kies regio:

Het vergroenen van de fiscaliteit op een sociaal rechtvaardige wijze

Inspiratienota ter ondersteuning van de leden van het transitienetwerk middenveldorganisaties en de diverse werkgroepenvergroenenfiscaliteit

Transport is, na gebouwen en landbouw, de grootste oorzaak van CO2-uitstoot in ons land. Daarbinnen neemt goederentransport een groot deel voor zijn rekening (35%), maar ook het aandeel van het personenvervoer (52%) en meer bepaald het woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer is substantieel (30%). Bovendien gebeuren deze verplaatsingen volgens een vast patroon. Tijdens de spitsuren zijn de woon-werkverplaatsingen goed voor 60% van alle verplaatsingen. Het moet mogelijk zijn om hier specifiek beleid rond te voeren.

Vlaanderen heeft zich achter belangrijke Europese doelstellingen gezet om emissies te reduceren. Met reductiepercentages voor vervoer van 54% tot 67% in 2050. Wetende dat de mobiliteitsvraag nog zal groeien met 10% in het personenvervoer en 45% in het goederenvervoer , is dit een aanzienlijke uitdaging, die enkel met een resem aan maatregelen kan worden gerealiseerd.

Het Transitienetwerk Middenveld wil zich specifiek buigen over het luik personenvervoer en meer specifiek het woon-werkverkeer en het werk-werkverkeer (de dienstverplaatsingen). Het wil nagaan hoe dit vervoer op een andere, meer duurzame, klimaatneutrale manier kan worden georganiseerd. In het bestek van deze nota laten we het goederenvervoer en het niet-werkgerelateerde personenvervoer buiten beschouwing.

 

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV