fbpx
kies regio:

Sociaal-juridische dienst en dienst sociale tolken van Agentschap Integratie en Inburgering verdwijnen uit Limburg

Vanaf 1 maart verdwijnen de sociaal-juridische dienst en de dienst sociale tolken van het Agentschap Integratie en Inburgering uit Limburg. Het Agentschap wordt in heel Vlaanderen, en dus ook in Limburg, afgebouwd. Er moeten in Limburg 20 (*) van de 80 personeelsleden vertrekken.

Dat is onaanvaardbaar!

Reportage TVL en fotoalbum onderaan dit artikel.

20180301 agentschap

Deze sluiting vinden wij dramatisch voor een dienst die sedert 1964 als Provinciale Onthaaldienst voor Gastarbeiders (POG), daarna als PRIC (Provinciaal Integratiecentrum) en nu binnen het Agentschap Integratie en Inburgering hard gewerkt heeft voor de integratie van vele nieuwkomers in Limburg! Door hun aanwezigheid dichtbij de nieuwkomers, de lokale ambtenaren, de hulpverleningsorganisaties en de verenigingen en participatie aan verschillende overlegtafels, hebben de medewerkers van het Agentschap door de jaren heen een enorme dossierkennis opgebouwd. Zij helpen daadwerkelijk en laagdrempelig, steeds met kwaliteitsvolle dienstverlening.

Bij de oprichting van het Agentschap werd nochtans duidelijk afgesproken tussen de bevoegde minister en ons provinciebestuur dat de juridische dienst en de sociale tolkendienst in Limburg zouden gegarandeerd blijven.

We hebben maanden geijverd voor het behoud van deze juridische dienstverlening en tolkendienst in Limburg maar spijtig genoeg is het ons niet gelukt en worden ze toch gecentraliseerd in Brussel.
Maar in Brussel zullen de mensen niet meer zelf mogen aankloppen!

Onbegrijpelijk. Terwijl migratie en inburgeringsnoden meer dan ooit hoog blijven, worden de middelen en de mogelijkheden die nodig zijn om een goed inburgeringsbeleid te voeren ingeperkt. Limburg wordt steeds diverser: in 2007 had 21% een andere herkomst, in 2016 was dat 26%. Men moet geen expert zijn om te zien dat zelfs een streng immigratiebeleid het aantal nieuwkomers niet doet dalen, in tegendeel. Ze zullen blijven komen: EU-inwijkelingen, studenten, gezinsherenigers, klimaatvluchtelingen, arbeidsmigranten. Daarnaast zien we door de demografische ontwikkelingen en de economische relance een dramatisch tekort aan arbeidskrachten ontstaan, in die mate zelfs dat bedrijven dreigen weg te trekken uit Vlaanderen. Arbeidsmigratie en activering van nieuwkomers kunnen hier soelaas bieden, tenminste als men deze mensen goed begeleid en oriënteert.

De sociaal-juridische helpdesk en de dienst sociale tolken is gegroeid vanuit een duidelijke behoefte van de nieuwkomers. Meer bepaald een nood aan duidelijke en volledige informatie aangaande hun verblijfsstatuut, over de rechten en plichten die daaraan verbonden zijn en de tewerkstellingsmogelijkheden.

Dit is ook een fundament voor een goede integratie in onze maatschappij en een vlotte inburgering.

Regionale nabijheid is noodzakelijk om ook de ambtenaren, hulpverleners van het welzijnswerk, armoede-organisaties, opbouwwerk, OCMW’s , Centra Geestelijke Gezondheidzorg en werknemers- en werkgeversorganisaties te ondersteunen. Zij zijn vragende partij voor meer juridische ondersteuning (inzake vreemdelingenrecht en internationaal privaatrecht), kadervorming en informatie. Dit is een decretale opdracht van het Agentschap in heel Vlaanderen!

We betreuren ook ten zeerste dat de verhuis te bruusk is, zonder dat er een voldoende uitgebouwd alternatief is opgezet.

We zijn blij dat CAW-Limburg de handschoen wil opnemen voor een eerstelijns rechtshulpverlening, maar ze krijgen hiervoor spijtig genoeg niet voldoende middelen. Ze kunnen maar 1 medewerker in dienst nemen terwijl er bij de dienst van het Agentschap hulpvragen waren voor 4 medewerkers.

We zijn enorm bezorgd voor de toekomst en we doen dan ook een oproep om de uitdaging aan te gaan om samen met meerdere partners te zoeken naar een Limburgs scenario dat kan inspelen op de vragen en noden van de groeiende migratie.

Namens de LIR, beweging.net Limburg, Federaties, Limburgs Platform voor mensen op de vlucht - Hasselt, 01.03.2018

(*) 17 ontslagen en 3 collega’s van juridische dienst die niet mee naar Brussel gaan in het kader van de centralisering van hun dienst.


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.