fbpx
kies regio:

Senioren samen op ‘kot’ in kleinschalig groepswonen

In Borgerhout opende het platform ‘Ouderenzorg Antwerpen’ van beweging.net Antwerpen in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning een sociale woning waarin vijf alleenstaande senioren een appartement kunnen huren. Ze delen een extra leefruimte en keuken voor gemeenschappelijk gebruik.

Kerst in borgerhout

 

Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen vormen een belangrijke uitdaging voor onze ‘vergrijzende’ samenleving. Dit proefproject is een alternatieve woonzorgvorm dat een antwoord wil bieden op de huidige vergrijzings- vereenzamings- en huisvestingsproblematiek. De unieke samenwerking tussen de woon-, zorg- en welzijnspartners staat centraal. Het eerste huis opende de deuren in mei 2014.


Alternatieve woonvorm

In dit huis in de rij kunnen vijf maatschappelijk kwetsbare ouderen samenwonen: alleenstaande ouderen (65+) met een geringe financiële draagkracht, een beperkt sociaal netwerk en een beginnende zorgbehoefte. Zij hebben elk een eigen klein appartement en delen daarnaast een keuken en centrale ruimte. In deze woonvorm kunnen vijf ouderen zelfstandig samenleven in een veilige en aangepaste leefomgeving die de eigen huiselijke sfeer zo dicht mogelijk benaderd. Bewoners moeten openstaan voor het samenleven met elkaar en de verschillende achtergronden. Deze levensbestendige woning is geïntegreerd in de buurt waaruit de bewoners afkomstig zijn.


kerst in borgerhout 2Eerste bewoners

Clara, Monique, Bob, Driss en Georges zijn de eerste bewoners die hun intrek in dit project nemen. Allemaal zijn ze zeer tevreden met hun nieuwe woonplek.

Clara: ‘In mijn vorig appartement woonde ik in slechte omstandigheden met allemaal dronkaards als buren. Ik voelde mij voortdurend angstig. Nu ik hier woon fleur ik helemaal op en kan ik terug met een rustig gevoel gaan slapen.’ 


Bob ziet in dit kleinschalig project enkel voordelen: ‘In die grote woonblokken leef je anoniem naast elkaar. Hier nemen we tijd voor elkaar en groeien er spontaan banden tussen de bewoners. Elk heeft zijn eigen woonplek en daarnaast kunnen we dingen samen doen in de gemeenschappelijke woonruimte en keuken.’ Ook Georges bevalt het samenleven uitstekend. ‘Onze huishuur is aangepast naar ons inkomen. De mogelijkheid is er om dingen samen te doen, maar iedereen is daar vrij in.’


Monique kon niet geloven dat dit op haar oude dag nog mogelijk was. ‘Samenwonen valt geweldig mee. Iedereen doet zijn best om het samenleven gezellig te maken. Ik voelde mij vanaf het begin direct thuis. Voor het eerst in 20 jaar heb ik nog eens een kerstboom kunnen versieren. De kerstperiode is hier alvast sfeervol ingezet.’

 

Ondersteuning door vrijwilliger

Het samenwonen wordt ondersteund door een vrijwillige begeleidster van beweging.net Antwerpen.

Julia Van Gils: 'Ik ben het aanspreekpunt voor zowel bewoners en mantelzorgers als vrijwillige en professionele hulpverleners die over de vloer komen. De bewoners worden rechtstreeks betrokken bij de inrichting van de eigen leef- en zorgomgeving.

De karweidienst van Familiehulp schilderde de gemeenschappelijke ruimte en voerde op een geweldige wijze allerlei kleine karweien uit. De bundeling van krachten maakt het mogelijk de bewoners een samenhangend geheel van diensten aan te bieden waarvan men naargelang de individuele behoefte gebruik kan maken.’


Sterk platform

Annemie Verhoeven, verbondssecretaris beweging.net Antwerpen:

‘Dit project kunnen we enkel verwezenlijken door de krachtenbundeling van het middenveld. Deze partners vonden elkaar vanuit de visie dat ouderen met een zorgvraag snel een gepast antwoord moeten krijgen. Het platform kiest voor een geïntegreerd, solidair en betaalbaar zorgmodel. Alle partners brengen hun specifieke kennis en ervaring in. De inzet van vrijwilligster Julia is onmisbaar om dit project te laten draaien.

Door de ervaringen met het opzetten van dergelijke woonvorm te bundelen en weer te geven in een draaiboek, willen we anderen inspireren, ondersteunen en de mogelijkheid bieden om dit concept te vermenigvuldigen.’

 

Vragen? Stuur een mailtje naar

 

Ouderenzorg Antwerpen is een samenwerkingsverband opgericht vanuit beweging.net Antwerpen met als partners CM Antwerpen, OKRA Antwerpen vzw, Familiehulp vzw, Wit-Gele Kruis vzw, Gezinszorg Villers vzw, Zorgnet Vlaanderen vzw, thuiszorg vleminckveld vzw, Landelijke Thuiszorg vzw en Thuiszorgcentrum Antwerpen vzw. In dit project wordt uitstekend samengewerkt met cv De Ideale Woning.

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.