fbpx
kies regio:

"We moeten niet te bescheiden zijn om onze belangen duidelijk te maken"

Maryam Jamshid herverkozen als voorzitter Limburgse Integratieraad

De Limburgse Integratieraad is uniek in Vlaanderen. Hij is namelijk de enige overblijvende provinciale integratieraad nadat alle andere provinciale integratiecentra naar het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering overgeheveld werden. Beweging.net vindt niet alleen deze adviesraad heel erg belangrijk, maar adviesraden in het algemeen. Ze constateert jammer genoeg dat beleidsmakers hen steeds minder vaak raadplegen. Sommige worden zelfs afgeschaft, zoals bijvoorbeeld de Woonraad.

20210617 maryam"Naast advies leveren wij ook eigen inhoudelijk werk. Dat vind ik zelf heel belangrijk", aldus Maryam Jamshid

Maryam Jamshid heeft al een termijn van vier jaar achter de rug als voorzitter van de Limburgse Integratieraad en werd onlangs herverkozen. Naar aanleiding hiervan stellen we haar enkele vragen.

Stel jezelf even kort voor.

Maryam: Ik ben 33 jaar en woon in Hasselt. Ik werk als coördinator bij Groep INTRO vzw voor regio Limburg en ben gemeenteraadslid in Hasselt. Ik ben van Afghaanse origine en heb de eerste tien jaar van mijn leven in Kabul gewoond. In november 1997 ben ik met mijn ouders en twee zussen in België aangekomen en hebben we politiek asiel aangevraagd. We hebben vijf maanden in het opvangcentrum van Lanaken gezeten maar vrij snel erkenning gekregen.

Wat is de Limburgse Integratieraad (LIR)?

Maryam: De LIR is een officieel adviesorgaan voor de werking van Agentschap Integratie en Inburgering in Limburg en wordt door hen gesubsidieerd. In de algemene vergadering van de LIR zijn een vijftigtal (koepel)organisaties vertegenwoordigd, waaronder beweging.net, Femma, Internationaal Comité, CM en Limburgs Platform voor Vluchtelingen.

Helpt je eigen achtergrond je als voorzitter van de LIR?

Maryam: Deze ervaringen zorgen zeker voor een andere en meer empathische kijk op migratie en diversiteit, maar ik wil toch ook duidelijk stellen dat de Limburgse Integratieraad over meer gaat dan over vluchtelingen. Het betreft alle mensen met een migratieachtergrond, over etnisch-culturele minderheden. Dat is dus een veel bredere doelgroep.

De LIR is een adviesorgaan, maar jullie doen toch meer dan dat.

Maryam: Dat klopt. Naast advies leveren wij ook eigen inhoudelijk werk. Ik vind dat zelf heel belangrijk. We kiezen een jaarthema uit en hierrond wordt dan inhoudelijk sterk ingezet met onderzoek, studie en acties.

Daarnaast vind ik het ook onze taak om, naast het formuleren van beleidsadviezen, de positieve dingen die op dit moment al gebeuren onder de aandacht te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat er in Vlaanderen al heel wat positieve zaken gerealiseerd worden, maar die zijn te weinig gekend.
In dat kader organiseerden we de voorbije twee jaren zelf een uitreiking van diversiteitsprijzen. Dit was het slotevenement van ons jaarthema maar ook een eigen aanzet om positieve signalen en acties in de kijker te plaatsen en een hart onder de riem te steken.

Wat zijn je doelen voor 2021?

Maryam: Dit jaar is het thema van de LIR ‘taal’. Er is al een inspirerende uiteenzetting geweest van professor Orhan Agirdag rond meertaligheid. Daarnaast is er een werkgroep opgestart die het thema verder vorm geeft in de loop van dit jaar. Er is later dit jaar ook een studiedag gepland.

Het doel hiervan is om als conclusie enkele pijnpunten rond taal in beeld te kunnen brengen en te bespreken en eventueel te kunnen eindigen met beleidsadviezen, bijvoorbeeld naar onderwijs.

Wat zijn je ambities voor je volgende periode als voorzitter?

Maryam: Ik wil met de LIR meer beleidsadviezen kunnen uitbrengen en ervoor zorgen dat die ook vaker belanden bij het regionale en bovenlokale beleid. Hierdoor zorgt de doelgroep voor meer impact op de besluitvorming van de overheid.

Daarnaast wil ik de Limburgse Integratieraad zo veel mogelijk ‘in the picture’ zetten. We moeten niet te bescheiden zijn om onze werking duidelijk te maken en te belichten. Toen we als klankbord bevraagd werden over de impact van de coronamaatregelen op onze doelgroep gaf dat een fijn gevoel. Ik hoop dat we in de toekomst deze rol nog meer kunnen vervullen en op die manier onze doelgroep meer centraal te zetten.

 Volg de LIR op Facebook ...


Dit artikel verscheen in Visie.
Lees meer uit Visie ...

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.