fbpx
kies regio:

Kwetsbare doelgroepen op weg naar een duurzame job

Groep INTRO begeleidt werk-welzijnstrajecten

Een deel van de Vlaamse werkzoekenden kampt met armoede en sociale uitsluiting. Daarom heeft de Vlaamse overheid samen met het Europees Sociaal Fonds opnieuw geld vrijgemaakt voor deze doelgroep. Deze werkzoekenden vinden niet gemakkelijk een job, maar hebben ook veel andere problemen zoals wonen, mobiliteit en zelfredzaamheid. Dit verhindert hen vaak om op zoek te gaan naar een duurzame job. Om hieraan tegemoet te komen doet de VDAB voor de begeleiding van deze kwetsbare doelgroep tot eind 2022 beroep op gespecialiseerde partners Randstad in de provincie Antwerpen en Groep INTRO vzw in de vier andere Vlaamse provincies.

20201119 maryamMaryam Jamshid, coördinator van Groep INTRO Limburg: “Elke deelnemer ervaart andere behoeften op vlak van werk en welzijn. Groep INTRO helpt hen met een aanbod op maat.”

De oorsprong en de bestaansreden van Groep INTRO vinden we in het werken met kwetsbare doelgroepen. Groep INTRO heeft als vorming- en begeleidingsorganisatie een jarenlange ervaring met projecten die zich richten op deze doelgroep.

Maryam Jamshid, coördinator Groep INTRO Limburg: “Dankzij vormingen in groep en individuele begeleiding versterken we de maatschappelijke positie van deze doelgroep. Onze organisatie heeft een vormingsaanbod in de vrije tijd van jongeren, vormt leerplichtige jongeren buiten een schoolcontext, organiseert verschillende beroepsopleidingen en voert begeleidingsprojecten uit met het oog op tewerkstelling. Onze aanpak is levensbreed.”

De focus van Groep INTRO vzw ligt op het vormen en begeleiden van doelgroepen met een zekere maatschappelijke kwetsbaarheid. Groep INTRO heeft jarenlange ervaring met het geven van vorming en opleiding.

Maryam: “In 2019 gaf Groep INTRO zo’n 23.939 opleidingsuren op jaarbasis aan werknemers en werkzoekenden. Vanuit onze jarenlange ervaring in de begeleiding van kwetsbare deelnemers naar werk, bouwden wij expertise op in het detecteren van, bespreekbaar maken van en doorverwijzen bij welzijnsdrempels van deelnemers. We bouwden zo ook een groot netwerk uit van welzijnspartners waar we mee samenwerken. Daarnaast hebben we ervaring in het aanleren van digitale vaardigheden.”

De noden en behoeften van deelnemers aan het groepsaanbod zijn heel verschillend

Tijdens de Werk-welzijnstrajecten werkt Groep INTRO samen met de werkwelzijnsbemiddelaar van VDAB, die instaat voor de individuele begeleiding van de deelnemers. Aanvullend op de individuele begeleiding van de VDAB-bemiddelaar organiseert Groep INTRO voor hen zowel een groepsaanbod als bijkomende individuele begeleiding.

Maryam legt uit: “De noden en behoeften van deelnemers aan het groepsaanbod zijn heel verschillend: voor sommigen is het welzijns-luik erg belangrijk, voor anderen is er dan weer vooral de behoefte om meteen naar werk toe te werken. Elke deelnemer ervaart andere behoeften op vlak van werk en welzijn. Van het doorbreken van isolement, het werken aan gezondheid, het vinden van goede huisvesting tot het krijgen van een bepaalde basisvorming en het opdoen van bepaalde basiservaringen.”

Omdat hun vragen zo divers kunnen zijn, hebben de deelnemers nood aan een aanbod op maat. De groepsmodule duurt 3 maanden en Groep INTRO begeleidt minstens 60 deelnemers per jaar verspreid over heel Limburg.

Ze bieden ons expertise in digitale vaardigheden

Sinds dit jaar is er in Limburg ook contact met de T2-campus in Genk. Die organiseert opleidingen in techniek en technologie voor leerlingen, werknemers, ondernemers en werkzoekenden.

“Zij bieden ons hun expertise in digitale vaardigheden aan en werken met nieuwe leermethodieken. Ze geven opleiding aan onze begeleiders en ondersteunen ons bij de aanmaak van cursusmateriaal, online en offline. Een belangrijke speler in Limburg die we met trots en met veel plezier in dit project als partner opnemen”, besluit Maryam Jamshid.

 www.groepintro.be


Dit artikel verscheen in Visie.
Lees meer uit Visie ...

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.