fbpx
kies regio:

De supporters willen meer en beter openbaar vervoer!

Persbericht middenveldorganisaties

Een groot aantal middenveldorganisaties (zie lijst onderaan) doet een oproep aan de politieke overheid voor meer en beter openbaar vervoer voor de Vlaamse burgers!

We betreuren de besparingen in het openbaar vervoer waardoor het schrappen van diensten burgers treft die rekenen op het openbaar vervoer om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het betreft hier ouderen, jongeren, zieken, werkenden, werkzoekenden, studenten, gezinnen met of zonder auto.

20150430 openbvervoerBushalte (Picabay.com)

In de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken stelt Minister Weyts dat de uitwerking van het concept ‘basisbereikbaarheid’ een kans biedt om het openbaar vervoer te herdenken.

Ter voorbereiding van dit maatschappelijk en politiek debat over de toekomst van ons openbaar vervoer hebben de supporters een visietekst geschreven. De supporters van het openbaar vervoer vragen alvast:

  • Een grondige evaluatie van het decreet basismobiliteit.
  • Een decretale regeling voor basisbereikbaarheid.
  • Afdwingbare rechten voor de gebruikers.
  • Een normering gebaseerd op de verschillende vervoersnoden en bereikbaarheid van bepaalde bestemmingen.
  • Een participatietraject: alle stakeholders moeten betrokken worden.
  • De regierol voor De Lijn als mobiliteitsmanager.

Als verdedigers van een goed uitgebouwd openbaar vervoer willen de supporters mee nadenken over de toekomstige invulling van ons openbaar vervoer in gans Vlaanderen. De supporters hebben de kans om op 30 april (vanaf 14:00) hun stem te laten horen tijdens een hoorzitting van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

Een delegatie van supporters zal vanaf 14:00 aanwezig zijn bij het Vlaams Parlement. Op dezelfde dag zullen in drie provincies -West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen- ludieke acties worden gevoerd om de vraag naar meer en beter openbaar vervoer kracht bij te zetten.

Woordvoerders van de supporters:

Miguel Vertriest: mail - 0498 49 57 67
Bert D’Hondt: mail - 0498 69 99 83

Lokale acties 30 april 2015:

West-Vlaanderen

Contactpersoon: Alain Haegheman: 0495 40 59 70

Aanvang en locatie: 13:45 aan het station van Ieper

Limburg

Contactpersoon: Geert Witterzeel: 0478 59 99 18

Aanvang en locatie: 14:00 aan de halte Alken Alker II van belbus 700 Alken-Wellen (aan de kruising van de Leemkuilstraat en de Alkerstraat)

Antwerpen

Contactpersonen: Jo Van der Herten: 0475 89 18 11 en Gert Paulussen van beweging.net: 0475 65 28 41

Aanvang en locatie: 10:00 aan het REVA, Reebergenlaan 4, te Pulderbos

Middenveldorganisaties:

Hart boven Hard - Links Ecologisch Forum - Netwerk Duurzame Mobiliteit - OKRA - S-Plus vzw - TBM De Lijn - Trage Wegen vzw - TreinTramBus - Verkeersplatform Klein-Brabant/Vaartland - Vlaams ABVV - Vlaams ACV - Vlaamse Ouderenraad - Welzijnszorg - Vlaamse Jeugdraad

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.