fbpx
kies regio:

De inkanteling van het OCMW in de gemeente: (on)mogelijkheid tot een sterker armoedebestrijdingsbeleid?

De inkanteling van het OCMW in de gemeente: een thema waarover al heel wat inkt is gevloeid en veel discussie is gevoerd op politiek niveau. Een beetje raar, want het woord ‘inkanteling’ bestaat zelfs niet. Waarover gaat het? Afhankelijk van hoe je het bekijkt kun je het de opslorping, de fusie of de integratie van het OCMW door/in de gemeente noemen.

inkanteling OCMW in de gemeenteDat gaat over veel meer dan het uitkeren van een leefloon. We kunnen niet genoeg herhalen dat er 1,7 miljoen Belgen in armoede leven, waarvan ‘slechts’ 125 000 mensen met een leefloon. Het OCMW voorziet vaak in heel wat andere diensten of in ondersteuning. Bovendien wordt er door verschillende OCMW’s ook aandacht gegeven aan de participatie van mensen in armoede en hun organisaties aan het lokale beleid.

Dit dossier neemt geen standpunt in voor of tegen de inkanteling. We gaan ervan uit dat die er komt, alvast in Vlaanderen. Hoeft dat automatisch een probleem te zijn? Neen. Is het automatisch een verbetering? Evenmin!
Op de volgende pagina’s schetsen we kort de historiek van het OCMW en zijn voorgangers, bespreken we de evoluties uit het recente verleden en werpen we een blik op de toekomst.

Daarna gaan we in op de gevaren en de kansen die een inkanteling biedt. De inkanteling zelf staat nog ter discussie, onder meer door wettelijke moeilijkheden op het federaal niveau. Toch lijkt Vlaanderen hoe dan ook verder te werken aan een doorgedreven integratie van de gemeente en het OCMW. Er is echter nog heel weinig bekend over de modaliteiten ervan. Wat zal er gebeuren met de taken die nu expliciet bij het OCMW liggen? Wie neemt die op? Wat met de privacy van de cliënten? Wat als die operatie enkel dient om te besparen? Zal dat dan niet betekenen dat de drempels tot de dienstverlening groter worden voor mensen in een kwetsbare positie?

Daarnaast is het ook mogelijk dat een geïntegreerd OCMW net drempelverlagend is. Mensen die voordien niet de stap naar het OCMW durfden te zetten, zullen nu misschien wel een beroep doen op de diensten binnen de gemeente? Misschien kunnen mensen in armoede nu meepraten over het ruimere gemeentebeleid en niet enkel over OCMW-zaken? Of zullen zij gewoon verdrinken in het kluwen van adviesraden vol vergadertijgers?

Of je nu voor of tegen de inkanteling bent, als we de strijd tegen armoede op het lokale niveau beter willen voeren dan is het hoog tijd om dit dossier ter harte te nemen en op zoek te gaan naar de kansen die er liggen en om je stem te laten horen van in je eigen gemeente en OCMW tot in het parlement.

Het is nu de kans voor je Welzijnsschakel, je vereniging, je gemeente- of OCMW-raad om stil te staan bij de belangrijkste vraag: “Hoe kunnen we in de toekomst de strijd tegen armoede en uitsluiting beter aanpakken?”

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.