fbpx
kies regio:

Nieuwjaarstoespraak 2016 van Rik Bloemen, voorzitter

Goedemorgen allemaal, vrienden en vriendinnen, partners van beweging.net Limburg. Een bijzonder welkom aan onze nationale voorzitter Patrick Develtere en aan de algemeen secretaris van beweging.net, Linde Decorte. Naar jaarlijkse gewoonte mag ik u op deze eerste werkdag toespreken.

In juni 2014 hebben we samen met heel velen een nieuwe start gegeven aan de christelijke arbeidersbeweging door beweging.net op te richten. We zouden een netwerk willen zijn van verschillende partners, die samen drie grote opdrachten tot zich nemen: wegen op het beleid, beroepskrachten en vrijwilligers vormen in de waarden die we nastreven, namelijk sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit, en ten derde het faciliteren van de samenwerking binnen het netwerk en de ondersteuning van de vrijwilligers op diverse niveaus.

Inmiddels zijn we einde 2015 gepasseerd en is het eerste lange werkjaar achter de rug. De vraag stelt zich dan: waar staan we nu?

20160104 rikbloemen

Op nationaal niveau beginnen de structuren stilaan de nodige schwung te krijgen: het dagelijks bestuur dirigeert, de raad van bestuur beslist, studie-, denk- en overlegtafels werken naarstig aan maatschappelijk relevante thema’s. De beperktere geldstromen worden stilaan beheersbaarder, het wordt steeds duidelijker wie wat inbrengt, wie over hoeveel centen kan beschikken. Het is duidelijk dat we de tering naar de nering zullen moeten blijven zetten, willen we de verschrikkingen van de financiële crisis, van de aanvallen van de fiscus en andere partijen de baas blijven.
Ook de reorganisatie naar transparante structuren en rechtspersonen begint vorm te krijgen. Het medewerkersbeleid en de aansturing van onze medewerkers gebeurt meer en meer centraal. De uitbouw van een politieke en sociale academie laat nog wat op zich wachten. Toch een waarschuwing: beweging maak je niet vanuit Brussel, beweging ontstaat waar mensen samenleven, met elkaar lief en leed delen.

Op Limburgs niveau vinden de 11 partners hun plaats in het provinciaal bestuurscomité. In 2015 creëerden we opnieuw sterke tafels rond onze stokpaardjes: wonen, welzijn, werk, sociale economie. We organiseerden een inhoudelijk sterke zomeruniversiteit, waarin het thema ‘wederkerigheid’ uitgespit werd. De opvolging van het SALK-plan en met name de jongerenwerkloosheid kreeg bijzondere aandacht.

We behielden een (te) kleine staf van medewerkers, die -en ik kan het weten- keihard werken en hun best doen om de toekomst van de Beweging in Limburg veilig te stellen. Zij en wij doen dat door ons kritisch in te zetten op onze eigenlijke taak: het versterken van ons netwerk door onder andere vele bilaterale contacten binnen en buiten ons huis. Ik denk daarbij o.a. aan Hart boven Hard of aan het Platform Vluchtelingen en de ermee verbonden non-profitorganisaties die graag een beroep doen op ons netwerk en voor wie we net voor Kerstmis professionele ondersteuning hebben kunnen bekomen.
Wij zetten ook in op het efficiënter structureren van onze verschillende rechtspersonen, waarbij ik denk aan de vzw’s M&O en Intra, maar ook aan de vzw’s Volksmachten en het ondersteunende Hulpfonds. Vereenvoudiging en verhoging van transparantie kunnen alleen maar leiden tot goede afspraken die de toekomst verzekeren.

In 2016 werken we aan deze thema’s verder, zoals beschreven staat in ons jaarplan. Met de aanwerving van enkele bijkomende stafmedewerkers binnen de ons toegekende budgetten willen we alleszins onze samenwerking in ons netwerk versterken. Thema’s als lichamelijke en geestelijke gezondheid zullen dan allicht meer aandacht krijgen.

Vorig jaar had ik het in mijn nieuwjaarstoespraak over angst: het dominerende gevoel en ook dat angst een slechte raadgever is. Bovendien zocht ik naar goede manieren om met angst om te gaan. Bijna profetisch, want wat dreef boven in 2015? Angst, vaak opgeklopt, vaak misbruikt om beslissingen te nemen die kant noch wal raakten.

Wat hebben we in 2015 meegemaakt?
De ex-voorzitter van de EU, Herman Van Rompuy, sprak over een annus horribilis, een verschrikkelijk jaar. Tussen haakjes: 2016 wordt een schrikkeljaar!

Wat blijft jullie bij over 2015? Wat blijft mij bij in 2015?
Het is duidelijk, denk ik, dat wij allemaal gewaarworden dat we in transitie zijn, dat we op weg zijn naar een andere samenleving, een andere wereld. Terreur, oorlog, geweld, wraak, represailles zullen allicht dagelijkse kost zijn. We zullen niet zomaar alles meer kunnen en mogen eten, we zullen overstelpt blijven worden met een niet te verwerken hoeveelheid aan informatie, we zullen meer en meer moeten opletten waar en hoe we bewegen, rijden, ademen. We zullen veel minder privézaken privé kunnen houden: er kijkt wel altijd iemand mee, door buurtnetwerken, camera’s of wat dan ook. We zullen allen langer moeten werken om op kortere tijd meer te doen. We zullen door de hoge snelheid en het overdadige consumeren vlugger opgebrand zijn. En met zijn allen zeggen we: het kan zo niet verder, het zal anders moeten.

Onze paus Franciscus is dan misschien een lichtpunt: laten we versoberen, zegt hij, minder snel zijn, consuminderen. Laten we onze deuren openen en gastvrij en respectvol zijn voor wie ons in de ogen kijkt, voor wie bij ons aanklopt op zoek naar een veilige thuis.

Ook als beweging staan wij voor een enorme uitdaging: we zullen minder voor de mensen moeten doen, maar veel meer met de mensen. Vertrouwen in de kracht van mensen, dat maakt niet alleen de mensen sterker, ook wij als beweging zullen er wel bij varen.

Voor mij was de massale betoging in Brussel in oktober een lichtpunt: de mensen slikten het niet meer dat het grote geld, het vermogen, ontzien wordt. Ze slikken het niet meer dat ze op onrechtvaardige wijze gepluimd worden, dat ze gedirigeerd worden door politici die de multinationals dienen. Ik ben benieuwd wat er bij de begrotingscontrole in maart aanstaande aan bijkomende besparingen, of zeg maar lasten, uit de bus gaat komen. Aan de loonkloof zal het niet kunnen liggen.
Een ander belangrijk lichtpunt voor mij was het klimaatakkoord, afgesloten op de wereldtop in Parijs. Vooral het besef dat we, als we voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare aarde willen achterlaten, dringend de handen uit de mouwen moeten steken om de luchtvervuiling tegen te gaan, om de opwarming te stoppen en de derdewereldlanden moeten helpen om het dumpen van onze rommel te stoppen.

Beste mensen,

Jullie hebben allen de eindejaarsevaluaties gelezen in de media. Wie ben ik om daar nog iets aan toe te voegen?
Ik zou bij wijze van slot van mijn toespraak nog twee dingen willen zeggen bij het begin van dit nieuwe jaar.

Ten eerste wil ik ieder van jullie danken voor de inzet in het voorbije jaar. Ieder heeft vanop zijn plek in goede trouw bijgedragen aan een betere samenleving. Of het nu is door het verhaal van de ervaringsreis in Indonesië, door het nadenken over de 30-urige werkweek, door het meewerken aan het feest van de Ambassadeurs van Perspectief en het IC, door het meewerken aan de Rerum Novarumviering in Houthalen, door de uitbetaling van de werkloosheid correct te laten verlopen of de zovele ontslagen werknemers deskundig te begeleiden, door gezonder leven te promoten en betaalbare gezondheidszorg te garanderen, door de opvang van vluchtelingen in Neerpelt of elders op een waardige manier te laten verlopen, door met vrijwilligers in Lommel en St.-Truiden onze vroegere vergaderlokalen toegankelijk te houden voor bewegingsmensen en voor onze partners.
Kortom: onderschat jezelf niet in wat je voor onze medemensen hebt betekend.

Een bijzonder dankwoord wil ik richten aan onze mandatarissen op lokaal niveau op wie de druk om lokaal regie te voeren in vele domeinen alsmaar toeneemt; aan onze député Frank Smeets die weliswaar belangrijke persoonsgebonden materies zag verdwijnen in onze provincie, maar toch waar mogelijk de kracht van onze Limburgse samenleving overeind wist te houden.
Dank ook aan onze machtigste man van Limburg, onze minister Jo Vandeurzen, die -zo heb ik vaak begrepen- in bijzonder moeilijke omstandigheden, midden tussen twee moeilijke meerderheidspartijen, op een doordachte en strategische wijze de belangen van de Limburgers wist te verdedigen. We denken wel eens: CD&V had beter niet deelgenomen in de federale en Vlaamse regering, maar wat zou het geworden zijn zonder CD&V? Mannen, vrouwen, hou vol in 2016: we hebben leiders nodig!

We hebben leiders nodig om in 2016 knopen door te hakken voor de uitdagingen die voor ons liggen: ik noem maar deze:

 • Dat er eindelijk een beslissing genomen wordt over de ontsluiting van Limburg door de aanleg van de noord-zuidverbinding, door de uitvoering van het Spartacusplan, door goede en stipte treinverbindingen. Zo niet staan we morgen overal in Limburg in de file.
 • Dat er duidelijk gecommuniceerd wordt over de uitvoering van het SALK-plan. We zitten op koers, heb ik mij laten vertellen. Toch zal er nog heel wat dienen te gebeuren om de Fordterreinen gevuld te krijgen, om de vele werkloze jongeren aan een fatsoenlijke baan te helpen.
 • Dat er oordeelkundig en met daadkracht op Limburgse schaal een gecoördineerde aanpak komt om te zorgen dat de erkende vluchtelingen binnenkort een waardige huisvesting krijgen.
 • Dat er zorg gedragen wordt voor mensen met een beperking, voor kansarmen, voor onze ouder wordende Limburgers. Dat ze in hun rugzak voldoende centen kunnen vinden om de noodzakelijke zorg te blijven inkopen. Een rugzak mag geen alibi zijn om op de kwaliteit van die zorg te besparen.

Ten tweede en tenslotte,
Beste mensen,

Ik sta hier als voorzitter van beweging.net -intussen voor de 12de keer denk ik- om een nieuwjaarspeech te houden. Vaak zeg ik dat beweging.net een abstract gegeven is, geen ACW meer zoals we dat de voorbije jaren kenden. beweging.net is een platform, een tafel van partners die samen de Beweging uitmaken. Een voorzitter kan dan ook maar zeggen wat die partners op die tafel leggen.
Ik wil u graag de wensen van onze partners overmaken. U kon ze lezen in Visie, maar ik ben zo vrij, voor wie nog niet de kans had tot lezen, ze u mee te delen:

ACV-Limburg wenst je een goed klimaat met niet teveel opwarming, maar wel met een warme, solidaire samenleving. Zelf wens ik ACV veel succes met de sociale verkiezingen in mei aanstaande. Mogen de Limburgse werkvloeren echt groen kleuren!

CM-Limburg wenst iedereen een betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg toe in een hartelijke, veilige en warme samenleving met veel solidariteit en zorg voor wie het moeilijk heeft. Zelf wens ik CM-Limburg veel creativiteit in de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

Familiehulp wenst iedereen een gezond 2016. We kunnen op hen blijven rekenen voor goede zorgverlening door gepassioneerde medewerkers. Met An Demeulemeester als opvolgster van Agnes Bode zal Familiehulp verzekerd zijn voor een sterke toekomst.

Femma-Limburg wenst je een Nieuw Jaar met ‘Meer tijd en geluk’. Meer tijd voor jezelf en voor de andere, en geluk dat je kan delen om de samenleving warm en hartelijk te maken. Ik kijk uit naar hun evaluatie van de 30-urenweek in eigen kring.

Internationaal Comité Limburg wenst dat we samen met iedereen bouwen aan een sterke diverse samenleving in 2016. Ik hoop dat Sven Gatz zich ontpopt van bierdeskundige tot samenlevingsdeskundige.

KAJ-Limburg wenst dat jongeren evenwaardig kunnen participeren op school en een jaar waarin jongeren kunnen genieten van waardig vast werk. Een stevig gesprek met het Ondernemersplatform hebben jullie nog te goed!

kwb-Limburg wenst ALLE Limburgers een gezond en warm 2016 met veel ‘Bruisende Buurten’ en alle verantwoordelijken veel voldoening in de organisatie van hun verenigingsleven. Veel succes kwb’ers met jullie aanstaande GSM-actie. Verzamelen is de boodschap!

OKRA-Limburg wenst iedereen een gelukkig nieuw jaar, badend in liefde, vertrouwen en geloof. Laat ons verbinden met alles en iedereen, zonder angsten. Alleen aan de buitenkant zijn we gescheiden, in het middelpunt zijn we allen één. Ik wens Okra het behalen van hun 11.000 nieuwe leden.

Pasar-Limburg wenst iedereen tijd, tijd voor vrije tijd, tijd om te doen wat je graag doet, waar je gelukkig van wordt en tijd om plezier te maken met familie en vrienden. ’t Schijnt dat je tijd kan maken. Succes Pasar, met de herbronning naar vrije tijd. Vrije tijd is meer dan vakantie!

Wereldsolidariteit wenst alle wereldburgers een fantastisch 2016, vol verbondenheid, wijsheid, solidariteit, rechtvaardigheid, positiviteit en warmte!

Ziekenzorg-Limburg nodigt u uit om in uw buurt aandacht te hebben voor mensen die weinig contact hebben en heel speciaal wil men alle vrijwilligers fijne dagen toewensen: het is nauwelijks in woorden uit te drukken hoe waardevol jullie inzet is. We kijken uit naar de nieuwe naam en logo in 2016!

Tenslotte, beste mensen, beweging.net Limburg wenst dat het licht en de warmte van kerstmis eenieder mag omarmen gedurende het hele nieuwe jaar, kortbij en veraf, rijk of arm, klein of groot! Laten we mekaar dragen op weg naar een hoopvolle rechtvaardige toekomst!
Ik wens jullie daarvoor: een goede gezondheid, fijne collega’s, veel werkijver en heel veel geluk.

Rik Bloemen
Voorzitter beweging.net Limburg

(Bekijk ook nog eens onze nieuwjaarspublicatie ...)


Het fotoalbum van de receptie, Hasselt, 4 januari 2016

Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 • Nieuwjaarsreceptie Limburg 2016
 •   Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
  Belfius Bank VDK bank Logo DVV

  Wij gebruiken cookies

  Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.