fbpx
kies regio:

Beweging.net voorzichtig positief over begrotingsakkoord federale regering

 tegel website copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Beweging.net is voorzichtig positief over dit laatste begrotingsakkoord van deze federale regering. Positief omdat er uitdrukkelijk voor is gekozen de lasten op de sterkste schouders te leggen en ruimte te creëren voor nieuw beleid. Voorzichtig omdat een aantal evoluties, zoals de verdere uitbreiding van de flexi-jobs, de enorme investeringen in nog meer camera’s, een nieuw statuut voor de samenlevingsdienst, met argwaan worden bekeken.

Beweging.net vindt het goed dat besparingen om het begrotingstekort te verkleinen, worden gecombineerd met nieuwe investeringen. Vooral de bijkomende investeringen in de opvang van asielzoekers zijn nodig, om te vermijden dat mensen op straat of in tentjes moeten slapen deze winter.

Positief zijn ook de bankentaks en de versterking van de kaaimantaks, omdat het de grootste lasten op de sterkste schouders legt.

Positief is de structurele vermindering is van de subsidies voor professionele diesel. Dat is een ingreep die belangrijk is om de energietransitie te maken.

Bij de forse uitbreiding van de flexi-jobs stellen we ons wel ernstige vragen. Het zal naast een aantal gewenste effecten, bv. piekmomenten in een onderneming opvangen, ook tot heel wat ongewenste effecten leiden. Zo zal de ongelijke verloning,- niet in het brutoloon, maar des te meer in het nettoloon-, tot heel wat ongenoegen op de werkvloer leiden. Het is en blijft onbegrijpelijk waarom de inkomsten uit flexi-jobs volledig belastingvrij zijn voor de werknemers. De plafonnering tot 12.000 euro per jaar is in dat kader een goede stap. Verder maken we ons zorgen over de uitholling van de arbeidsvoorwaarden in bedrijven enerzijds en over de kwaliteitsnormen die in tal van sectoren gelden anderzijds. Zowel in de kinderopvang als in onderwijs zijn mensen aan de slag die hiervoor de nodige beroepskwalificaties hebben. De lat mag niet lager gelegd worden voor de flexijobbers. We rekenen erop dat de regering de impact van het systeem van flexi-jobs in de toekomst goed zal monitoren.

Een grote verrassing is de oprichting van de samenlevingsdienst. Jongeren kunnen tot 550 euro per maand bijverdienen door zich in te zetten voor hulpverlening, de culturele sector of de milieusector. Na de verhoging van het aantal uren studentenarbeid, het verenigingswerk, de platformjobs en de flexi-jobs wordt er alweer een nieuw tussenstatuut gecreëerd waarin afwijkende sociale en fiscale regelingen gelden.

We vinden het ook jammer dat het getrapt sociaal energietarief, dat ook een meer uitgebreide doelgroep moet beschermen tegen al te hoge energiekosten, er niet komt. Het was nochtans beloofd. Met de winter voor de deur is dat een streep door de rekening van veel gezinnen. We hopen dat de minister van Energie nog deze legislatuur met een oplossing komt.

Tot slot stellen we ons vragen bij de verdere uitbreiding van camera’s in het straatbeeld. We begrijpen dat ze kunnen bijdragen tot een versnelde aanpak van problemen of criminaliteit. Tegelijkertijd stellen we ons vragen bij de massa data die op die manier over burgers verzameld wordt. We verwachten van de regering grote transparantie en strikte regelgeving op dat vlak om misbruik van data en ongewenste en/sluipende uitbreiding van de functies waarvoor de camera’s en de data kunnen gebruikt worden, te vermijden.

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.