fbpx
kies regio:

Carien Neven nieuwe voorzitter VVH

Persbericht VVH, Antwerpen, 4 juni 2019

Carien Neven verkozen tot nieuwe voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH)

Op maandag 3 juni heeft de raad van bestuur van VVH een nieuwe voorzitter aangeduid. Carien Neven neemt per direct de functie over van Alfons Kockx. Na meer dan vijftig (!) jaar trouwe dienst bij de sociale huisvestingssector geniet de laatste nu van een welverdiend pensioen.

20190606 carienvvh

‘Fons is een monument in onze sector waar we nu afscheid van nemen. Dat is voor een stuk echt wel het einde van een tijdperk, voor VVH, voor de Antwerpse sociale woonsector en voor het Vlaamse woonbeleid. Ik ben blij dat ik tien jaar lang met Fons heb kunnen samenwerken en samen met hem een aantal keien heb mogen verleggen,’ zegt Björn Mallants, directeur van VVH.

Met een overgrote meerderheid van de stemmen stelde de raad van bestuur van VVH Carien Neven aan als haar voorzitter. Carien is geen onbekende binnen de sector. Ze is al 7 jaar bestuurder van de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium in Hasselt, waarvan ze de laatste 3 jaar zetelde als voorzitter. Carien is ook al een aantal jaren lid van de raad van bestuur van VVH. ‘VVH heeft altijd belang gehecht aan een goede mix van zowel voorzitters als directeurs in de raad van bestuur. Voor de functie van voorzitter kiezen we steevast steeds voor iemand die niet professioneel actief is in onze sector, maar evident wel veel engagement en een uitgebreid netwerk meebrengt. Vaak is net die andere blik ook een zeer waardevolle aanvulling,’ zegt Mallants.

De nieuwe voorzitter startte haar carrière als verantwoordelijke voor het opbouwwerk in de sociale woonwijk in Lanklaar en daarna als projectverantwoordelijke in de thuislozensector. Als kabinetsverantwoordelijke bij de gedeputeerde van Welzijn stond ze, samen met enkele sociale huisvestingsmaatschappijen en het CAW in Limburg, mee aan de wieg van het project bemoeizorg (preventieve woonbegeleiding). De sociale sector ligt haar nauw aan het hart. Carien Neven heeft het (sociaal) woonbeleid in het veld van zeer veel kanten kunnen ervaren, wat haar inbreng in VVH zeer waardevol maakt.

Vandaag is ze onder meer bestuurder bij EKM Onesto en Stebo vzw waar via samenlevingsopbouw, buurtontwikkeling, wonen, werken, ondernemen, educatie en energiebeheer ingespeeld wordt op nieuwe behoeften. Ze is tevens bestuurder bij vzw Internationaal Comité, een multiculturele federatie waar 350 verenigingen bij aangesloten zijn en ze is voorzitter van het Vlaams Energiehuis Duwolim.

Neven wil de uitdagingen waar de sociale huisvestingssector mee te kampen krijgt op vlak van groei, duurzaamheid, samenleven, financiering en samenwerking mee helpen aanpakken. Dankzij haar jarenlange ervaring en haar uitgebreide netwerk dat ze hierdoor heeft opgebouwd, beschouwt VVH haar als de ideale voorzitter.

Björn Mallants, directeur van VVH: ’Het engagement van niet professionals in onze sector is minder evident dan in de vorige generaties. Vandaar dat we echt wel enthousiast zijn dat op dit moment, naast vier directeurs, ook twee voorzitters geëngageerd zijn in ons directiecomité. De bijdrage die Carien en Bob leveren, door met een andere blik te kijken naar vaak (te) technische dossiers is wat we nodig hebben om onze vereniging scherp te houden. Carien vult dat bovendien aan met veel ervaring – zowel operationeel als bestuurlijk – in verschillende sociale organisaties. Dat bewijst ook de nadruk die we zelf ook altijd leggen op sociaal wonen als dam tegen armoede. Dat overstijgt louter betaalbaarheidsproblemen, maar impliceert volgens VVH ook het aanreiken van kansen, de inclusieve opbouw van onze samenleving, de impact op diverse andere aspecten zoals gezondheid, opleiding, werk…’ aldus de directeur van VVH. ‘We zijn ervan overtuigd dat samen met onze nieuwe voorzitter VVH deze dimensie nog verder kan uitbouwen.’

Perscontact voor meer informatie: www.vvh.be - Björn Mallants, directeur VVH: 0484 074 180 - – twitter: @BjornMallants


Over VVH (de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen)

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) overkoepelt de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen in de huursector. (Deze autonome vennootschappen bieden kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen aan voor een sociale doelgroep.

De vereniging heeft drie kerntaken:

  1. VVH is een ledenvereniging. Zij ondersteunt haar leden met informatie, studiedagen en vorming. Ze verzamelt goodpractises, bereidt modeldocumenten voor en geeft haar leden advies in diverse domeinen. VVH vertrekt vanuit overleg tussen haar leden als basis voor visieopbouw.
  2. VVH is een belangenvereniging: Zij werkt beleidsvoorbereidend en remediërend om zo in de praktijk werkbare reglementering en procedures te bekomen. VVH is erkend als werkgeversorganisatie in het kader van Paritair Comité 339.
  3. VVH voert een coherente en duidelijke communicatie over haar werking naar haar leden, andere actoren in de sector en derden.

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.