fbpx
kies regio:

Inkanteling wordt ontmanteling

Open Brief aan Minister Homans en de Raad van Bestuur van Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering

Hasselt, 23 december 2017

Het is een zwarte periode voor het personeel van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering en voor het hele integratiebeleid. De directie en de RVB plannen zo’n 143 voltijdse bannen te schrappen verspreid over Vlaanderen.

bewegingnetlimburg logo 900

Terwijl de inburgeringsnoden hoog blijven, worden de middelen die nodig zijn om een goed inburgeringsbeleid te voeren ingeperkt. Bovendien zullen ook de educatieve en pedagogische programma’s en de diensten voor de sociaal tolken moeten inleveren. Net zoals de juridische dienst, die afgeslankt ook nog eens gecentraliseerd wordt. Juridische dienstverlening inzake vreemdelingenrecht en internationaal privaatrecht aan besturen, organisaties en voorzieningen, met adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat, in heel Vlaanderen, is een decretale opdracht van het Agentschap. Daarom werd deze dienst gestructureerd in 1 centraal team en 3 regioteams juristen die samen een gebiedsdekkende kwaliteitsvolle en onafhankelijke juridische dienstverlening aanbieden aan het ruime werkveld in Vlaanderen en Brussel over alle aspecten van het vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

Maar met één pennentrek schaft de directie in Brussel, bovenop de afslanking van 4VTE, plots ook de regionale juridische dienstverlening af. Dat betekent dat de juridische dienst die in Limburg al decennia actief is verdwijnt.

De sociaal-juridische helpdesk is gegroeid vanuit een duidelijke behoefte van de doelgroep. Meer bepaald een nood aan duidelijke en volledige informatie aangaande hun verblijfsstatuut en dat van hun familieleden en over de rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. Het voormalige Provinciaal Integratiecentrum (POG – PRIC Limburg) heeft altijd hoog ingezet op dienstverlening, informatieverstrekking en vorming.

Op het werkveld ervaren wij nog dagelijks dat het verblijfsstatuut, het hebben van een zeker verblijfsperspectief, hét fundament is voor een goede integratie in onze maatschappij, een vlotte inburgering. En daarin informeert de juridische dienst al jaren de nieuwkomers, maar ondersteunt ook de ambtenaren van lokale en hogere overheden, middenveldorganisaties en hulpverleningsdiensten.

Elk regioteam van juridische dienst houdt de vinger aan de pols en is aanwezig in lokale besturen, organisaties en netwerken. Enkel zij kunnen inspelen op lokale lacunes en ondersteuning op maat van lokale realiteiten aanbieden, een gespreid open vormingsaanbod aanbieden, ... Hoe kan dat nog met iedereen op een centrale standplaats?

Regionale nabijheid is noodzakelijk om het welzijnswerk, armoede-organisaties, opbouwwerk, OCMW’s en Centra Geestelijke Gezondheidzorg te ondersteunen. Zij zijn vragende partij voor meer juridische ondersteuning, kadervorming en informatie.

Terwijl iedereen oproept om meer decentraal te gaan werken (goed voor work-life balance, minder verkeer op de weg,…) beslist deze directie net het tegenovergestelde. Terwijl het werk dat ze in de toekomst nog zouden mogen doen, enkel 2de lijns is, hetgeen kan vanachter elke computer en elke telefoon.

Personeel dat te ver van Brussel woont, dreigt af te haken door de lange pendeltijd, waardoor er ook nog eens enorm veel expertise en netwerk verloren dreigt te gaan.

Dus als dit plan in actie treedt, zal er ergens in de loop van 2018 in Limburg plotsklaps helemaal niets meer zijn van wat ooit de trots van het integratiecentrum was. De laatste baken van hulpeloze nieuwkomers.

En dat net terwijl men bezig was om hier in Limburg de eerstelijns rechtshulpverlening over te dragen naar het CAW Limburg, om die eerste lijn te begeleiden en te bewaken en er toch een lokale verankering moet zijn om deze decretale opdracht (ook voor het CAW) waar te maken. Eenmaal gecentraliseerd in Brussel zit zal dit niet langer haalbaar zijn. Meer zelfs, het vluchtelingenteam van het CAW moet ook stoppen.

Wij betreuren het dat deze goed uitgebouwde decentrale dienstverlening blijkbaar geen (politieke) prioriteit is voor de directie.

Wij vragen de RVB en de directie dan ook om deze beslissing te herzien en dit belangrijk onderdeel van een goed Vlaams integratiebeleid niet onderuit haalt.

De inkanteling van de verschillende provinciale integratiecentra in een Vlaams Agentschap mag niet eindigen in een ontmanteling.

Carien Neven (secretaris Beweging.net Limburg ) en Rik Bloemen (voorzitter Beweging.net Limburg)

Mede ondertekend door:
Lode Draelants (directeur Internationaal Comité vzw), Linda Delva (voorzitter Limburgs Platform Vluchtelingen), Mustafa Harraq (bijblijfconsulent ACV) en de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang


Enkele cijfers m.b.t. juridische dienst in Limburg

Aantal opvolgdossiers in 2017: 1265

2017: 1265
2016: 1205
2015: 983
2014: 832
2013: 787
2012: 765
2011: 654

Bijna een verdubbeling in de laatste 5 jaar!

Aantal contacten: 6067

2017: 6067
2016: 6178
2015: 5949
2014: 4784
2013: 4773
2012: 4916
2011: 4647

Een stijging met 30 % en wellicht veel meer want de cijfers uit onderstaande tabel geven aan dat niet alles werd geregistreerd

Gebiedsuitbreiding Kempen en Hageland pas sinds najaar 2016.

Deze absolute cijfers geven wellicht een vertekend beeld van de dagelijkse werking. Eén dossier kan maanden, soms jaren aanslepen eer het afgehandeld is. Dikwijls moet de dienst tientallen keren contacten leggen bij verschillende diensten om een zaak op te lossen. De cliënt zelf, soms ook zijn advocaat dienen op de hoogte worden gehouden van alle stappen die gezet worden. Daar ligt o.i. ook de sterkte van deze werking, nl. van eerste- naar tweede- en zelfs derdelijnswerk.

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.