kies regio:

Dare to be different. Diversiteit in het hoger onderwijs

Diversiteit vormt al geruime tijd een aandachtspunt in onze hedendaagse samenleving en wordt gedefinieerd als een breed spectrum aan diversiteitskenmerken zoals gender, meertaligheid, afstandsonderwijs volgen, psychische kwetsbaarheid of het hebben van een functiebeperking, waardoor differentiëren naar leerstijlen en leernoden noodzakelijk wordt binnen hoger onderwijs. (Advies over de realisatie van inclusief hoger onderwijs, VLOR, 2006; Gradel & Edson, 2009).

De studentenpopulatie in het (Vlaamse) hoger onderwijs is idealiter een weerspiegeling van de maatschappij. Maar dat is het (nog) niet. Bepaalde kansengroepen lijken maar moeilijk door te stromen tot het hoger onderwijs. Als we willen streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen, kunnen we de maatschappelijke realiteit niet langer ontkennen. Daarom zullen we nog meer moeten inzetten op diversiteit. Denken, durven én doen. Door verschillen te omarmen, maken we van deze studentendiversiteit een zeer krachtige tool om leerpotentieel te benutten.


Emmers Elke

Elke Emmers

Diversiteitscoördinator van Odisee hogeschool

Esther Plessers
Leerkracht secundair onderwijs in hartje Brussel

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV