fbpx
kies regio:

Limburg, een werkbare regio!

Samen met vele andere Limburgse organisaties was beweging.net Limburg met al haar partnerorganisaties zeer tevreden toen eind vorig jaar de Vlaamse regering bij de regio-afbakening ervoor koos om Limburg als één referentieregio te weerhouden. In het rapport van onze gouverneur, na zijn rondgang bij de Limburgse burgemeesters, werd deze keuze bevestigd. Volgens ons was dit een evidente beslissing, die ons in Limburg alleen maar sterkt om verder samen te werken aan een bovenlokale strategische afstemming (in en tussen diverse beleidsdomeinen) die in het verleden reeds verschillende malen resulteerde in innovatieve projecten die model stonden voor andere regio’s in Vlaanderen.

20210311 limburg

Bij regiovorming moet men kiezen voor een samenwerkingsmodel, niet enkel tussen de gemeentebesturen en de andere overheden, maar ook voor een samenwerkingsmodel tussen de bestuursniveaus en de maatschappelijke en economische actoren. Waarbij ‘programma’s’ gemaakt worden die niet enkel aansluiten bij de visie die de lokale besturen hebben op hun regio, maar ook bij de historisch opgebouwde entiteiten en ontplooide werkingsmodellen die vorm kregen op maat van doelgroepen, problematieken, bereikbaarheid, regionale kenmerken, ...

Met het oog op de creatie van dergelijke gemeenschappelijke programma’s moeten -zo wijst de ervaring uit- de gemeenten in de regio’s in overleg kunnen treden en samenwerkingsverbanden aangaan met maatschappelijke en economische actoren binnen een vaste gebiedsomschrijving, echter zonder de grenzen te betonneren.

Tot onze verbazing lazen we in Het Belang van Limburg van 6 maart 2021 dat bij de bespreking in de Vlaamse regering plots het plan op tafel ligt om Limburg in 3 regio’s op te splitsen. Ons inziens zou dit voor Limburg een stap achteruit betekenen. Opdelen in regio’s zou beperkend werken voor de bestaande samenwerkingsverbanden die regio- en grensoverschrijdend organisch gegroeid zijn, inspelend op bestaande realiteiten.

Heel wat lopende samenwerkingsverbanden zijn daarop geënt en werken uitstekend op Limburgs niveau. Kijken we o.a. naar het SALK-plan, SALKturbo, de POM-werking, het Limburgs Energiehuis, Limburg.net, Cultuur Offensief Limburg, de vervoersregio, de mutualiteiten, de vakbonden, etc., maar ook naar welzijns-, gezondheids- en onderwijsactoren op Limburgs niveau, zoals de Vrije CLB’s, het CAW, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, het Limburgs Steunpunt Kinderopvang, Arktos, Groep Intro, Avansa Limburg (het vroegere Vormingplus), Welzijnszorg Limburg, RIMO Limburg, het Agentschap Inburgering en Integratie, e.a.

Opdelen in 3 regio’s dreigt de efficiëntie die er momenteel is, stokken in de wielen te steken. Heel wat organisaties die Limburgs georganiseerd zijn, vaak op vraag van hogere overheden, dreigen door de opdeling in 3 regio’s telkens aan drie verschillende overlegtafels te moeten aanschuiven met telkens dezelfde professionelen in de drie regio’s. In dit geval creëren we een overlegcarrousel, een vorm van circulaire economie, die zeker niet scoort op de schaal van efficiëntie, tijdwinst, afstemming en kostenbesparing. Hun personeelsbestand laat zelfs niet toe om aan zoveel overlegtafels aan te schuiven en dit bovendien ten koste van hun reële opdracht.

Daarom pleiten wij voor het behoud van de regio Limburg als werkbare schaalgrootte waarin de verschillende samenwerkingsverbanden verder kunnen uitgerold worden. Kansen voor specifieke en functionele subregio’s blijven mogelijk, zoals nu al bijvoorbeeld in Noord-Limburg of in bepaalde sectoren zoals geestelijke gezondheid, 1G1P, e.a.
Zo kan met een Limburgse bril het recht op hulp- en dienstverlening voor elke Limburger bewaakt en gegarandeerd worden. Bovendien kan, dankzij de keuze voor Limburg als één regio, Limburg het ideale labo zijn voor maatschappelijke vernieuwing en innovatie en kunnen bestaande samenwerkingsverbanden optimaal verder werken zonder zich ongevraagd te moeten aanpassen aan politiek opgelegde regio’s die met veel (financiële en personele) gevolgen op de operationele werking zouden ingrijpen. Door ons op deze wijze in de markt te zetten, hebben we in het verleden van Limburg een dynamisch en attractief merk gemaakt waarmee we vaak een voorbeeld voor Vlaanderen waren.

Carien Neven, secretaris beweging.net Limburg

Download deze tekst:

pdfLimburg, een werkbare regio! Oproep van beweging.net Limburg.160.56 KB

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.