fbpx
kies regio:

De sociale zekerheid behoort toe aan wie ertoe bijdraagt

CM/MC, ACV-CSC en beweging.net/MOC verzetten zich tegen het populistische discours dat probeert te doen geloven dat de opvang van vluchtelingen onze sociale zekerheid in gevaar brengt. Niet de vluchtelingen bedreigen onze sociale zekerheid maar wel de federale regering door zwaar te snijden in de ontvangsten, zware besparingen op te leggen en hervormingen ten koste van de rechthebbenden door te voeren.

Persbericht vrijdag 26 januari 2018.

20180129 soczek

In het publieke debat over de vluchtelingenstromen en de opvang van vluchtelingen kwam deze week de sociale zekerheid in het vizier. Die zou, volgens het discours, in groot gevaar zijn: ‘De vluchtelingen profiteren van de sociale zekerheid. Onze grenzen openen voor vluchtelingen brengt dit solidaire stelsel in gevaar met als onvermijdelijk gevolg dat onze levensstandaard zal afnemen.’
Demagogisch en kort door de bocht, vinden CM/MC, ACV-CSC en beweging.net/MOC. Men mag zich niet vergissen: zij die dergelijke argumenten gebruiken en zich opwerpen als verdediger van een bedreigd meesterwerk, proberen in werkelijkheid om de solidariteit en de sociale rechten af te bouwen vanuit een ultra-liberale visie op de samenleving.

CM/MC, ACV-CSC en beweging.net/MOC wensen alles juist te kaderen:

  • De sociale zekerheid behoort in de eerste plaats toe aan wie ertoe bijdraagt, niet aan die politici die ze om eigen politieke redenen willen misbruiken. Ons sociaalverzekeringsstelsel wordt overwegend met sociale bijdragen van werkgevers en werknemers gefinancierd en pas in tweede instantie met taksen en andere fiscale ontvangsten van de federale overheid.
  • Immigratie kost niets, ze brengt op. In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, hebben vluchtelingen geen rechten in de Belgische sociale zekerheid zolang zij er niet toe bijdragen. Toegang tot dringende medische zorg en materiële hulp is strikt gereglementeerd en ethisch en menselijk niet meer dan rechtvaardig. De kostprijs hiervan is een peulschil in vergelijking met de 80 miljard euro die jaarlijks naar de sociale zekerheid gaat. De federale overheid besteedt jaarlijks minder dan 50 miljoen euro aan dringende medische hulp.
    Bewezen is evenwel dat mensen met een migratie-achtergrond meer ‘opbrengen’ dan ze kosten. Een vergelijkende OESO-studie toont aan dat het fiscaal en budgettair effect per persoon gemiddeld 3.500 euro per jaar bedraagt, ongeveer 1 procent van het BBP.
  • De sociale zekerheid wordt van binnenuit bedreigd en niet van buitenaf. De federale regeringsmaatregelen bouwen de sociale rechten af. De beslissing in het kader van de taxshift om de werkgeversbijdragen fors te laten dalen, weegt zwaar op de ontvangsten van de sociale zekerheid. Dit leidde tot besparingen in de uitgaven, vooral in de sectoren gezondheidszorg/uitkeringen, de werkloosheidsverzekering en de pensioenen. Bovendien is de financiering van de taxshift voor minstens 4,8 miljard euro niet gedekt. Het risico is dus groot dat de werknemers en de sociaal verzekerden later ook deze factuur voorgeschoteld krijgen.
  • De migratiestromen zullen niet snel stilvallen. Dat mensen verplicht worden weg te trekken door gewapende conflicten, vervolging, economische ongelijkheid, klimaatrampen … is van alle tijden.

CM/MC, ACV-CSC en beweging.net/MOC pleiten er bij de Belgische regering voor dat zij voor de uitdagingen inzake sociale zekerheid en migratie echte antwoorden op lange termijn biedt. Bij deze beleidskeuzes moet zij zich laten leiden door solidariteit en niet door terug te plooien op zichzelf.

Perscontact:

Voor beweging.net: Hilde Van Malderen, , 0473 68 80 39
Voor ACV: David Vanbellinghen, , 0477 37 88 17
Voor CM: Dieter Herregodts, , 0475 86 36 71

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.