieuwe universitaire studierichtingen de braindrain kunnen stoppen en kansen geven aan alle Limburgse jongeren tot een degelijke opleiding? Samen met partners uit onderwijs en samenleving zetten we ons verder in om de master in sociale wetenschappen in te richten en vorm te geven.
- Kunnen we met de aankomende beslissingen in het landbouwbeleid nog in eigen voedsel voorzien? Aan onze jonge minister Jo Brouns wensen we moed en sterkte, om samen met de betrokkenen, ook uit het middenveld, de komende besluitvorming rond het stikstofdecreet te realiseren.
- Hoe kunnen we burgers engageren en verantwoordelijkheid geven in de maakbaarheid van onze samenleving? Geven we kansarmen echte kansen? De Warmste Week bracht heel wat mensen bijeen, verzamelde een mooie som, doch kiezen we ook voor structurele oplossingen?
Welzijnszorg liet ons ervaren in hun inleefhuis wat armoede betekent!
- Vinden we goede evenwichten in de work-lifeverhouding, thuiswerk en flexibel werk, werkzekerheid versus werkloosheid? Sectoren, onder meer in de zorg, het onderwijs en andere, kreunen onder het arbeidstekort. Hoe pakken we dat aan?
Goede vrienden, ik kan zo nog even doorgaan… Ik laat jullie zelf aanvullen!

Voor onze Beweging laten we ons ook in 2023 leiden door de drie krachtlijnen uit ons meerjarenplan, die gestoeld zijn op de 12 fundamentele doelstellingen:
- mensen een stem geven;
- verbinden en verenigen in een sterk netwerk;
- daadkrachtige maatschappelijke antwoorden geven.
Voor onze Beweging in Limburg betekent dit dat we met de beperkte equipe die we ter beschikking hebben, onder leiding van onze provinciale directeur Carien, inzetten op onze gekende C-werkgroepen: de boeiende overlegtafels tussen de werkers uit de velden welzijn, wonen, onderwijs, mobiliteit en werk met de betrokken beleidsmensen leveren niet alleen inspiratie en wederzijds begrip, maar zijn ook aanzet tot innovatieve projecten.
De uitrol van de Fietsbiebs met een sociale dimensie, het verzamelen en uitlenen van fietsen voor gezinnen met kinderen, blijft verdergaan. Zij zorgden voor fietsen voor Oekraïense kinderen en organiseerden het Limburgs kampioenschap surplacen.
Het provinciaal opvolgen van beleidsaangelegenheden blijft een kernopdracht. Ik denk bv. aan de actie ‘Red Limburg’, de actie met de taskforce rond betaalbaar wonen, de inzet voor studiekansen voor alle Limburgse jongeren, de acties in samenwerking met het Energiehuis rond energie en duurzaamheid, …
Wij namen het initiatief om onze mandatarissen te laten kennismaken met onze partners en zoeken met hen hoe we burgers kunnen laten participeren aan het beleid, aan de politiek.
Uiteraard tekenen we mee in voor de ‘Week van de Vrijwilliger’ (25 februari tot en met 5 maart) en noteer alvast de jaarlijkse Rerum Novarum-viering in Genk op 16 mei.

Goede vrienden, ik wil afronden.
Met veel twijfels en onzekerheden sloot ik 2022 af. Ik schetste een aantal uitdagingen voor 2023.

Ik wens voor 2023:

- Dat CM in zijn nieuw huis aan ‘den Demer’ een thuis zal maken voor al wie streeft naar een goede gezondheid.
- Dat het Wit-Gele Kruis vanuit het oude CM-gebouw een gewaardeerde dienstverlening mag verderzetten.
- Ik wens Familiehulp dat zij, na de intense coronaperiode, de thuiszorg op een normaal tempo mogen bieden aan zieken, bejaarden, alleenstaanden. Hun aandacht voor wie eenzaam was en is, verdient meer dan een pluim.
Ook Samana wens ik veel en sterke mantelzorgers. Zij zijn voor vele mensen een steun en toeverlaat.
- Dat het ACV in de komende maanden strijdvaardig mag blijven om onze koopkracht te beschermen, om de pijlers uit onze sociale zekerheid zoals pensioenen, werkloosheidsverzekering, maar ook de loonindexering veilig te stellen.
- Dat Femma, kwb, Pasar, KAJ geëngageerde mensen blijven vinden om warme ontmoetingen mogelijk te maken en zo voeling te houden bij wat bij de mensen leeft.
- WSM, We Social Movements, het vroegere Wereldsolidariteit, wensen we een inspirerende en vernieuwende vrijwilligerswerking. In samenwerking met partners in het Zuiden en het Noorden blijven ze gaan voor waardig werk en sociale bescherming, ook nu er in Qatar geen voetbalkampioenschap meer is.
- Dat OKRA nieuwe stijl mag groeien en bloeien, en ‘boomers’ mag aantrekken vanuit hun nieuwe residentie aan de Demersite.
- Pax Christi, afdeling van de internationale vredesbeweging, ook in Limburg, zal de handen vol hebben om geweldloosheid te blijven verdedigen, bij ons, kort bij ons. Wij delen hun visie.
- Dat Groep Intro en Arktos hun projecten om jongeren kansen te geven op opleiding en werk op de ingeslagen weg succes blijven oogsten.
- Dat het IC vanuit Genk goede ondersteuning mag blijven bieden aan hun talrijke groepen en verenigingen.

Kortom, beste vrienden, ik wens ieder van jullie kracht en energie, moed en inspiratie, geluk en gezondheid om de heersende twijfels bij uzelf, bij uw dierbaren in 2023 weg te nemen.
Zo wordt 2023 een MEESTERLIJK jaar.
Gelukkig nieuwjaar aan u allen!

10.01.2023
Rik Bloemen
Voorzitter beweging.net Limburg

Homie vzw:

Het is de gewoonte om tijdens de nieuwjaarsreceptie een organisatie aan het woord te laten waarvoor dan ook een omhaling georganiseerd wordt in functie van één van hun projecten. Musti önlen van Homie vzw bracht een korte uiteenzetting van hun werking (meer info: www.vzwhomie.be).

Deze collecte bracht maar liefst € 589,70 op. Musti bedankt iedereen uitdrukkelijk voor deze warme bijdrage aan het project!

Hieronder enkele sfeerbeelden:

IMG_20230110_165909418
IMG_20230110_172758177
IMG_20230110_171130041
PXL_20230110_162740912
PXL_20230110_162229145.MP
PXL_20230110_155659521
PXL_20230110_154649321
PXL_20230110_150824591
PXL_20230110_155621595
PXL_20230110_161618130
PXL_20230110_161047720.MP
IMG_20230110_174340306
IMG_20230110_165713177
IMG_20230110_163634311
PXL_20230110_162113020
PXL_20230110_164037988
IMG_20230110_172721076
PXL_20230110_155213287.MP
PXL_20230110_152207486
PXL_20230110_155550093
PXL_20230110_155239358.MP
PXL_20230110_164021153.MP
IMG_20230110_165744165_HDR
PXL_20230110_154638956
PXL_20230110_155711069.MP
 • IMG_20230110_165909418
 • IMG_20230110_172758177
 • IMG_20230110_171130041
 • PXL_20230110_162740912
 • PXL_20230110_162229145.MP
 • PXL_20230110_155659521
 • PXL_20230110_154649321
 • PXL_20230110_150824591
 • PXL_20230110_155621595
 • PXL_20230110_161618130
 • PXL_20230110_161047720.MP
 • IMG_20230110_174340306
 • IMG_20230110_165713177
 • IMG_20230110_163634311
 • PXL_20230110_162113020
 • PXL_20230110_164037988
 • IMG_20230110_172721076
 • PXL_20230110_155213287.MP
 • PXL_20230110_152207486
 • PXL_20230110_155550093
 • PXL_20230110_155239358.MP
 • PXL_20230110_164021153.MP
 • IMG_20230110_165744165_HDR
 • PXL_20230110_154638956
 • PXL_20230110_155711069.MP
 • Op deze pagina vind je het artikel in Visie met het gesprek met Rik Bloemen (beweging.net), Joke Man (ACV) en Ben Mesotten (CM) + nieuwjaarsboodschappen van onze Limburgse partnerorganisaties.

    Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
  Belfius Bank VDK bank Logo DVV

  Wij gebruiken cookies

  Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.