fbpx
kies regio:

Corporate Governance als humus voor een gezonde organisatie

Bestuursvrijwilligers nemen heel wat taken en verantwoordelijkheden op in een organisatie. Zij verdienen een goede ondersteuning. De bestuurdersacademie organiseert daarom een vorming voor startende bestuurders. “Corporate governance”, als humus voor een gezonde organisatie, kan niet ontbreken in deze vorming.

visie corporategovernanceWie succesvol wil oogsten, moet voor het zaaien zorgen voor een goede ondergrond en humus’, zeggen Carien Neven en Koen Hendrix. (© Foto: Karel Hemerijckx)

Corporate governance werd vroeger vertaald als deugdelijk bestuur. Vandaag is het een containerbegrip geworden dat dikwijls zonder kennis van zaken gebruikt wordt. In tal van organisaties en familiebedrijven, die continuïteit op langere termijn nastreven, worden deze begrippen ingevoerd met raden van bestuur of advies met onafhankelijke bestuurders, met oog voor missie en visie. Deze professionaliseringsslag kan alleen maar toegejuicht worden.

Wij spraken hierover met Carien Neven en Koen Hendrix, voorzitter en ondervoorzitter van Cordium, een sociale huisvestingsmaatschappij die momenteel volop in een grote herstructurering zit die de Vlaamse regering oplegt aan de sector. Beiden zullen hun mandaat moeten afstaan bij de vorming van de nieuwe woonmaatschappij, waar de bestuursmandaten voorbehouden worden aan de lokale politiek.

Koen: ‘Het is lente! Iedereen krijgt de kriebels om met goede moed in de tuin te werken. Als je direct begint te zaaien op arme grond, dan krijg je al vlug veel onkruid en een dor gazon. Beter eerst alles afgraven of omwoelen en zorgen dat er een gezonde onderlaag en humus ligt. Dan zaaien geeft letterlijk een duurzamer en mooier grasveld. Je oogst wat je zaait.’

Carien: ‘In de sociale huisvestingswereld staat een fusie van formaat voor de deur tegen een strakke deadline. Deze termijn kan ervoor zorgen dat men ook hier te snel begint te zaaien zonder te werken aan een goede en gezonde ondergrond. Ook dit proces verdient een degelijk bestuur.

Koen: ‘Corporatie Governance behelst tal van steunpilaren waarop men de organisatie laat rusten, waarvan elke huidige en toekomstige bestuurder doordrongen moet zijn en die men in gedragsregels giet. Begin met duidelijk af te bakenen wie wat aan wie rapporteert of delegeert. Dit vereist van bestuurders en management duidelijke communicatielijnen met helderheid en transparantie. Iedereen houdt zich aan zijn rol waarbij het NIFO-principe geldt. Dit betekent “Nose In, Fingers Out”. Als bestuurder heb je informatierecht, controleplicht en vooral ook de ruimte om het management uit te dagen binnen een vooraf gesteld kader, bepaald door de aandeelhouders.’

Carien: ‘En dat kader vormt dan weer de humus waarop men succesvol kan zaaien. Dit vereist een missie- en visiebepaling van diezelfde aandeelhouders waarbinnen de bestuursorganen hun rol kunnen spelen. De basisattitude in ‘good governance’ is vooral het handelen in het belang van de organisatie waarvoor men bestuurder is. Daarom is diversiteit van expertises op vlak van financieel beheer, vennootschapsrecht en personeelsbeleid, verkoop, administratieve verplichtingen, … een must in een bestuur, en liefst één derde onafhankelijke bestuurders.

Alleen in een dergelijk kader kunnen de juiste resultaatsindicatoren bepaald en opgevolgd worden. Dit laat het management toe het beste van zichzelf te tonen en te rapporteren aan de juiste instanties. Wij hopen dat de nieuwe politiek samengestelde besturen klaar zijn voor de volgende stap van dergelijk duurzaam besturen en ondernemen.’

 

Mutualistische verkiezingen
CM steunt op de schouders van haar vrijwilligers

visie cm verkiezingenBenjamin Vandervoort: ‘We mogen trots zijn op het engagement van de Limburgse CM-leden!’ (© Foto: Liss Awouters)

Benjamin Vandervoort, directeur Organisatie, HR en Algemeen Beheer voor CM regio Limburg, en vrijwilliger Evy Van Doninck maken duidelijk dat besturen en participeren binnen CM hand in hand gaan. ‘In april is de nieuwe Algemene Vergadering van CM door onze leden verkozen, zij zullen voor hen als klankbord dienen.’‘De afgelopen maanden brachten de CM-leden hun stem uit voor de nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering’, steekt Benjamin van wal. ‘Vanuit elke eerstelijnszone werden er in totaal 25 kandidaten verkozen. Het waren spannende verkiezingen, want er waren veel sterke kandidaten. We mogen trots zijn op het engagement van de Limburgse CM-leden!’

Vertegenwoordiging
CM wil er zijn voor haar leden en hun gezondheid. ‘Dan is het logisch dat we daadwerkelijk de stem van onze leden betrekken. De Algemene Vergadering is daarom een vertegenwoordiging van hen. Zij kunnen wijzen op zaken die de leden belangrijk vinden, ze weten wat er bij hen leeft. Verder reflecteren ze over de richting en financiële resultaten van de organisatie. Hier gaan het bestuur en de directie dan mee aan de slag. Zo blijven we kritisch en houden ze ons een spiegel voor’, gaat Benjamin verder.

‘Elke vrijwilliger is dus enorm waardevol bij CM, omdat we op hen steunen voor alle soorten kwesties. Van een engagement binnen het bestuur of de algemene vergadering tot deelnemen aan de participatieraad om gezondheid in de buurt aan te pakken. Ook het vrijwilligerswerk bij Samana, OKRA, Kazou, Intersoc, Wiegwijs, … is betekenisvol. Iedereen vindt wel zijn ding binnen CM.’

Participatieraad
Vrijwilliger Evy uit Tessenderlo vertelt waarom ze aan de slag gaat bij de participatieraad: ‘Samen met de netwerkcoördinatoren van CM werken we eigen, gezonde initiatieven uit. Ik wil bijvoorbeeld de thema’s (kinder)armoede, eenzaamheid en gezonde voeding aanpakken. De dankbaarheid die je terugkrijgt en de voldoening als je project een succes is: daar doe ik het voor.’

Wil jij je engageren voor een betere gezondheid in je buurt? Neem dan een kijkje op www.cm.be/participatie.
Kriebelt het bij jou om ook aan de slag te gaan bij CM? Meer info via www.cm.be/vrijwilliger.

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.