fbpx
kies regio:

Nieuwjaarsboodschap 2022 van Rik Bloemen, voorzitter

Zoals het voor een heleboel activiteiten was in het voorbije jaar begint ook 2022 op dezelfde manier. Dat betekent annuleren of op een creatieve manier op zoek gaan naar een alternatief. Dat geldt ook voor het tweede jaar op rij voor de nieuwjaarsreceptie van beweging.net Limburg. De ontmoeting met elkaar zullen we nog even moeten uitstellen. De volledige nieuwjaarsboodschap van onze voorzitter Rik Bloemen krijg je in het filmpje hieronder. De kern ervan lees je onder het filmpje.

nieuwjaar rik

Goede vrienden en vriendinnen,
sinds 1 januari schrijven we een nieuw jaartal: 2022!

Nieuwjaar: uitbundig vieren konden of mochten we niet, jullie weten waarom. 2021 zou het jaar van de vrijheid worden. Doch al snel werden we met de neus op de feiten geduwd: een derde, een vierde en ja, in aantocht een vijfde golf Covid-19, deze keer met de OMIKRON-variant.
Door de vaccinatieprikken beschermd, gedroegen sommigen zich naar het vroegere normaal, anderen gingen pleiten voor een ‘nieuw’ normaal, een anders gaan leven. Even leek het mij alsof het leven draaide om brood en spelen - ik bedoel voetbal en horeca/events - terwijl we voorbij liepen aan de hoge inzet van het zorgpersoneel in ziekenhuizen en welzijnsvoorzieningen en met name de begeleiders in de kinderopvang. Ook de inzet van vele vrijwilligers in onze partnerorganisaties voor hun leden die ze niet konden samenbrengen, kreeg publiekelijk weinig gehoor.

2021 was een jaar met verwachte en onverwachte ups en downs

Het past volgens mij even stil te staan bij jullie allen, die op een pijnlijke manier afscheid moesten nemen van een dierbaar familielid, kennis of vriend. Troost en sterkte wens ik u allen toe, ook in het komende jaar. Mogelijk kan een troostplek van uw gemeente of van Femma, kwb, OKRA of anderen een beetje helpen of kan een bezoekje of een telefoontje uw verdrietig eenzaam zijn doorbreken.

2021, goede vrienden was een jaar met verwachte en onverwachte ups en downs: het oneigenlijke gebruik van overheidsmiddelen (het dansproject in Antwerpen of de onterecht opgevraagde Covid-steun), de dramatische overstromingen in Wallonië en ook in West-Limburg (Halen, Herk-de-Stad en omgeving), de chaotische terugtrekking van Westerse troepen uit Afghanistan, de vluchtelingen die in koude en ellende speelbal van alle landen zijn aan de Europese grenzen maar ook in ons land (hongerstakingen, wachtlijsten aan ’t klein Kasteeltje, tekort aan opvangplaatsen), de moeizame besluitvorming tijdens de klimaattop in Glasgow, de strijd om het gelijk rond vaccinatie, de stijgende energieprijzen en dan nog de twijfel of we binnen zekere tijd nog stroom zullen hebben: het zijn feiten die we niet kunnen negeren. Je hoort de mensen zeggen: er is toch iets aan de hand in deze wereld. Maar wat dan?

Met beweging.net en onze partners streven we naar een andere samenleving

Ik ben geen analyticus, maar toch heb ik een vermoeden dat we als mensen meer en meer tegen elkaar opgezet worden. De polarisering neemt toe: voor of tegen, blank of zwart, rijk of arm, normaal of niet normaal, gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Telkens worden we verdeeld in kampen die niet meer met elkaar spreken, maar zich overgeven aan agressie en geweld, waarbij er vaak slachtoffers vallen - de zwaksten eerst - en de sterkste, de rijke, de grootsprakerige wint. En wat te zeggen over eigen belang, ikke eerst en de rest …?

In zo een wereld is het moeilijk zich te handhaven. Met beweging.net en onze partners streven we naar een andere samenleving: een samenleving waarin we het samen solidair willen opnemen voor elkaar, de zwaksten eerst, waar we mensen willen verbinden voor een betere wereld, waarin we ons niet gedragen als een almachtige God, maar op een waardige manier met elkaar omgaan, spreken en luisteren. Waarin we onze aarde niet misbruiken, maar duurzaam opbouwen voor hen die na ons komen. Waarin we ieder willen erkennen en respecteren in wie hij of zij wil zijn.

Daartoe hebben we onze Beweging zelfs in het tweede coronajaar verder uitgebouwd. Omdat we sterker impact willen hebben op het beleid actualiseerden we onze politieke opstelling: we halen de banden met CD&V-mandatarissen nauwer aan, we gaan op nationaal niveau rond goede dossiers in overleg met Vooruit en Groen. Onze eigen structuren pasten we aan: naast een afgeslankte Raad van Bestuur (die eerder de zakelijke aangelegenheden zal behartigen) werd een strategische adviesraad op nationaal en provinciaal niveau opgericht, waarin alle partners en regio’s zullen samenwerken om het meerjarenplan gestalte te geven en initiatieven te ontwikkelen die een betere wereld beogen, en dit samen met vele vrijwilligers. Een en ander zal aangestuurd worden door een nieuw directiecomité.

Ook in onze eigen provincie zaten we en zitten we niet stil.

Helaas hebben we verschillende activiteiten (denk aan de introductiedag voor nieuwe medewerkers, aan de Rerum Novarum-viering, aan de geplande boomplantactie) omwille van corona moeten annuleren, doch online kenden we beslist een bedrijvigheid zonder weerga.

We namen afscheid van ACV-voorzitter Jean Vranken, we maakten de laatste algemene vergadering van CM-Limburg mee, we bereikten een historisch akkoord over het gezamenlijke patrimonium, het IC verhuisde naar Genk, we volgen OKRA in zijn vernieuwingstraject, enz.

Onze C-werkgroepen - welzijn, werk, wonen - verzamelden werkpunten en ideeën voor onze mandatarissen in de parlementaire commissies: de besteding van relancemiddelen in de gemeentes, de huisvesting van daklozen en vluchtelingen, de aankomende reorganisatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt, enz.

Zorg om betaalbare huisvesting voor studenten is voor ons een hot item, niet alleen om de huisvesting zelf, maar vooral opdat Limburgse jongeren hun kansen op hoger onderwijs zouden kunnen waarmaken. Bovendien, we moeten nadenken of we gemeenschapsgeld zomaar overdragen aan privé-eigenaars via huursubsidie aan studenten.

Projecten opgelijst in SALKturbo blijven onze aandacht vragen: de ideeën vanuit de welzijnsconferentie in het Thor-park in Genk mogen een sterkere stimulans krijgen, bovenop de economische en flink gesteunde initiatieven. Transparantie en participatie, het betrekken van alle partners in de besluitvorming, zeker in het onderwijsveld, zijn zeker werkpunten voor de taskforce vooraleer miljoenen euro’s toe te kennen.

Goede vrienden, jullie hebben allicht begrepen dat we ons willen inzetten voor een betere wereld, een betere samenleving, ook in Limburg.

Uitdagingen zijn er voldoende.
- Hoe omgaan met de mobiliteit in onze provincie? We denken er over na in de nieuwe C-groep mobiliteit!
- Hoe werken we aan een gezondere leefomgeving? We plannen alvast de boomplantactie op 6 februari.
- Hoe geven we jongeren kansen op degelijk onderwijs?
- Hoe willen we multicultureel en divers samenleven, samenwerken?
- Nemen we armen, kansarmen mee in ons samenleven?
Ik kan nog een eindje doorgaan.

Ik wil afronden en u warm oproepen, eens we mekaar terug mogen ontmoeten, de schouders te zetten onder en mekaar de hand te reiken om ons samenleven gelukkiger en waardevoller te maken.

Daartoe wens ik u allen een goede gezondheid, een grote veiligheid, en vooral een warm hart voor elkaar en dit het ganse jaar 2022. Zo wordt 2022 toch een Nieuw Jaar!

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.