fbpx
kies regio:

'Een logische stap om óók met Vooruit en Groen samen te werken'

‘De makkelijkste optie zou zijn om op ons eiland te blijven zitten, onze standpunten naar de overkant te roepen en af te wachten of iemand luistert. We kozen voor de moeilijkste weg.’ Over welke moeilijke weg beweging.net-voorzitter Peter Wouters het heeft? Vorige week kwam de netwerkorganisatie naar buiten met een vernieuwde politieke strategie. Kort samengevat: de samenwerking met CD&V wordt intens versterkt en de hand wordt uitgereikt naar partijen Vooruit en Groen.

Gilbert Lies Peter

Vanuit een grondige analyse van onze werking, een traject dat meer dan twee jaar in beslag nam, kwam een duidelijke opdracht naar boven’, duidt Peter Wouters. ‘Onze basis, de vele vrijwilligers en onze partnerorganisaties, verwachten van ons een actieve inmenging in het politieke debat.’ Maar naast die opdracht trok beweging.net ook nog andere lessen uit het vernieuwingstraject. ‘Het politieke landschap is grondig veranderd’, zegt politiek directeur Gilbert Pex. ‘Meerdere partijen nemen deel aan het beleid en zoeken voortdurend naar compromissen tussen de verschillende partijlijnen. Dat is geen eenvoudige opdracht. Tegelijk merk je dat die verschillende politieke families het over bepaalde basisprincipes vaak wel eens zijn. Dat er een gemeenschappelijke grond is om op verder te bouwen.’

Kennis delen, doorwegen in besluitvorming

‘Daar willen wij nu als sociale organisatie ook op inspelen’, gaat Gilbert Pex verder. ‘Eerder dan langs de zijlijn onze standpunten te verkondigen, halen we de band met het politieke werkveld strakker aan. En willen we onze rol als verbindende partner volop uitspelen. We hebben veel kennis in huis, we weten veel over de actuele thema’s en uitdagingen. We willen die kennis delen, mensen informeren en bondgenoten verzamelen om zwaarder door te wegen in de besluitvorming.’ Voor de samenwerking met CD&V betekent dit dat er nog meer op inhoudelijke ondersteuning en lokale omkadering zal worden ingezet. ‘Onze verbonden mandatarissen kunnen rekenen op onze studiedienst. Er worden grondige dossiers uitgewerkt, we lanceren vormingstrajecten met beweging.academie en we zetten in op webinars om op een eenvoudige en toegankelijke manier veel mensen te bereiken. Ook op het lokale niveau willen we de mensen met een politiek engagement goed omringen door een netwerk rond hen uit te bouwen. Een netwerk van personen en organisaties die hen kunnen aanvullen omdat ze met dezelfde thema’s bezig zijn, bijvoorbeeld.’

Pensioenen, sociaal wonen, klimaat en energie: gezamenlijke aanpak nodig

Bij de aankondiging van de nieuwe politieke strategie vielen natuurlijk de namen van partijen Vooruit en Groen ook op. ‘Dat is een logisch gevolg van onze koerswijziging’, vindt Peter Wouters. ‘De thema’s waarop we willen wegen – pensioenen, fiscaliteit, sociaal wonen, klimaatgedrag, betaalbare energie – vragen een gezamenlijke aanpak. Het dossier rond de internationale aanpak rond de coronavaccins en het loslaten van patenten toont aan dat het loont om over partijgrenzen en organisaties heen samen te werken. Ik denk dat we daar onze ervaring als netwerkorganisatie echt goed zullen kunnen gebruiken. We zijn het gewend om te luisteren naar verschillende stemmen en om die diverse accenten met elkaar te verbinden. Dat maakt van ons een interessante partner.’ ‘Het samenwerken met verschillende partijen zal ons zeker ook voor uitdagingen stellen. Moeilijke gesprekken, hier en daar inbinden op onze standpunten. Maar als die moeilijke momenten uitmonden in resultaten, dan hebben we onze opdracht waargemaakt’, vindt Gilbert Pex. ‘Bovendien voelen we ons enorm gesteund door onze partners. We nemen dus vol overtuiging onze opdracht op het politieke terrein op’, besluiten beide heren.

Wat zeggen de partijvoorzitters?

Joachim Coens (CD&V):

‘Als de samenleving verandert, dan kunnen de spelers die deze samenleving mee vorm geven niet achterblijven. Dat geldt zowel voor politieke partijen als voor het middenveld. Het is verstandig om met een open blik je doel te willen bereiken: sociale thema’s op de agenda zetten en partners vinden om die mee te verwezenlijken. Verbinding brengt ons verder dan conflict. Verbinding is het handelsmerk van de christendemocraten.’

Conner Rousseau (Vooruit):

‘Onze traditionele partners zullen steeds een belangrijke positie behouden, tegelijk kijken we uit naar de samenwerking met andere middenveldorganisaties zoals beweging.net die zoals zoveel organisaties en Vlamingen de wil hebben om de stilstand te doorbreken en zaken opnieuw in beweging te brengen zodat iedereen die zijn best doet erop vooruitgaat.’

Meyrem Almaci (Groen):

‘Een sterk middenveld is van onschatbare waarde voor de samenleving. We zijn verheugd met deze nauwere samenwerking. Daardoor kunnen we stappen vooruit zetten naar een duurzamere en warme maatschappij waar de zorg voor levenskwaliteit en waardigheid van mensen hand in hand kan gaan met de zorg voor de planeet.’

 

TEKST - Amélie Janssens
FOTO - Frederik Beyens

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.