fbpx
kies regio:

Wederkerigheid - zomeruniversiteit 2015

Met mij, via hen. Voor ons, naar jou?

24-25-26 augustus 2015 - beweging.net Limburg, Hasselt

Wederkerigheid lijkt een ouderwets woord, maar als je naar de maatschappelijke praktijk van vandaag kijkt, dan is het begrip enorm actueel. Als het gaat over de activering van leefloners, de (vermaatschappelijking van de) zorg, het basisinkomen, herverdelingsmechanismen, vrijwilligerswerk of integratie: telkens opnieuw is ‘wederkerigheid’ een belangrijk element in de discussie.
Want deze term wordt fundamenteel anders geïnterpreteerd, nagestreefd, gerealiseerd afhankelijk van hoe je naar de samenleving en het samenleven kijkt. De ene denkt aan ‘voor wat hoort wat’, de andere aan reciprociteit of solidariteit, of aan maatschappelijk relevant mogen en willen zijn.

En hoe denken wij er zelf over? Voer voor een Zomeruniversiteit anno 2015, zo dachten wij.

20150828 zomeruniversiteit handen


Dag 1 (24.08): Wederkerigheid in tijden van superdiversiteit

Wat betekent wederkerigheid in een samenleving in superdiversiteit? De roep om wederkerigheid klinkt steeds luider: voor wat hoort wat, ze moeten zich maar aanpassen, iedereen moet bijdragen. Maar wat is wederkerigheid? Gaat het over geven en nemen, rechten en plichten, uitwisseling of regelgeving, monoloog of dialoog, diversiteit of assimilatie?
We verkennen de overgang naar een superdiverse samenleving en diverse invullingen van wederkerigheid. Omdat wederkerigheid het wij-zij-denken niet mag versterken, maar juist tot een nieuw wij moet leiden.

Inspraak

Dirk Geldof, docent Faculteit Ontwerpwetenschappen UA, lector Sociaal Werk Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen en lector/onderzoeker Hoger Instituut Gezinswetenschappen Odisee. Auteur van ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’.

Wederwoord

Johan Boucneau, beleidsmedewerker onderwijs stad Genk.
Ilse Jaspers, directie Jongerenwerking Pieter Simenon, coördinator BAAL Limburg (Bureau Alternatieve Afhandeling).

Verslag van dag 1:

 

Download het verslag van dag 1:

  pdf20150824_zomeruniversiteit_superdiversiteit.pdf603.28 KB

Dag 2 (25.08): Wederkerigheid, de ‘vergeten’ weg naar Welzijn

Als het over welzijn en geluk gaat, dan speelt wederkerigheid een absolute hoofdrol. Daar laat ze zich niet zurig afwegen als op een weegschaal. Zonder gulle wederzijdsheid en wederkerigheid was het mensenleven overigens al lang gestokt. Welvaart spoort (veel te veel) op macht en eigenbelang, maar goede zorg en welzijn, tevredenheid en verzoeting kunnen alleen maar gedijen op een bedje van mededogen en gratuite generositeit.
Daarom ook dat de therapeutische kracht van de Kleine Goedheid (het vrijwilligerswerk) zo hoog is. Daarom dat een welbegrepen ‘vermaatschappelijking’ zo belangrijk is om van deze maatschappij opnieuw een samenleving te maken.

Inspraak

Eddy Van Tilt (1952) studeerde psychologie en criminologie aan de KU Leuven. Hij heeft 35 jaar begeleidingswerk achter de rug en was 15 jaar eindredacteur van het kritische welzijnstijdschrift Oikonde Nieuws. Hij publiceerde recent 'De schaduw van de verlichting. De westerse worsteling met welzijn'.

De publicaties waarnaar Eddy Van Tilt verwees:

 

pdfDownload deze publicatie ...4.46 MB

 

pdfDownload deze publicatie ...5.11 MB

Wie Eddy Van Tilt wil mailen kan dat op dit adres ...

Wederwoord

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Johan Tourné, nationaal secretaris Ziekenzorg-CM

Verslag van dag 2:

 

Download het verslag van dag 2:

  pdf20150825_zomeruniversiteit_welzijn.pdf618.32 KB

Dag 3 (26.08): (Her)verdeling, (Weder)tewerkstelling, Groei(kansen)

Wederkerigheid is niet wollig. Integendeel: de invulling van dit begrip verdeelt ‘harde’ beleidssectoren zoals economie en tewerkstelling. Zeker als er gediscussieerd wordt over herverdeling, basisinkomen, de pensioenen, de ‘nieuwe’, ‘sociale’ en deel-economie.

Inspraak

Thomas Decreus is verbonden aan het Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie van de KULeuven. Deze jonge politieke filosoof is één van de zegsmannen van de linkse protestbewegingen na de financiële crisis en laat van zich horen in kringen van Hart boven Hard.

Wederwoord

Stijn Gryp, ACV-Studiedienst
Jan Raymaekers, jeugdwerker, coördinator van Dagcentrum De Wroeter en verbonden aan het tijdschrift Oikonde Nieuws. Oikonde biedt woonbegeleiding aan personen met een handicap en doet dit samen met vele vrijwilligers en gezinnen.

Verslag van dag 3:

 

Download het verslag van dag 3:

pdf20150826_zomeruniversiteit_socioeconomisch.pdf652.9 KB

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.