fbpx
kies regio:

Nieuwjaarstoespraak 2019 van Rik Bloemen, voorzitter

Welkom jullie allen, bestuurders, medewerkers en vrijwilligers van beweging.net en zijn partners.

Naar jaarlijkse gewoonte heb ik de eer en het genoegen jullie te mogen toespreken en jullie de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2019 te mogen aanbieden. Graag wil ik dat doen door jullie een goede gezondheid, veel liefde en vriendschap te wensen, in jullie gezin, familie, op jullie werk en zeker ook in jullie vrije tijd. Misschien hebben jullie goede voornemens gemaakt, voornemens waar in het oude jaar nog weinig resultaat in geboekt werd. Ik wens jullie de kracht om te volharden in jullie plannen.

Wat zal 2019 brengen?

20190107 rikbloemen

Dan moet ik even terugkijken naar 2018. Ja, de jaaroverzichten gaven niet de leukste feiten, wel de mooiste, ontroerendste beelden. Wat waren voor jullie de hoogtepunten? De hete zomer, de sportieve Rode Duivels, de turnster Nina uit Sint-Truiden, de marathonloper in Berlijn, de hockeyploeg, … We voelden ons allen even Belgen op hun best!
Of werden jullie ook getroffen door de wereldomvattende fratsen van Trump, de schrijnende oorlogsbeelden uit het Midden-Oosten, de stervende kinderen in Jemen, de uitputtende pogingen van zoveel vluchtelingen die de Europese welvaart trachten te bereiken, de ergernis en ontevredenheid van de gele hesjes, de vakbondsbetogingen tegen de dalende koopkracht en tegen het pensioenbeleid?
Zelf was ik het meest aangedaan door het schabouwelijke toneel dat onze politici opvoerden rond het Marrakeshakkoord: een land opzadelen met een regering in lopende zaken, omdat je een wereldwijd akkoord dat niet eens bindend is niet wilt ondertekenen. Je moet maar durven.

Goede vrienden, 2018 ging naar mijn aanvoelen zo snel voorbij. Zo snel dat ik er niet veel van wil en kan onthouden. Hebben we iets geleerd?

We weten nog steeds niet hoe we met migranten en vluchtelingen moeten omgaan. Blijkbaar trekt ieder zich veilig terug in zijn eigen gemeenschap. Verbinden lukt kennelijk niet zo goed.
We weten nog niet hoe we kunnen garanderen dat iedereen voldoende elektriciteit zal krijgen.
We moeten meer dan een tandje bijsteken om de klimaatdoelstellingen te halen.
We staan meer en meer stil in files en de trein die we willen nemen komt alsmaar minder goed op tijd.
Meer en meer mensen hebben maandelijks minder in hun portemonnee en kinderen in armoede, nochtans onze toekomst, nemen in aantal toe.

Samenwerken in het belang van de mensen klinkt mooi, doch beleidsmakers blijven bedreven in het afnemen van mekaars troeven en elkaar zwarte pieten toeschuiven. Ik wil hier de verkozen en intussen geïnstalleerde gemeentelijke en provinciale mandatarissen feliciteren omdat ze hun verantwoordelijkheid opnemen en ik wil ze vooral de moed toewensen om de juiste beslissingen te nemen.
Ik leerde ook dat jonge mensen van de Stichting Autisme Limburg een leuke kwis organiseerden waarvan de opbrengst naar de goede doelen van de Warmste Week ging.
Ik leerde dat op kerstdag een jong koppel uit Ieper naar Hasselt kwam rijden om pannenkoeken te bakken voor vluchtelingen, kansarmen en daklozen tijdens de warme kerstmaaltijd van Gastvrij Hasselt.
Zo kan ik nog wel even doorgaan!

Gelukkig krijgen we met dit nieuwe jaar nieuwe kansen om het beter te doen.
Uitdagingen liggen voor het grijpen.

Het voorjaar zal allicht gekleurd worden door de Brexit en door de verkiezingscampagnes van de politieke partijen. Of we dan snel een regering zullen krijgen -einde mei- zal ook van ons afhangen. Wij als bewegingsmensen moeten de zorgen van mensen opnemen en vertalen in maatregelen waarvoor onze beleidsmakers bijzondere verantwoordelijkheid dienen te nemen.

Heb ik morgen werk? Wat voor werk? Tot hoelang moet ik nog hard werken? Kan ik met mijn inkomen de stijgende kosten nog aan? Wat als ik ziek of werkloos wordt of een burn-out krijg? Moet ik me bij- of omscholen, en waarin?

Het is aan ons, beste vrienden, niet enkel om de mensen te helpen bij het bekomen van hun rechten, maar vooral om te luisteren naar hun noden, hun zorgen. Wij moeten de vertalers, de versterkers zijn van die noden. Dat moeten we doen op een deskundige en beschaafde manier binnen de structuren die we doorheen de geschiedenis daarvoor opgericht hebben.
Of moeten we ons op het spoor van de gele hesjes bewegen?

Met onze beweging en zijn partners staan we in 2019, ook in Limburg, voor bijzondere uitdagingen.

We hopen dat de veranderingen in de leiding van het Internationaal Comité tot een nieuwe dynamiek kan leiden. De meer dan 200 lidverenigingen van diverse origine doen een sterk appel op ondersteuning. Zij hebben recht om deel te nemen aan onze samenleving en moeten daarbij op ons kunnen rekenen.
Femma wens ik succes met hun experiment in de 30-urenweek. Een jaar lang mogen de veertig beroepskrachten minder werken aan hetzelfde loon. Ik kijk uit naar de conclusies.
Okra stevent dit jaar af op hun 60-jarig bestaan: de wijze senioren behartigen niet alleen hun eigen belangen, maar ook die van de hele samenleving. Vooral de betaalbaarheid van het wonen is een prioritaire zorg.
Het ACV staat voor immense opdrachten. De eerste taak zal het realiseren van een interprofessioneel akkoord zijn, waarin mogelijk loonsverhoging voorzien wordt, tenminste volgens de werkgevers. Ook het landen met een lijst van zware beroepen zal nog een hele klus worden. De strijd voor een waardige pensioenleeftijd zal ook in 2019 verdergezet worden.
CM zal de in 2018 begonnen convergentie tot een nationaal gezondheidsfonds verder uitwerken. CM-Limburg zal een eigen dynamiek kunnen ontwikkelen en samen met hun partners (Okra, Samana, Kazou) zullen ze komen tot werkbare en meetbare afspraken. De in verschillende regio’s op te richten leefpunten kunnen een nieuw CM-leven inluiden.
De kanteling binnen Familiehulp tot zelfsturende of zelforganiserende teams willen we zeker blijven volgen. Ook kijken we uit naar het verdere verloop van het Europese project ‘In de zorg - Uit de zorgen’.
KWB blijft inzetten op kwalitatief leven en samenleven. Samen bouwen aan een duurzame toekomst blijft hun belangrijkste motto.
KAJ, ARKTOS, GROEP INTRO: Ik wil hier graag mijn appreciatie uitdrukken voor de complexe opdracht die jullie opnemen om jongeren kansen te bieden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Dat dit met vallen en opstaan gebeurt, is niet erg: zo leerden we allemaal lopen. Blijf geloven in die jongeren die morgen onze samenleving moeten maken!
Wereldsolidariteit, Pasar, Pax Christi, Welzijnszorg zijn onze partners die in solidariteit ons confronteren met knelpunten in ons samenleven. Aandacht voor arbeidsomstandigheden in de ontwikkelingslanden, aandacht voor evenwicht tussen werk en vrijetijd, aandacht voor de thematiek van vrede, aandacht voor de armoede in onze samenleving, … Het zijn meer dan voldoende uitdagingen om samen onze schouders onder te zetten.

Beweging.net Limburg wil samen met deze partners deze taken ten volle opnemen. Via onze tafels ( C-welzijn, C-wonen, C-sociale economie) en via werkgroepen, commissies, ook op nationaal niveau, willen we blijven wegen op het beleid. In de aanloop naar de verkiezingen zal onze beweging in de loop van deze maand met een uitgewerkt memorandum komen. We willen daarmee ook ons netwerk van mandatarissen verder voeden en vormen.
Op Limburgs vlak willen we verder inzetten op de oprichting van Fietsbiebs, willen we kurkenacties stimuleren, de werking van PEP (jongeren uit kansengroepen laten doorstromen naar het hoger onderwijs) van nabij opvolgen en ondersteunen, opnieuw een kwalitatieve zomeruniversiteit organiseren.
Tijdens de Week van de Vrijwilliger (begin maart) zullen we weer de vele vrijwilligers in de bloemen zetten. Ook Rerum Novarum, tijdens de Week van Rechtvaardigheid van 26 tot 29 mei, zal een topmoment van feest en ontmoeting worden.

Tenslotte, beste vrienden, zal 2019 voor ieder van ons beginnen met de grootste verandering hier in eigen huis. Niet alleen zal het ACV de organisatie en de werking van ons Bewegingshuis ter harte nemen, straffer nog: het meeste bekende duo des huizes zal de fakkel van de Volksmacht overdragen aan nieuwe uitbaters. Willy en Viviane gaan met pensioen.
Willy, zoals uw dienaar een geboren en getogen Bocholtenaar en zoon van Clown Flupke, heeft met een gedrevenheid, een optimisme, een uitstekende dienstverlening, samen met Viviane en medewerkers velen van ons opgevangen na vermoeiende vergaderingen. Het laatste glaasje werd met plezier geschonken en gedronken.
Willy en Viviane, jullie wilden vandaag voor de laatste keer in ons midden zijn. Graag willen we jullie en jullie medewerkers danken voor de zovele jaren trouwe dienst. Hopelijk kunnen jullie in de nabije toekomst zelf genieten van een ‘Seizoenske’ of ander lekkers.

Bedankt. Het ga jullie goed! Als jullie nog willen mogen jullie onze glazen nog eens vullen.

Aan u allen een gezond en gelukkig 2019!

Rik Bloemen
Voorzitter beweging.net Limburg

Download deze speech:

pdf20190107_nieuwjaarsspeech.pdf209.36 KB

Blader ook nog eens door onze nieuwjaarspublicatie: 'Leven is als fietsen'Leven is als fietsen'


Fotoalbum

Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2019
 •   Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
  Belfius Bank VDK bank Logo DVV

  Wij gebruiken cookies

  Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.