fbpx
kies regio:

Zorgen voor mensen die zorg nodig hebben

Een visie die in Limburg realiteit is en waarvoor de provincie geroemd wordt. Al jaren wordt hier ingezet op ondersteuning van kwetsbare mensen: kinderen, personen met een handicap, zieken, ouderen. In een gesprek met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Hasselts OCMW-voorzitter Nadja Vananroye pikken we er 2 thema's uit: de kinderopvang en de ouderenzorg.

20140430 zorgen

Kinderopvang

In elke gemeente wordt in het Huis van het Kind alle vormen van gezinsondersteuning samengebracht. Weg dus met de versnippering door allerlei initiatieven die al dan niet naast mekaar werken.
"Maar we hebben de voorbije jaren vooral ingezet op het creëren van meer kinderopvang, ook in Limburg. Weet u dat op 4 jaar tijd het aantal plaatsen in de provincie gestegen is met 1459 eenheden (op een totaal van 9230)? En in de buitenschoolse kinderopvang bedraagt de stijging 981 plaatsen (op een totaal van 7013)", aldus minister Vandeurzen. En dan spreken we nog niet over de gefaseerde uitrol van 210 extra opvangplaatsen, waarvoor de Vlaamse regering onlangs binnen de uitvoering van het SALK het licht op groen heeft gezet.
"Wij in Hasselt vinden kinderopvang eveneens belangrijk. Maar onze financiële middelen zijn beperkt. Daarom stimuleren wij nieuwe initiatieven voor kinderopvang ook op ander manieren. Zo maken wij het initiatiefnemers makkelijk door mogelijke locaties te voorzien, grond aan te bieden, een aanmoedigingspremie voor starters toe te kennen. En tot slot zien wij er ook op toe dat in de ontwikkeling van nieuwe woongebieden rekening gehouden wordt met de mogelijkheid tot uitbouw van kinderopvang", vult OCMW-voorzitter Vananroye aan.

Vergrijzing

Wij worden met zijn allen ouder, gelukkig maar. En in Limburg blijven oudere mensen zo lang als mogelijk wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Ook dat is positief. Maar daarnaast heeft de overheid oog voor situaties, waarin het zelfstandig wonen moeilijk wordt. Op dat moment staat er een aanbod klaar, waar de mensen terechtkunnen.
Minister Vandeurzen: "Cijfers zijn koel, maar geven wel duidelijk aan hoe wij de situatie aanpakken. Te meer omdat wij in Limburg door de specifieke leeftijdsopbouw, de gevolgen van de vergrijzingsgolf sterker voelen dan de rest van Vlaanderen. En toch hebben wij hier op enkele jaren tijd liefst 1985 bijkomende plaatsen gecreëerd: 1817 in woonzorgcentra (de vroegere rustoorden) en 168 in centra voor kortverblijf."
Daarnaast worden overal in Vlaanderen dagverzorgingscentra opgericht met als doel: in iedere Vlaamse gemeente minstens één dergelijk centrum. Daar worden ouderen overdag opgevangen en krijgen ze er verzorging. Op die manier worden mensen, die normaal thuis daarvoor zorgen (familie, mantelzorgers, thuisverplegers) een beetje ontlast. "Twee jaar geleden hadden 120 Vlaamse gemeenten minstens één dagverzorgingscentrum, begin dit jaar waren er dat al 145 en als alle plannen waarvoor de vergunning al op tafel ligt, ook effectief worden uitgevoerd, loopt de teller op tot 267 gemeenten of 87% van het totaal", besluit de minister.

Combinatie

In Hasselt gaat men voor een vrij originele aanpak. "Wij willen een warme stad zijn, waarin jong én oud kunnen wonen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarom geloven wij sterk in de formule van geïntegreerd (zorg-)wonen. Een centrale plaats dus waar woningen op maat van jongeren én senioren gebouwd worden, een woonzorgcentrum, lokale kinderopvang, een ontmoetingsruimte voor verenigingen en andere organisaties, een dienstencentrum... Kortom: een plaats waar over de generaties heen zorg wordt gedragen voor elkaar", zegt een fiere OCMW-voorzitter Vananroye.
En zij illustreert haar aanpak met een concreet voorbeeld. "Op 2 plaatsen in Hasselt (het Stadspark en de Banneuxwijk) bouwen wij een nieuwe zorgcampus uit waarin allerlei functies door mekaar worden verweven. Ouderen worden opgevangen, maar buurtbewoners en schoolkinderen kunnen mee genieten van de diensten die in het woonzorgcentrum worden aangeboden. Op die manier ontstaat er een win-winsituatie: de ouderen kunnen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, met de nodige zorgfaciliteiten; de wijk, de verenigingen en de scholen vinden er een ontmoetingsplek en zijn vaak een aangenaam aanspreekpunt voor de ouderen", besluit de OCMW-voorzitter.

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.