fbpx
kies regio:

Opvallend: grote rol, erkenning en appreciatie voor vrijwilligers en hun organisaties

persbeweging

Het Vlaams regeerakkoord voorziet een grote rol voor vrijwilligers, hun organisaties en sociaal overleg.

Beweging.net is erg tevreden met de erkenning en appreciatie voor vrijwilligers, sociaal overleg en organisaties tussen de staat en de markt. Voor het eerst wordt de grote meerwaarde van vrijwilligers en hun organisaties zo expliciet opgenomen in een regeerakkoord.

Patrick Develtere, beweging.net: 'Vrijwilligerswerk, vrijwilligers en hun organisaties maken een onmisbaar deel uit van ons economisch, cultureel en sociaal weefsel. De nieuwe Vlaamse Regering erkent en apprecieert dat niet alleen, maar ze versterkt ook hun rol en vermindert de administratieve rompslomp voor vrijwilligers en verenigingen.'  Bij beweging.net en de partnerorganisaties zijn ruim 250 000 vrijwilligers actief, die hun stem en die van de leden van hun organisaties vertolken op talrijke overlegplatformen.

Hieronder vindt u ter illustratie enkele passages uit de integrale tekst van het regeerakkoord.

 

Citaten uit de integrale tekst van het regeerakkoord ter illustratie

We zetten meer in op het vrijwilligersvervoer van de mindermobielencentrales en starten een overleg met de federale overheid om de knelpunten voor de vrijwilligers m.b.t. de cumul van vrijwilligers- en onkostenvergoedingen op te lossen. (pagina 50)

Vlaanderen zal een dorpenbeleid voeren door te zorgen voor aangepaste dienstverlening en het vrij initiatief en het vrijwilligerswerk te ondersteunen. De plan- en regeloverlast voor verenigingen wordt weggewerkt. (pagina 74)

We valoriseren en ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers, als de hoeksteen van de samenleving. Zij zijn het levende bewijs van solidariteit en vormen een belangeloze, maar uiterst belangrijke bijdrage aan de samenleving. (pagina 104)


De Vlaamse Regering erkent en waardeert de onschatbare waarde van het sociaal overleg, het middenveld en hun vele vrijwilligers voor de Vlaamse samenleving. Gelet op het belang  van de overgedragen bevoegdheden en de omvang van de sociale uitdagingen vindt de Vlaamse Regering een systematisch overleg en  het verzekeren van een goed maatschappelijk draagvlak voor de aanpak  belangrijk. (pagina 106)

Het belang van sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en Brussel kan niet onderschat worden. Verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen brengen mensen bij elkaar en werken op een actieve en creatieve manier aan gemeenschapsvorming en zelfontplooiing. Vrijwilligers hebben een cruciale plaats. (pagina 133)

De bescherming van vrijwilligers is nu te fragmentarisch geregeld, met diverse ongelijkheden tot gevolg. De toenemende bureaucratisering zet een rem op het vrijwilligerswerk. We ontwikkelen daarom een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid.  De versnippering van expertise en informatiekanalen pakken we aan. (pagina 134)

De sportclub blijft de natuurlijke biotoop voor een kwalitatief sportaanbod en duurzame sportbeleving in functie van een levenslang sporten. Vrijwilligers spelen een cruciale rol en zij moeten dan ook de nodige ondersteuning krijgen. De Vlaamse Regering zal via verschillende kanalen investeren in de sportclubs. Zo garandeert het decreet ‘Lokaal Sportbeleid’ een directe subsidiëring van sportclubs via de lokale besturen. Ook het toekomstige decreet op de sportfederaties moet de mogelijkheid bieden aan sportfederaties om hun clubs rechtstreeks te ondersteunen. Beide decreten moeten aangewend en afgestemd worden om in een sfeer van vertrouwen sterke partnerships te vormen met enerzijds de lokale besturen en anderzijds de sportfederaties. De Vlaamse overheid stelt zich steeds klantvriendelijk op, zowel naar gemeenten, clubs, als de individuele sporter. (pagina 141)

We bekijken welke initiatieven nodig zijn om Herita te doen uitgroeien tot dé onroerenderfgoedorganisatie in Vlaanderen die door ontsluiting van onroerend erfgoed bijdraagt tot een breed maatschappelijk draagvlak alsook het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector stimuleert en ondersteunt. We moedigen Herita aan om nauw samen te werken met de verschillende organisaties die in binnen- en buitenland actief bezig zijn met verschillende vormen van erfgoed, waaronder FARO. (pagina 145)

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.