kies regio:

Hervorming schenk- en erfbelasting Vlaanderen: Yes, but no, but yes…

Benjamin Franklin wist het al, niets is zeker in het leven behalve de dood en belastingen. Laat erfbelasting nu juist het onderwerp zijn dat beiden verenigt.

De Vlaamse schatkist werd in 2017 1,4 miljard euro rijker door de erfbelastingen. Voor het hele land stond de teller in 2016 op 2,4 miljard. Tellen we daarbij ook de schenkbelastingen, dan komen de belastinginkomsten op 2,9 miljard. Dat is goed voor 1,6 procent van de totale belastinginkomsten.

Vanaf 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de dienst van de erfenisrechten en bepaalde registratierechten overgenomen van de FOD Financiën. VLABEL is sindsdien bevoegd voor het vaststellen, het controleren en het innen van de hieronder genoemde erf- en registratierechten. De FOD Financiën blijft echter bevoegd voor de registratie van akten. De federale overheid is eveneens bevoegd voor het erfrecht.


Rosseel Ive

Ive Rosseel
ACV studiedienst

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV