fbpx
kies regio:

Vlaams verkiezingsdebat - beeldverslag

Beweging.net legde een aantal concrete voorstellen uit hun memorandum voor aan vijf partijen en vroegen naar hun reactie. Een verslag in quotes en tekentaal.

jo debalg1

jo zorg1

OVERHEIDSREGULERING NODIG ALS ANTWOORD OP DE COMMERCIALISERING VAN DE ZORG

We stellen vast dat er binnen welzijn en gezondheid steeds meer commerciële actoren hun intrede doen. Wat daarin het meest verontrustend is, is dat door de commerciële logica van deze actoren (= winst uitkeren) ofwel de betaalbaarheid voor de gebruikers (vaak duurder) ofwel de kwaliteit van de zorg (bv. minder personeel aan het bed) onder druk wordt gezet. Commerciële zorgactoren willen immers winst maken (liefst veel winst voor hun aandeelhouders) en dat in een sector die in grote mate door de overheid wordt gesubsidieerd, juist met als doel de zorg kwaliteitsvol en betaalbaar te maken!

 

1V1A11A21A31A41A5

 

 


jo arbeids1

DE SCHAARSTE AAN ARBEIDSKRACHTEN IN ONDERWIJS EN ZORG IS ZORGWEKKEND

Zowel de groei aan leerlingen in het onderwijs als de bijzonder grote vraag naar arbeidskrachten in de social profit omwille van de snelle vergrijzing van het huidig personeel en de nood aan uitbreiding, zullen de komende jaren de roep om bijkomend personeel luider doen klinken. De instroom van pas afgestudeerden zal niet volstaan. Wat zijn de plannen om meer personeelsleden aan te trekken?

 

V2

2A12A22A32A42A5


jo klimaat1

OVER EEN SOCIAAL-RECHTVAARDIG KLIMAATBELEID

Tegen 2030 moeten alle sectoren samen 35% minder broeikasgassen uitstoten. Dat is geen wensbeeld van klimaatspijbelaars, maar harde, afdwingbare Europese regelgeving. Na 2030 moet de CO2-uitstoot verder naar beneden totdat we in 2050 klimaatneutraal zijn.

Beweging.net pleit voor een ambitieus klimaatbeleid, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor sociale rechtvaardigheid. Hoe zien de partijen dat ?

 

3V

3A13A23A33A43A5


jo beton1

HET BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN MOET WORDEN HERNOMEN EN UITGEVOERD

De doelstellingen van dit plan en de instrumenten die zijn uitgewerkt , steunen we ten volle : strijd tegen ontbossing, strijd tegen de verharding, strijd tegen ruimtelijke wanorde, strijd tegen de verdere inname van publieke ruimte, strijd voor efficiënter openbaar vervoer.

Wie is van plan het beleidsplan volgende legislatuur alsnog te realiseren ?

 

4V

4A14A24A3

4A44A5


jo middenveld1

 

DE ROL VAN HET MIDDENVELD IN EEN DEMOCRATIE

In beweging.net - en met ons vele andere middenveldorganisaties- zijn we ervan overtuigd dat een kritisch middenveld een absolute meerwaarde is voor de democratie en dat politici juist hun voordeel kunnen doen met het gestructureerd overleg op alle niveaus. Het maakt hun beleid doorgaans beter en meer gedragen. Vanwaar dan toch die achterdocht ten opzichte van het georganiseerde middenveld en hoe gaan jullie volgende legislatuur daarmee omgaan?

 

5V

5A15A25A3

5A45A5


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.